headerLogo2b-18pt-myriadpro

Kutsal Kitap İyileştirme Hakkında Ne Söylüyor? Bağışlatmada İyileştirme Var mıdır?

 

07 image10788 ambulance 45Tanrı ne zaman ve nerede iyileştireceğine karar verme hakkına sahiptir. Tanrı egemendir. Birini ne zaman iyileştirmesi gerektiğini O’na söyleyemeyiz, hatta bu kişi çok sevdiğimiz biri olsa bile. Tanrı hala insanları fiziksel olarak iyileştiriyor ama duyduğunuz her ambulans sesi ve yanından geçtiğiniz her eczane hastalıklarımızın sonunda ölümümüze yol açacağını anımsatır. Bu nedenle, fiziksel iyileşme sınırlıdır, öyle değil mi? Sonsuzluk açısından baktığınızda ruhsal iyileşme, fiziksel iyileşmeden daha büyük bir öneme sahiptir. Fiziksel iyileşme ancak bir yaşam boyu sürebilir ama ruhsal iyileşme sonsuza dek sürer. Arkadaşınız çaresiz bir hastalıkla savaşıyorsa ya da sevdiğiniz biri fiziksel bir sorun nedeniyle yaşamını bir odada geçirmek zorundaysa bu gerçeği kabul etmenin sizin için zor olduğunu anlayabilirim.

Aranızdan biri İsa’ya iman ederse, dünyada cenneti beklerken İsa’nın verdiği ve tadına varacağınız bu bereket bol yaşam bereketidir. 

“Kapı Ben'im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir.” (Yuhanna 10: 9-11, İncil) 

İlk olarak, İsa bu vaadi gerçekleştirmek uğruna günahlarımız için öldü ve üçüncü gün ölümden dirildi. “Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var.” (Yuhanna 10:18, İncil)

08 homepage person 18 45Kimse şunu kabul etmeden böyle bir yaşama sahip olamaz, “Koyunları uğruna canını vermiştir.” İsa’nın vaat ettiği bol yaşam, sevincin zorluklarla beraber-gerek hastalık, gerek yoksulluk, gerek tutsaklık, gerekse arkadaşların alayları- deneyim edilebildiği bir yaşamdır. İsa’nın sağladığı bol yaşam başka koşullar içinde bulunamaz. Ancak İsa’nın mümkün kıldığı Tanrı’yla sahip olduğumuz yeni ve kalıcı ilişkide bulunabilir. İsa’nın günahlarımız için kurban olarak ölmesinin dışında başka bir yolla Tanrı’ya yaklaşmamız mümkün değildir.    

Nihai olarak, fiziksel açıdan cennette tam anlamıyla iyileşeceğiz. Cennette, acı, hastalık, sıkıntı ya da ölüm olmayacak. “Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.”  (Vahiy 21: 4, İncil)

İsa gittiği her yerde şifa verdi. İncil’de 41 olayda İsa’nın iyileştirdiğinden söz edilir. Ama kaydedilmemiş olan daha pek çok iyileştirmesinin olduğu da yazılmıştır. İnsanları, tek tek, ikili olarak ya da küçük veya büyük gruplar halinde iyileştirmiştir. Dokunarak, duayla ya da yetki sözleriyle iyileştirmiştir. Fakat bu ayetlerde okuduğumuz gibi İsa’nın çektiği ceza bizim sağır, dilsiz ya da kör olmamızla ilgili değildir. Günahkar olmamızla ilgilidir.

“Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona [İsa’ya] yükledi.” (Yeşaya 53: 4-6, Eski Antlaşma)

İsa’nın en büyük görevi Tanrı’yla son derece bozuk olan ilişkimizi iyileştirmekti. Tanrı’yla yakın bir paydaşlığımız olsun diye yaratılmıştık. Bunun sizin için garip bir kavram olduğunu biliyorum çünkü hiç böyle bir ilişki yaşamadınız ve günahınızın Tanrı üzerindeki korkunç etkisinin farkında değilsiniz. Kötü haber, sizi Yaratan’la böyle bir ilişkiye sahip olmadan bütün bir insan olamazsınız. İyi haber, yeniden yaratılıp Tanrı’yla onarılmış bir ilişkiye sahip olabilirsiniz. Tanrı’nın sizden tek istediği şey işbirliği yapmanızdır. 

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük