headerLogo2b-18pt-myriadpro

Keruvların Arasında

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

(Vahiy 7:15)
Keruvların arasına taht kurdun, taht kurdun.
Yüce Rabbim yüreğime nur oldun,
Söz oldun, can oldun, güç oldun.
Işığının görkemi bana yol oldu,
Yol oldu, yol oldu.
Üzerime çadırını gerdin.
Koru beni ey Rabbim!
Gece gündüz tapınacağım,
Gece gündüz yüce Rabbim.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük