headerLogo2b-18pt-myriadpro

Hıristiyanlar Neden Bakire Meryem’e İbadet Ederler?

04 baptism1 sharper temp5 45

Annemin kiliseden atılması, ben doğduğumda benim için ne anlama geliyordu? Katolik bir rahip tarafından vaftiz edilemez ve bu nedenle sözde pek çok bereketten mahrum kalırdım. Katolik Kilisesi bebeğin vaftiz aracılığıyla aşağıdaki bereketlere kavuştuğunu öğretir:

-  İblis’in gücünden kurtarılır
-  Yeniden doğar
-  İlahi yaşam armağanına kavuşur
-  Sonsuz yaşama ortak olur
-  Kutsal Ruh’un içinde yaşadığı bir tapınak olur

Bakire Meryem’le ilgili sorunuza verdiğim bu cevapta göreceğiniz gibi Katolik Kilisesi’nin öğrettiklerinin gerçek Hıristiyanlık’la neredeyse hiç ilgisi yoktur. Kutsal Kitap’ta nerede yeni vaftiz olmuş bebeklere bu gibi faydaların sıralandığını görüyoruz? Hiçbir yerde. Öğretişleri, insan icadından başka bir şey değildir.

Peki, Bakire Meryem’e geri dönelim.

Katolik Kilisesi’nin Meryem’in hayatının geri kalanı boyunca kusursuz olarak kaldığını öğrettiğini biliyor musunuz? Kendisine gebe kalınmasının da, yaşamının geri kalanı gibi mucizevi olduğuna inanıyorlar. İncil’de böyle okumuyoruz. Meryem kendisinin günahkar olduğuna inanıyordu. Tanrı’yı Kurtarıcısı olarak tanıyor. Günahkar olmasa Tanrı’ya ‘Kurtarıcım’ diye seslenmezdi. İnanın bana, Meryem, Tanrı’nın insanla ilgili ilahi açıklamasından kendisini çıkarmak için İncil’in tekrar yazılmasını asla istemezdi:

“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.” (Romalılar 3: 23, İncil) 

05 catholic65 lourdes 45İnsanlar, günahkarlıklarının doğası ve büyüklüğü konusunda büyük fark gösterseler de, en iyi ve en kötü insanlar arasında kesinlikle fark yoktur. Her biri günahkardır. Meryem, Tanrı’nın insanla ilgili değerlendirmesine katılır ve Katolik Kilisesi’nin bakireliği konusunda öğrettiklerini kabul etmezdi. Katolik Kilisesi, İsa’nın doğumundan sonra Meryem’in ‘lekesiz ve sonsuza dek bakire’ olarak kaldığını öğretir. Meryem’in yaşamının geri kalanı boyunca kocasıyla cinsel ilişkiye girmekten kaçındığını söylerler. (Roma Katekizmi: Trent Konsülü Katekizmi; Tan Books and Publishers, 1982; s.45-46)

Katolik Kilisesi’nin Meryem hakkında öğrettikleri inandırıcı mı? Hayır, değil. Öğrettiklerinin çok azı doğrudur. Katolik teolojinin çoğunluğu Kutsal Kitap’a o kadar aykırıdır ki, Katolikliğin Hıristiyanlık olmadığı sonucuna varmamız gerekir. İşte Yusuf ve Meryem’in ailesi ve Meryem İsa’yı doğurduktan sonra sahip oldukları çocuklarla ilgili gerçek:

“İsa oradan ayrılarak kendi memleketine gitti. Öğrencileri de ardından gittiler. Şabat Günü olunca İsa havrada öğretmeye başladı. Söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. "Bu adam bunları nereden öğrendi?" diye soruyorlardı. "Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor? Meryem'in oğlu, Yakup, Yose, Yahuda ve Simun'un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kızkardeşleri burada, aramızda yaşamıyor mu?" Ve gücenip O'nu reddettiler.” (Markos 6:1-3, İncil)

“İsa'nın annesiyle kardeşleri O'na geldiler, ama kalabalıktan ötürü kendisine yaklaşamadılar. İsa'ya, "Annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seni görmek istiyorlar" diye haber verildi.” (Luka 8:19-20, İncil)

06 catholic71 45Birinin sizi, Hıristiyanlar’ın Bakire Meryem’e tapındığına inandırmasına çok üzüldüm.  Katolikler tapınıyor, Hıristiyanlar tapınmıyor. Katolikler Meryem’in putunu yapıyor, Hıristiyanlar yapmıyor. Belki de yıllarca Katolikler’in Hıristiyan olduğunu düşünmüş olmalısınız ve bu beni son derece kederlendiriyor. Bazıları Hıristiyan’dır. Çoğu değildir. Sakın bana sayılarını ya da yüzdelerini sormayın çünkü ancak Tanrı bilebilir, “Rab kendine ait olanları bilir.” (2. Timoteos 2:19, İncil)

Çoğu dindar Katolik neden Hıristiyan değildir? Katolik teolojisine göre papaların ve ‘Kilise Babalarının’ tarih boyunca söyledikleri her şey Tanrı’nın yetkili sözüdür. Kutsal Kitap ne kadar Tanrı sözüyse, onların söyledikleri de o kadar Tanrı Sözüdür. Kutsal Kitap’ta bu öğretiş nerede bulunabilir? Bulunamaz. İnsan icadıdır ve Tanrı’yla ilgisi yoktur. Bu boş inancı düşünün. Papa XIV. Benedikt’in 3 Aralık 1740’ta söylediklerinin Tanrı’nın sözleri kadar yetkili olduğuna inanıyorlar! Aynı şey, Papa VI. Paul’un Meryem hakkında 13 Mayıs 1967’de söylediği Tanrı’ya küfür niteliğinde sözler için de geçerlidir. Her iki ifadeyi de okudum. Kim, Tanrı’nın yaşamlarımız için iradesini öğrenmek adına yüzyıllar boyunca söylenmiş bu yetkili sözleri okuyabilir? Bilmiyorum. Bu durum insanı çılgına çevirebilir. Pekçok açıdan Katoliklik, Kutsal Kitap’taki bu ayete tam olarak uyar:

“Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür, ama sonu ölümdür.” (Süleyman’ın Özdeyişler 14:12, Eski Antlaşma)

Böyle bir dini sistem hakkında uygun bir yorum olarak İsa ne demiştir?  “...içinizdeki 'ışık' karanlıksa, ne korkunçtur o karanlık!” (Matta 6: 23, İncil)

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük