headerLogo2b-18pt-myriadpro

Kur’an’ın İsa’nın Çarmıha Gerilmediğiyle İlgili İddiasını Çürütmek İçin Bana Sağlam Bir Kanıt Sunabilir Misiniz?

Çarmıhta İsa’nın Yerine Kimsenin Geçirilmedi

22 image10702 question mark 45Kötü ya da günahkâr olan bir şeyle ilişkisinin olması Tanrı’nın doğasıyla tutarlı olmayacaktır. Kendisine ters davranamaz. Çarmıhta İsa’nın yerine kimsenin geçirilmediğine inandığınız takdirde Tanrı önünde daha iyi bir konumda olurdunuz dostum. Bin yıl boyunca İsa’nın çarmıhta ölümünü önceden bildiren peygamberlikle son anda İsa’nın yerine sahte birinin geçirilmesi amacı taşımıyordu. Gerçekten mantıklı değil.

Sonra, Tanrı’nın üstün bilgeliğini düşünün. Tanrı birinin görünüşte İsa’ya benzemesini sağladıysa, bazı insanlar ölümden dirilen bu sahtekârın Mesih olduğunu düşünmeye başlarlar. Bu da Tanrı’yı büyük bir aldatmacanın parçası yapar. Kusura bakmayın ama bunlar Tanrı’nın göksel bilgeliğiyle tutarlı olan şeyler değil.  

Sahte İsa ölümden dirildi mi? Hayır, bu görkemli, zaferli an İsa Mesih için ayrılmıştı. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce, çarmıha gerildiği sırada ve çarmıha gerildikten üç gün sonra olacaklarla ilgili sözlerine kulak verin. Öğrencilerini uyarmak ve olacakları için hazırlamak için birkaç kez şöyle dedi:  

“İnsanoğlu'nun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini söyledi.” (Luka 9: 22, İncil)

“Bundan sonra İsa, kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı.” (Matta 16: 21, İncil)

“Celile'de bir araya geldiklerinde İsa onlara, "İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek, ama üçüncü gün dirilecek" dedi. Öğrenciler buna çok kederlendiler.” (Matta 17: 22-23, İncil)

“İsa, İnsanoğlu'nun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı.” (Markos 8: 31, İncil)

23 image5470vv cross 45“Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var.” (Yuhanna 10:11,18, İncil)  

Tanrı’nın Üstün Karakterini Savunalım

Kanıtları değerlendirirken, Tanrı’ya atfedilen iki aşağılık manevrayı reddederek Tanrı’nın üstün karakterini savunmayı da unutmayın. Allah’ın İsa’yı öldürmekten kurtararak çarmıhta yaşayacağı şerefsizlikten kurtardığını işitmişsinizdir. Gerçek şu ki, İsa çarmıha yaşamını vermeye sonra da almaya yetkili olan Ölüm Fatihi olarak gitti. Eski Antlaşma bu olayı önceden bildirmiştir. Eski olan yeniyi sınar.

Barnaba İncil’i

İsa’nın çarmıha Ölüm Fatihi olarak gittiği ve yaşamını hem vermek hem de geri almak konusunda yetkili olduğuna kim karşı çıkıyor? Barnaba İncil’i. Bunu biliyor muydunuz? Bugün web sitemizi ziyaret ederken Barnaba İncil’i hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Müslüman yayınevleri tarafından basılan popüler bir kitaptır. Maalesef, iddia edildiği gibi birinci yüzyılda İsa’yı izleyen biri tarafından yazılmamıştır. Hem İncil hem de Kuran’la çelişen on dördüncü yüzyılda yazılmış bir sahtecilik örneğidir. Konumuzdan sapmak istemiyorum ama bu kitap İsa’nın yerine çarmıhta başka birinin öldüğünü desteklediği için öğrettiklerini inandırıcı bulmamak konusunda uyarılmalısınız. Burada kitabı dört konuda eleştirmekle yetineceğim. Bu şeyleri öğreten bir kitap kim yazmış olursa olsun, hangi isimle yazmış olursa olsun güvenebilir misiniz?

1) İsa’nın değil, Muhammed’in Mesih olduğunu söylüyor. İsa kendisi itiraf edip, ‘Ben Mesih değilim’ diyor (42. bölüm). Sonra kâhin şöyle diyor, ‘Mesih’in adı ne olacak?’ İsa şöyle yanıt veriyor, ‘Kutsanmış adı Muhammed’tir’ (97. bölüm). Bu da Al–i İmran 3: 45 ve İncil’in Elçilerin İşleri 2: 36, 17:2-3 ayetleriyle çelişir.

2) Tanrı’nın bir grup imanlıyı 70.000 yıl için cehenneme gönderdiğini yazar (137. bölüm) oysa Kuran Tanrı’nın atom boyunda bir adaletsizlik dahi yapmayacağını söyler. (Nisa 4: 40).

24 image10703 cask wine barnabas 453) Şarabın fıçılarda saklandığını söyler (196. bölüm). Bu da kitabın Orta Çağlar’da yazılmış bir sahtekârlık örneği olduğunu gösterir çünkü İsa’nın döneminde şarap deri içinde saklanırdı. “Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar; hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur, böylece her ikisi de korunmuş olur.” (Matta 9:17, İncil). Ağaçtan yapılmış fıçılar Orta Çağ’da Avrupa’da kullanılıyordu!

4) Şöyle der, “İsa gemiye binerek kendi kenti olan Nasıra’ya gitti.” Oraya vardığında, ‘…gemiciler bütün kente yaptıklarını anlattılar.’ İsa’nın gerçekten öğrencisi olan herkes Nasıra’nın Lübnan Dağlık bölgesinin en güney ucunda saklı çok güzel bir kent olduğunu bilir. Ve denizden 14 km içerdedir! Balıkçı köyü değildir! (20. bölüm)

Bu kitabın içindeki dil, tarih ve İ.S. 1. yüzyıldaki Yahudi dünyasının coğrafyasıyla ilgili hataları bile kitabın değerini düşürmeye yeter. Bu kitaptaki ‘Barnaba’ ve İncil’deki Barnaba farklı zamanlarda yaşamış iki farklı insandır.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük