headerLogo2b-18pt-myriadpro

İsa ve Cennet Teklifini Reddeden Varlıklı Adam

22 image6608 question mark 45Tanrı’nın basit bir şekilde günahlarınızı bağışlayabileceği size öğretilmiş olabilir. Aden Bahçesi’nde olan olayların hikayesinin tümünü okusaydınız bunu söylemezdiniz. Bunu söyleyemezdiniz. Kutsallık günahın cezalandırılmasını gerektirir. Ama merhamet günahkarın sevilmesini zorunlu kılar. Tanrı nasıl her ikisini de yapabilir? Önerdiğim makaleyi okuyana kadar ve Aden Bahçesi’nde olan olayların hikayesinin tümünü öğrenene kadar bilemezsiniz. Ama size burada makalede bulacağınız yanıta benzer bir yanıt vermek isterim. Bunu yapmak için poliçemi iptal etmek üzere olan sigorta yöneticisine dönmek zorundayım. Beni işyerine davet edip şunları söylediğini hayal edin:

‘Sevgili dostum, hatalarının üstesinden gelmenin bir yolunu buldum. Bunları görmezden gelemem. Bunu yapsam adil olamam. Bu hataları işlememişsin gibi davranamam. Böyle yapmak yalan söylemek olur. Ama yapabileceğim şu. Kayıtlarımızda tamamıyla lekesiz bir geçmişi olan birini buldum. Yasayı hiç çiğnememiş. Kuralları bozmamış, bir kez bile çiğnememiş, bir park cezası bile almamış. Seninle kayıtlarını değiştirmeye razı oldu. Senin ismini alacağız ve onun kayıtlarına koyacağız. Onun ismini alıp senin kayıtlarına koyacağız. Senin yaptıkların için onu cezalandıracağız. Hata yapan sen ise, doğru sayılacaksın. Doğru olan o ise, hatalı sayılacak.”

Sizce nasıl karşılık verirdim? “Ciddi olamazsın! Bunu benim için kim yapar? Kim bu adam?”
Müdür şöyle cevap verir, “Ben.”

Eğer bir sigorta yöneticisinin gerçekten böyle bir şey yapmasını bekliyorsanız daha çok beklemeniz gerekir. Yapmaz. Yapamaz. Eğer yapmak istese bile yapamaz. Kusursuz bir kaydı yoktur ki. Ama işte harika bir haber. Tanrı’nın bu sözleri söylemesini bekliyorsanız, daha fazla beklemenize gerek yok. Tanrı’nın bu sözleri söylemesini istiyorsanız derin bir nefes alabilirsiniz. Tanrı bunu yaptı. Tanrı bunu çoktan yaptı.

23 jesus calvary 45“Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. Tanrı, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım.” (2.Korintliler 5:19,21, İncil)

Bu İsa’nın sizin için yapmaya razı olduğu bir şey miydi? Kendisini Roma çarmıhına çivileyen zalim Roma askerlerinin çaresiz bir kurbanı mıydı? Yahudi dindarlarının seçkinlerinin ortadan kaldırmayı başardığı yenik bir peygamber miydi? Hayır. İsa’ya kulak verin. Çarmıhtan önce, çarmıha gerildiğinde ve çarmıha gerildikten üç gün sonra ne olacağını önceden bildirdi. Bunu öğrencilerine, onları uyarmak ve olacak olanlar için hazırlamak için birkaç kez söyledi:

“İnsanoğlu'nun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini söyledi.” (Luka 9:22, İncil)

“Bundan sonra İsa, kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı.” (Matta 16:21, İncil)

“Celile'de bir araya geldiklerinde İsa onlara, "İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek, ama üçüncü gün dirilecek" dedi. Öğrenciler buna çok kederlendiler.” (Matta 17:22-23, İncil)

“İsa, İnsanoğlu'nun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı.” (Markos 8:31, İncil)

“Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var.” (Yuhanna 10:11,18, İncil)

Allah’ın İsa’nın öldürülmesini engelleyerek çarmıhta O’nu ölüm utancından kurtardığı yönünde bir şeyler işittiniz. Gerçek şu ki İsa çarmıha, yaşamını vermeye ve yeniden almaya gücü yeten Ölüm Fatihi olarak gitti.

Eminim şu anda düşünceleriniz dört bir yana gidiyor! İsa hakkında ya da Tanrı’nın kaydınızı tertemiz yapma tasarısıyla ilgili bu gerçekleri daha önce hiç duymadınız. Araba sigortası şirketiyle ilgili sorunlarımla ilgili örneğin amacı sadece Tanrı’nın sizin için yaptıklarını görmenize yardımcı olmaktı. İsa’nın kusursuz sicili size verildi ve sizin kusurlu siciliniz İsa’ya verildi. Bu şekilde, Tanrı’nın kutsallığı onurlandırıldı ve sizin ve benim gibi insanlar bağışlandı.

24 image1908 worship 45“Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü.” (1.Petrus 3:18, İncil)

Tanrı gerçekten inanılmaz olanı yapar!

Sizin yerinizde olsam bugünün geri kalan kısmını Tanrı’nın gerçekleştirdiği bu olağandışı olay üzerinde düşünerek geçirirdim. Tanrı günahınımıza göz yummuyor. Standartından ödün vermiyor. Başkaldırımızı görmezden gelmiyor. Taleplerini de gevşetmiyor. Günahımızı bir kenara atmak yerine günahımızı üstleniyor ve inanılmaz bir şekilde kendisini cezalandırıyor!

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük