headerLogo2b-18pt-myriadpro

Seninim Ben

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

(Yeremya 15:16; Hezekiel 3:3)
Sözlerini bulur bulmaz yuttum,
Bana neşe, yüreğime sevinç oldu.
Seninim ben, Seninim ben,
Seninim ben, hamdolsun.
Sözlerin ne tatlıdır ağzımda,
Baldan daha tatlıdır damağımda.
Adımlarıma çıra oldun.
Yoluma ışık oldun.
Çünkü seninim ben.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük