headerLogo2b-18pt-myriadpro

Kutsal Kitap İyileştirme Hakkında Ne Söylüyor? Bağışlatmada İyileştirme Var mıdır?

 

04 image10786 healing 45Web sitesinin diğer bölümünde İsa’yla ilgili 15 anlatımı okuduğunuzda, İsa’nın iyileştirdiği bedensel hastalıklar ve bunları iyileştirme biçiminden etkilenmemeniz mümkün değildir. Ama Tanrı’nın sizi daha fazla etkileyeceğine inanıyorum. Tanrı’nın İncil’de bizlere öğrettiği daha büyük bir ders var. Körleri iyileştiren, cüzamlıları temiz kılan ve ölüleri diriltenin nihai amacı günaha olan tutsaklığımızdan bizleri kurtarmaktı. Bizleri daha küçükten büyüğe doğru yöneltiyor. Sadece bir yaşam boyu süren fiziksel iyileştirmeden, sonsuzluk boyunca sürecek olan ruhsal iyileştirmeye götürüyor. Bunu söylerken kimsenin acısını ya da ıstırabını hafife almak istemiyorum. Acıyla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Fiziksel acımız çoğu zaman çevremizdeki insanların savurdukları sözlü kılıç darbeleriyle daha da ağırlaşıyor. Çevremizdekilerin acıtan, yakınan ve intikam amacı taşıyan sözleri acımızın üstüne tuz biber oluyor.      

Sadece acıyla dolu bir dünyada yaşamıyoruz. Acıların dokunmadığı kimse yoktur. Dünyadan yükselen sesi yakalayabilen bir alet tasarlayabilseydik ne işitirdik? Bu aleti gezegenimizin üstüne yerleştirebilsek ve dünyadan yükselen sesleri kaydettirsek ne işitirdik? Bence dev bir AĞLAYIŞ! Kendimizi eğlendirmek ve hissetmememizi sağlamak için bulduğumuz pek çok çıkış yoluna karşın gerçek şu ki çok sayıda insan gece yatağa üzüntü içinde gidiyorlar. Gözyaşları yastıklarını ıslatıyor. Acı ve ıstırap bedenlerine zarar veriyor. Yürekleri boş ve huzursuz. Gülümsüyorlar. Gülüyorlar. 05 crying one gigantic sob coming from the earth 99xxx 45Ama aslında her gün yalan söylüyorlar. ‘Nasılsın’ sorusuna yalan söyleyerek yanıt veriyorlar.‘İyiyim.’İyi mi? Hayır, gerçek şu ki Tanrı’yla ilişkisi günah yüzünden bozulmuş olan kimse iyi değildir. İsa, insanı yeniden canlandırmak, insanın bedenine, canına ve ruhuna esenlik ve uyum getirmek için geldi. Ama Tanrı’ya bunu içimizde gerçekleştirmesi için izin verene kadar, içimizdeki boşluk varlığını sürdürecektir. İnsan içindeki bu boşluğu zevkler ve dindar etkinliklerle doldurmak için elinden geleni yapıyor ama bunu yaparken yaşamıyla göklere doğru yükselen bu dev AĞLAYIŞA katkıda bulunmakla yetiniyor!

İncil’i okuduğunuzda ve İsa’nın yaşamını çalıştığınızda İsa’nın yetkisinin insanları fiziksel olarak iyileştirmenin ötesine gittiğini görürsünüz. “İsa’nın Duyguları” bölümünden birkaç yazıyı okuduğunuzda bunu fark edeceksiniz.

Alıntı yaptığımız son ayette İsa’nın acısı hastalıkla ilgili değildir. Bu ayet günah ve doğruluktan söz ediyor. Bu nedenle, kast edilen iyileştirme İsa’nın ölümüyle mümkün olan ruhsal iyileştirmedir. Fiziksel iyileştirmeden söz etmiyor. Nitekim, Kutsal Kitap fiziksel iyileştirme ve ruhsal iyileştirme arasında bağlantı kurmuyor. İkisini bir arada yapmak zorunda değildir. 

“Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.”

Tanrı’yla esenlik ve barışa sahip olalım diye İsa günahlarımız nedeniyle hak ettiğimiz cezayı yüklendi. Engeli kaldırdı. Kutsal Kitap, ‘günahın ücreti ölümdür’ diyor. Ölüm, ayrılık demektir. O halde günahın ücreti ya da sonucu Tanrı’dan ayrı düşmektir. İşte cehennem de bundan ibarettir. Orası, insanın Tanrı’dan sonsuza dek ayrı düşeceği yerdir. Günah işlediğimiz zaman artık Tanrı’nın huzurunda kalamayız çünkü Tanrı huzurunda günahı hoş göremez. Bizler günahı hoş görebiliriz. Zaman içinde hemen hemen her şeye alışabiliriz. Ama Tanrı bizim gibi değildir. Burada Tanrı’nın bu yaşamda kendisini paylaşmayacağı insanın tarifini görüyoruz. Aynı zamanda Tanrı’nın sonsuz evi olan cennete kabul etmeyeceği insanın tarifini de görüyoruz. Kutsal Kitap’taki bu iki ayet bugün de Tanrı’nın esinlediği peygambere bu sözleri verdiği gün kadar geçerlidir. Günah hala günahtır. Tanrı’yı eskiden olduğu kadar rahatsız eder.

06 image10782 help hand receive beg 45“Bakın, RAB'bin eli kurtaramayacak kadar kısa, kulağı duyamayacak kadar sağır değildir. Ama suçlarınız sizi Tanrınız'dan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü O'nun yüzünü göremez, sesinizi işittiremez oldunuz.” (Yeşaya 59:1-2, Eski Antlaşma)

Bu ayette betimlenen insan İsa’ya umutsuz bir şekilde ihtiyaç duyan insandır. Benim yaptığım hatayı yapıp gülmeyin. Bu iki ayete göre sizce Tanrı’yla sorununuz nedir? Fiziksel mi yoksa ruhsal bir ihtiyaç mı? İsa’nın yetkisi her ikisi için de vardır. Müjde de ki dört kitabın da büyük bir kısmı İsa’nın gerçekleştirdiği fiziksel iyileştirmeleri anlatır. Örneğin, Markos’un Müjdesi’nde kitabın 666 ayetinin 209’u İsa’nın mucizeleriyle ilgilidir. Bu da bütün kitabın %31’idir. Ne var ki, Kutsal Kitap’ta Tanrı’yla ilişkinizi betimleyen bu iki ayet ruhsal bir ihtiyaca işaret ediyor, değil mi? Acil bir ruhsal ihtiyaca hem de… İyileştirilmesi gereken görme ya da yürüme yetiniz değildir. Tanrı’nın bu ayetlerde betimlediği gibi, iyileştirilmesi gereken Tanrı’yla ilişkinizdir.   

İsa Mesih’i Kurtarıcıları ve Efendileri olarak kabul ettiklerinde insanların fiziksel olarak iyileştikleri olmuştur. Aynı anda hem ruhsal hem de fiziksel ihtiyaçları karşılanır. Ne var ki, bu bizim en büyük ihtiyacımız değildir. Bazen İsa’nın uğruna öldüğü günahkarlar arasında olduğumuzu kabul ettiğimiz o ilk anda, Tanrı bizi hem ruhsal hem de fiziksel olarak iyileştirmek ister. Bazen ise isteği bu değildir. Tanrı her zaman kendi bakış açısına göre birincil ve en önemli olanı gerçekleştirir. O’nunla işbirliği yaptığımız sürece bu olur.

Tanrı’nın insan bedenini iyileştirmesi olağanüstü bir şeydir. Çocuklarımızdan biri ciddi bir şekilde yaralandığında iyileşmesi için oruç tutup dua ettik. Tanrı, mucizevi bir şekilde yanıt verdi. Doktorlar MR’da, beyinde ameliyat gerektiren zararın, ikinci kez MR çekildiğinde görülmemesine inanamadılar. Beyninin iki röntgeni de yan yana duruyordu. Birinde beyindeki zarar beyaz olarak görülüyordu. İkinci film ise normaldi. Doktorlar beyindeki bu kadar büyük bir zararın kendisini birdenbire nasıl iyileştirebildiğini açıklayamıyorlardı. Elbette, kendi kendini iyileştirmemişti. Tanrı iyileştirmişti.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük