headerLogo2b-18pt-myriadpro

Beni Sevdin

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

Beni sevdin Rab,
Öyle sevdin ki,
Biricik oğlunu
Verdin sen.
Ben günahkârken,
Karanlıktayken,
Mesih benim için öldü.
Tasarın tamamlandı,
Günahım aklandı,
Çarmıhta her şey
Yenilendi.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük