headerLogo2b-18pt-myriadpro

İSA'NIN İKİLİ DOĞASI 2- Tüm Zamanların En Büyük Mucizesi

04 hell for sinners 45

Günah işlediğimizde, başlangıcı ve sonu olmayan bir kutsallığa sahip bir Tanrı’yı gücendiriyoruz. Bu nedenle, günahımız sonsuz bir suç olma niteliğine sahip oluyor. Ölümlü günahkarlar olarak, sonsuz kutsallığa sahip Tanrı’yı memnun etmek için hiçbir şey yapamayız. Bu nedenle, beden almış Tanrı olan İsa’nın, bizim adımıza sonsuz değere sahip bir kurban sunmasına ihtiyaç duyarız. Sonsuz bir değere sahip olmasının tek yolu, doğasının ilahi olmasıdır.

Öte yandan, İsa çarmıhta öldüğünde, ilahi olan tarafı ölmemiştir. Tanrı ölemez! Sadece İsa’nın insani tarafı ölmüştür. Peki ilahi değeri olmayan bir kurban değilse, İsa’nın kurbanı günahlarımızı bağışlatmak için sonsuz bir yeterliliğe nasıl sahip oldu? Communicatio Idiomatum doktrini sayesinde.

İsa iki doğası olan bir kişi olduğu için (İsa’nın kişiliğinin birliği) ve iki doğanın nitelikleri bir kişiye atfedildiği için, İsa çarmıhta öldüğünde, kurbanı sonsuz değere sahipti çünkü ilahi oluşunun nitelikleri, bir olan İsa kişisine atfedilmiştir. Bu nedenle, İsa’nın kurbanı, ölen sadece Mesih’in insan tarafı olduğu halde, sonsuz değerdedir ve bizleri günahlarımızdan kurtarabilir.

“Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.” (Romalılar 6:23, İncil)

Communicatio Idiomatum doktrini bazen yanlış anlaşılıyor; şöyle ki, bir doğa için söylenebilenlerin, diğeri için de söylenebileceği anlamına geldiği düşünülüyor. Ama bu böyle değildir. İlahi bir özellik olan her yerde var olma özelliği de bu gerçeği ortaya koyuyor. İsa’nın insanlığı, insan varlığının doğası gereği aynı anda her yerde olamaz. İnsanlık, doğası gereği kısıtlıdır. Communicatio Idiomatum, bir doğa için söylenebilenlerin, İsa Mesih kişisinin tümü için geçerli olduğunun söylenebileceği anlamına gelir. Bir doğa için söylenebilen her şeyin, diğeri için de söylenebileceği anlamına gelmez.

Örneğin, İsa denenmişti. “Bundan sonra İsa, İblis tarafından denenmek üzere Ruh aracılığıyla çöle götürüldü.” (Matta 4:1, İncil). 05 image11093 magnifying glass text 45“Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir.” (İbraniler 4:15, İncil). Eğer Communicatio Idiomatum doktrinini, bir doğa için geçerli olanın diğer doğa için de geçerli olduğu şeklinde anlarsak, Tanrı özünün denendiğini söylemiş oluruz. Bu olamaz çünkü Tanrı denenemez. “Ayartılan kişi, "Tanrı beni ayartıyor" demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz.” (Yakup 1:13, İncil)

Cinler Dünyasının Tanıklığı

“İsa gölün karşı yakasında Gadaralılar'ın memleketine vardı. Orada O'nu mezarlık mağaralardan çıkan iki cinli karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki, kimse o yoldan geçemiyordu. İsa'ya, "Ey Tanrı'nın Oğlu, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdılar. "Buraya, vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin?"

Onlardan uzakta otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler İsa'ya, "Bizi kovacaksan, şu domuz sürüsüne gönder" diye yalvardılar. İsa onlara, "Gidin!" dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu.” (Matta 8:28-32, İncil)

“Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını İsa'ya getirdi. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Birçoğunun içinden cinler de, "Sen Tanrı'nın Oğlu'sun!" diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki, İsa onları azarladı, konuşmalarına izin vermedi. Çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı.” (Luka 4:40-41, İncil)

Melek Cebrail’in Tanıklığı

“…Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasıra adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. 06 image6321tt green angel 45Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giren melek, "Selam, ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir" dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, "Korkma Meryem" dedi, "Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine 'Yüceler Yücesi'nin Oğlu' denecek. Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir."

Meryem meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki" dedi.

Melek ona şöyle yanıt verdi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.” (Luka 1:26-35, İncil)

Vaftizci Yahya’nın Tanıklığı

“Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: "İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu! Kendisi için, 'Benden sonra biri geliyor, O benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı' dediğim kişi işte budur. Ben O'nu tanımıyordum, ama İsrail'in O'nu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim."

Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü: "Ruh'un güvercin gibi gökten indiğini, O'nun üzerinde durduğunu gördüm. Ben O'nu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, 'Ruh'un kimin üzerine inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh'la vaftiz eden O'dur' dedi. Ben de gördüm ve 'Tanrı'nın Oğlu budur' diye tanıklık ettim.” (Yuhanna 1:29-34, İncil)

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük