headerLogo2b-18pt-myriadpro

Hıristiyanlar Oruç Tutar Mı? Kutsal Kitap Bu Konuda Ne Diyor?

IV.  YÖN

 

10 seeking searching for god wide sharper 45Kutsal Kitap’a göre orucun ruhsallık için mekanik bir formül olduğu izlenimine kapılmamanız için daha önce söylediğim bir şeyi tekrar etmek istiyorum. Kutsal Kitap’a göre oruç ruhsal iletişimi düşünerek ‘yemek yememektir.’ ‘Ruhsal iletişim’ sözlerinin altını çizin. Tanrı bazı durumlarda bize isteğini göstermek için orucu kullanabilir. Yaşamımızın belli bir alanında Tanrı’nın iradesini anlamak için oruç yardımcı olabilir. Tanrı’nın yaşamlarımız için yön göstermesini istiyorsak O’nu hayatımızda birinci konuma koymalıyız. Bunu yapmanın en iyi yolu fiziksel iştahımızı bir kenara koyup dikkatimizi O’na vermemizdir.

Eski Antlaşma’dan Bir Örnek:

Üç ulus Yahuda’yı mahvetmek için saldırıyordu. Yahuda Kralı, Kral Yehoşafat çaresiz bir şekilde Tanrı’nın yönlendirişine ihtiyaç duyuyordu. Bütün ulus için oruç ilan etti ve Rab’be ne yapmaları gerektiğini sordu. Tanrı dualarını ve oruçlarını duydu ve Kral’ın müzisyenleri aracılığıyla peygamberliksel bir yönlendiriş verdi! Tanrı, düşmanın tam olarak nerede olacağı ve düşmanlarını karşılamak için ne yapmaları gerektiğini ayrıntılarıyla gösterdi. Burada hepsine yer vermeyeceğim ama aşağıdaki ayetlerin ilk 28 tanesini okumak isteyebilirsiniz.

“Birkaç kişi Yehoşafat'a gidip, “Gölün öbür yakasından, Edom'dan sana saldırmak için büyük bir ordu geliyor...” dediler. Korkuya kapılan Yehoşafat RAB'be danışmaya karar verdi ve bütün Yahuda'da oruç ilan etti.”  (2. Tarihler 20: 2-3, Eski Antlaşma)

İncil’den Bir Örnek:

11 image7941 search god 45Burada Antakya kilisesinin önderlerinin tapınıp oruç tuttuklarını görüyoruz. Kutsal Ruh kilise önderlerine grupları içinden Pavlus ve Barnaba’yı seçip dirilmiş Rab İsa Mesih’i öteki uluslar arasında duyurmak için göndermelerini söylüyor. Oruç tutmak, Tanrı’nın yaşamımız için rehberliğini anlamaya çalışmanın yollarından biridir.

“Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı: Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lukius, bölge kralı Hirodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken Kutsal Ruh kendilerine şöyle dedi: "Barnaba'yla Saul'u, kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın." Böylece oruç tutup dua ettikten sonra, Barnaba'yla Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler.” (Elçilerin İşleri 13:1-3)

İncil’den yüreğinize dokunan ve İsa Mesih’e iman etmeye davet eden bazı ayetleri ya da web sitesindeki bazı makaleleri yeniden okurken bir gün oruç tutmak isteyebilirsiniz. 

V. HASTALIK  Kutsal Kitap’ta hasta olanlar yerine oruç tutulmasının örnekleri vardır.  1. Bölümde Davut’un başka bir adamın karısıyla gayrimeşru bir ilişkiden doğan çocuğu için oruç tuttuğunu görmüştük. Davut’un iki mezmurundan, Mezmurlar 32 ve 51, korkunç günahı nedeniyle derin bir şekilde tövbe ettiğini ve Tanrı’nın bağışlamasından gelen esenliği görebiliriz.

Davut’un Yaşamından Bir Örnek Daha:

“İyiliğime karşı kötülük ediyor. Yalnızlığa itiyorlar beni. Oysa onlar hastalanınca ben çula sarınır. Oruç tutup alçakgönüllü olurdum. Duam yanıtsız kalınca, bir dost, bir kardeş yitirmiş gibi dolaşırdım. Kederden belim bükülürdü. Annesi için yas tutan biri gibi.” (Mezmur 35:12-14, Eski Antlaşma)

12 compassion 45Davut anlayışlı bir insandı. Hasta olan düşmanları için yas tutardı. Düşmanlarının durumunu kendi durumu gibi görürdü. Sanki kendi günahı hastalığa neden olmuş gibi Tanrı’ya yalvarır ve itiraf ederdi. Orucu, Tanrı’nın insanların yaşamında fiziksel şifa getirmesi için için bir yol olarak görürdü.

Eğer hala Davut’un evli bir kadınla işlediği günahı düşünüyorsanız, kendinize en son ne zaman düşmanlarınızdan biri ya da sizden hoşlanmayan biri için oruç tuttuğunuzu sorun.

 

 

 

Kutsal Kitap’a uygun orucun ne olmadığına bakalım.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük