headerLogo2b-18pt-myriadpro

İSA'NIN İKİLİ DOĞASI 2- Tüm Zamanların En Büyük Mucizesi

19 image10997 heart love cross sharper long 45Ezberlemenizi tavsiye ettiğim ayete yeniden bakın. İsa, hali hazırda sonsuz yaşama sahip olmaktan söz ettiğinde, cennette sonsuz yaşamı kast eder. Bu nedenle, buna sahip olanların ölümden (ayrılmadan) yaşama (sonsuza dek Tanrı’ya bağlanmış yaşam) geçeceğini söyleyerek devam ediyor.

İster inanın ister inanmayın, Tanrı bilinemez veya uzak değildir. Kendileri ve Tanrı arasındaki günah engeli kaldırılmamış olanlar Tanrı’nın bilinemez ve uzak göründüğünü söyleyebilirler. Tanrı, insani duygularımız, acılarımız ve mücadelelerimizle dokunulamayacak, değişmez ve vurdumduymaz, kendini soyutlamış bir tanrı değildir. Aksine, özgürce ve sevgiyle bizim dünyamızda bizimle birlikte etkileşim içinde bulunan bir Tanrı’dır. Sonsuz, görkemli bir Varlık’tır ama aynı zamanda ilişkiseldir. İncil’de Tanrı’nın, soyut, kişisel olmayan bir özü olmadığını, aksine, dinamik ve kişisel bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Bu yaşayan, seven ve harekete geçen Tanrı olarak, İsa Mesih kişisinde bize geldi. Neden geldi? Gerçekten yaşamaya başlayabilelim diye. Tüm engeller kalkmış olarak. Tüm günahlar bağışlanmış ve bedeli ödenmiş olarak. Bizim sayemizde değil, hepsi Onun sayesinde. “Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye O'nu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi. Tanrı'yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.” (1.Yuhanna 4:9-10, İncil)

İsa Hem Tanrı, Hem De İnsandı

Umarım bu ifade artık sizi ilk okuduğunuz zamanki kadar rahatsız etmiyordur. Bildiğim bir şey var, o da, ‘Tanrı neden insan oldu?’ sorusuna doğru cevap verdiğinizde, bu ifade sizin için sevinç, teselli ve sonsuz bir hayret kaynağı olacaktır.

Tanrı bu yapabilir mi? Tanrı bunu yaptı mı? Tanrı bunu neden yaptı? Bu soruları kişisel hale getirmenizi tavsiye ederim. Tanrı’ya sorun. Tanrım bunları yapmış olabilir misin? Senin için olanaksız olan bir şey var mı? Peki ya bu? Bunu sen mi yaptın Tanrım? Neden? Tanrım neden böyle bir şey yaptın? Ayetin nasıl devam ettiğini biliyorum: “İşte sevgi budur.” Tanrım, senin gerçekten nasıl olduğunu bilmem gerekiyor mu?

SON DÜŞÜNCELER

Maalesef, söz konusu gizem olduğunda bazı zihinler bunun inanılmazlık düşüncesini çağrıştırdığını düşünüyorlar. 20 image12346 life and death 45Fakat yaşam da ölüm de, büyük oranda gizemli oldukları halde, reddedilemez gerçeklerdir, öyle değil mi? Yaşam ve ölümü tam olarak anlayamıyoruz ve İsa’nın beden almasıyla ima edilen her şeyi de kavrayamayız. İsa Kişisinde, iki doğanın birliği bulunur. Günahsız insan doğası ve mükemmel ilahi doğası vardır. Bu doğalar değişmemiştir. İnsan doğası tanrılaşmamış ve aynı şekilde, ilahi doğası insan haline gelmemiştir.

Tanrı Oğlu’nun beden alması, haklı olarak, tüm zamanların en büyük mucizesi olarak sayılabilir. Bakireden doğum, beden almanın etkin hale geldiği, ilahi olarak atanmış yoldur. İki doğanın bir Kişi’de birliği, bir anlamda insanda paralelini görsek de, çok büyük bir gizemdir. Siz de ben de, hem can hem de bedeniz. Bu bir gizem olsa da, Tanrı’nın insan olması gizemi bunun çok ötesindedir. Bu nedenle, Tanrı’ya bu soruları sormanız için sizi teşvik etmek istiyorum. Bunu ve başka birçok soruyu Ona sorabilirsiniz.

İşte Tanrı’nın size verdiği vaatlerin bazıları:

• “Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Kendimi size buldurtacağım” diyor RAB.” (Yeremya 29:13-14, Eski Antlaşma)
• “Bana yakar da seni yanıtlayayım; bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri sana bildireyim.” (Yeremya 29:13-14, Eski Antlaşma)
• “Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, saf insanlara akıl verir.” (Mezmur 119:130, Eski Antlaşma)
İsa dedi ki, “Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.” (Matta 7:7, İncil)

REFERANSLAR

(1) Walter A. Elwell, der., Evangelical Dictionary of Theology (Müjdeci İlahiyat Sözlüğü) (Grand Rapids: Baker Book House, 1984), s.540.

(2) Bu ifade, İ.S. 451’de Kalsedon’da benimsenen Kalsedon İnanç Bildirgesinden alıntıdır. Bu inanç bildirgesi, Mesihbilim konusunda o zamandan beri kabul edilen bir açıklama olmuştur.

(3) Evangelical Dictionary of Theology (Müjdeci İlahiyat Sözlüğü), s.257.

(4) James White, "The Trinity, the Definition of Chalcedon, and Oneness Theology," (Üçlü Birlik, Kalsedon’un Tanımı ve Birlik İlahiyatı), http://www.aomin.org/CHALC.html web sitesinde bulabilirsiniz.

(5) Millard J. Erickson, Systematic Theology (Sistematik İlahiyat) (Grand Rapids: Baker Book House, 1985), s.735.

(6) Gordon L. Lewis and Bruce A. Demarest, Integrative Theology (Grand Rapid: Zondervan Publishing House, 1996), s.343

(7) Harold O.J. Brown, Heresies: Heresy and Orthodoxy in the History of the Church (Sapkın Öğretişler: Kilise Tarihinde Sapkınlık ve Doğru Öğretişe Bağlılık) (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, Inc., 1984), s.320.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük