headerLogo2b-18pt-myriadpro

Hıristiyanlar Neden Bakire Meryem’e İbadet Ederler?

10 catholic52 45Beni en çok etkileyen şeylerin biri, Meryem’in kendisini başkalarından daha iyi ya da daha kutsal görmemesidir. Kendisini Tanrı’nın kurtarışına ihtiyaç duyan bir günahkar olarak görüyor. Bunu gözardı edip Meryem’i insanlığın üzerinde tutan ve sanki Tanrı’ymış gibi kendisine dua edenler vardır. Bunlar gibi iki kişiden söz ettim - Helen Teyzem ve Arthur Amcam. Sözleri yanılmaz kabul edilen, İtalya’da yaşayan uzun giysili papalar zincirinin öğretişini izliyorlar. Katoliklerin papalarına sorgulamadan itaat etmeleri beklenir. Bu öğretiş Katolik Kilisesi’nin Katekizmi’nin 892, 2037 ve 2050 numaralı maddelerinde bulunur. Bu yayın Katolik doktrininin toplamını içerir. Üzgünüm ama Papa II. John Paul’un Meryem’in heykeli önünde alçakgönüllü bir şekilde eğilişini ne zaman görsem, papaların hatalı olduğu konusunda o kadar ikna oluyorum!  

Fakat başka bir şey düşünelim. Şunu düşünün. Meryem Tanrı’ya Kurtarıcısı olarak seslendiğinde, acaba rahmindeki Mesih’in, Tanrı’nın insanlığa kurtuluş getirmek için atadığı Kurtarıcı olduğunun farkında mıydı? Hem kendisi için. Hem benim için. Hem de sizin için. 

İsa’nın yaşamında on iki yıl sonrasına geçelim. İsa ve anne babası yaşadıkları Nasıra’nın 120 km uzağında bulunan Yeruşalim’e gidiyorlar. Bütün İbrani erkeklerinin Yeruşalim’de kutlanan üç dini bayramda bulunması zorunluydu. İsa da bu toplantılara katılacak yaşa gelmişti. Aile sorumlulukları izin verdiği ölçüde dindar kadınların da kocalarına bu yolculukta eşlik etmesine izin verilirdi. Görünen o ki, İsa ve ailesi büyük bir kalabalıkla birlikte bayramdan sonra evlerine dönüyorlardı. Yolculuğun birinci günü geçtikten sonra İsa’nın yanlarında olmadığını fark ediyorlar. Bir gün sürecek bir yolculukla İsa’yı bulmak için Yeruşalim’e geri dönüyorlar ve üçüncü gün O’nu en olmadık yerde buluyorlar. Neredeydi? 

Genç İsa’nın ünlü Yasa öğretmenleri arasında oturup onları dinlemesi ve sorular sorması karşısında Meryem’in nasıl bir tepki verdiğini görmeniz için aşağıdaki ayetlerle bitirmek istiyorum. Bu seçkin din önderlerinin İsa’nın sorduğu ve yanıtladığı sorular karşısında ne kadar şaşırdıklarını duymuştu. İsa, daha sonra kendisi hakkında yazılacak şu gerçeğin ipuçlarını verdi: 

“Yüreklerinin cesaret bulmasını, sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki, anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün zenginliğine kavuşsunlar ve Tanrı'nın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar.” (Koloseliler 2: 2-3, İncil)

11 question mark in blue 45Aşağıda İncil’den ayetleri okurken, Meryem’in, İsa’nın sorularına ve İsrail’in yöneticilerine verdiği yanıtları nasıl dinlediğine bakın. Aklı bütün bunları almıyordu. Ayrıca, Yeruşalim’deki tapınağa neden ‘Babam’ın Evi’ dediğini merak ediyordu. Yusuf’un İsa’nın biyolojik babası olmadığını çok iyi biliyordu ama babası kimdi? Dünyasal bir babadan farklı daha üstün bir Babası olabilir miydi? İsa’nın tapınak için kullandığı ifadenin, kendisinde insandan daha üstün bir nitelik olduğunu ima ettiğini biliyordu. İsa’yı, insan ötesi olanların kategorisine mi koyacağız? Daha önce böyle biri için bir kategori oluşturma ihtiyacı ortaya çıkmamıştı.

Peki ya şimdi? Evet, Meryem’in üzerinde düşüneceği çok şey vardı. İsa’nın göksel kökeni konusunda tamamıyla bilgisiz sayılmasa da, İsa’nın diğer çocuklar gibi olmadığı düşüncesi onun için kabul edilmesi zor bir gerçek olmuş olabilir. Sokaktan geçen hangi çocuk ülkenin din öğretmenleri arasında oturmak için davet edilir? Genç İsa’da ne gördüler ki aralarında kendisine bu denli saygın bir konum verdiler?  

Güç sorular sormak zor değildir fakat İsa’nın bu sorulara yanıtları hayret vericiydi. Bilgeliği ve anlayışı hem yanıtlarında hem de kendi sorduğu sorularda açık seçik bir şekilde görülüyordu. Ama hepsinden öte, bu ayetlerde Meryem’in, İsa hakkında duyduklarına nasıl karşılık verdiğini görmenizi isterim.   

“İsa on iki yaşına gelince, bayram geleneğine uyarak yine gittiler. Bayramdan sonra eve dönerlerken küçük İsa Yeruşalim'de kaldı. Bunu fark etmeyen annesiyle babası, çocuğun yol arkadaşlarıyla birlikte olduğunu sanarak bir günlük yol gittiler. Sonra O'nu akrabalar ve dostlar arasında aramaya başladılar. Bulamayınca O'nu araya araya Yeruşalim'e döndüler.
Üç gün sonra O'nu tapınakta buldular. Din öğretmenleri arasında oturmuş, onları dinliyor, sorular soruyordu. O'nu dinleyen herkes, zekasına ve verdiği yanıtlara hayran kalıyordu.
12 dream world3xxx temp5 45Annesiyle babası O'nu görünce şaşırdılar. Annesi, "Çocuğum, bize bunu niçin yaptın? Bak, babanla ben büyük kaygı içinde seni arayıp durduk" dedi.
O da onlara, "Beni niçin arayıp durdunuz?" dedi. "Babam'ın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz?"
Ne var ki onlar ne demek istediğini anlamadılar.
İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasıra'ya döndü. Onların sözünü dinlerdi. Annesi bütün bu olup bitenleri yüreğinde sakladı.” (Luka 2: 42-51, İncil)

Meryem duyduklarını unutan bir dinleyici değildi. İşittiklerini yüreğinde saklıyordu, hepsini tam olarak anlamasa da.   

Önümüzdeki günlerde sizin için duam, Meryem gibi İsa hakkında düşünmenizdir. Web sitemizi araştırmaya devam edin. İsa hakkında okuyabildiğiniz her şeyi okuyun. Mucizevi doğumu, mucizevi yaşam ve hizmetinin sadece başlangıcıdır.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük