headerLogo2b-18pt-myriadpro

İsa ve İki Kör Adam

12 image10990 yell scream 45Son bir şey. Yüreğinizde ne kadar içtenlikle bağırsanız da, yanlış kişinin dikkatini çekmeye çalışıyorsanız hiçbir anlamı olmayacaktır. Önemli olan ne kadar imanınız olduğun değildir. Kime iman ettiğinizdir. Kime iman ediyorsunuz? Sadece ‘Tanrı’ demeyin. Cinler bile Tanrı’ya iman ediyor ve önünde titriyorlar. Tanrı’nın birliğine inanıyorlar ama bu inanç yaşamlarında bir değişikliğe neden olmuyor.

“Sen Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar!” (Yakup 2:19, İncil)

Beni yanlış anlamayın. Kör adamların bağırması iyiydi ama asıl önemli olan İsa’ya hangi adla seslendikleriydi. Mesih’e verilen adla çağırdılar O’nu. Mesih’in Davut’un soyundan gelmesi gerekiyordu. Tevrat ve Zebur’daki peygamberler Mesih’in iki önemli görevi yerine getirmek üzere geleceğini açıkladılar. Birincisi, dünyada günahtan kurtuluş sağlayacaktı. İkincisi, dünyada krallık tahtına oturacaktı. Birincisi, İsa tarafından gerçekleştirildi. İkincisi ise gerçekleştirilecek. İncil’in peygamberliksel bölümlerini çalışırken Rab İsa Mesih’in dünyadaki egemenliğinin bin yıl süreceğini göreceksiniz. Bu bin yıllık dönem Yargı Günü’nden öncedir.

İki kör adamın hikayesinde ilginç olan şey, İsa’ya İncil’de ilk kez bu şekilde seslenilmesidir. Sadece bağırmakla kalmadılar, bu iki kör adam gerçekten de İsa’nın Mesih olduğuna inanıyorlardı! Gelecek Olan hakkında pek çok şey yazılmıştı. Yahudi olsaydınız, O’nunla ilgili peygamberlikleri bilirdiniz.

13 image10991 confuse confusion understand problem 45Bazılarınız bizim hızımıza yetişmiş olmayabilir. Hala İsa'nın egemenlik sürmek üzere döneceği düşüncesiyle aklınız allak bullak olmuş olabilir. Aslında bu bir 'düşünce' değildir, Kutsal Yazılar'da açıkça resmedilen bir gerçektir. Hiçbir şey bu olayın gerçekleşmesine engel olamaz! Bunu nereden mi biliyorum? Peygamberlik, tarihin önceden yazılmasıdır. Bunu yalnızca Tanrı yapabilir. O halde Tanrı bu geleceği tarihin bir parçası haline getirmeye mi karar verdi? Evet. Bu nedenler geçmişteki olayların gerçekleşmiş olması ne kadar kesinse bunun gerçekleşeceği de o kadar kesin. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu'nun 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında savaşması, Türkiye'nin 1952'de NATO'ya üye olması ve sizin _______ yılında doğmanız gibi. Bu konuda daha fazla öğrenmek için İsa'nın Yerine Getirdiği Peygamberlikler başlıklı makaleleri okumanızı öneririm. İsa yeryüzüne dönecek, ve bu dönüşü iki aşamalı olacak.

Daha önce dediğim gibi Yahudi olsaydınız bu peygamberliklerden zaten haberiniz olurdu. İşte bu peygamberliklerden biri. Kutsal Yazılar’da, iki kör adamın mucizevi bir şekilde iyileştirilmesinden 700 yıl önce yazılmıştı.

“Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.” (Yeşaya 9:6, Eski Antlaşma)

Sadece Tanrı’ya Atfettiğimiz Nitelikler

Ne kadar sıradışı isimler ve unvanlar! Biraz bu konuda düşünün. Bu isim ve unvanları taşıyan kişi ne kadar sıradışı olmalı! Bir gün, bu dünyada sadece Tanrı’ya atfettiğimiz nitelikleri taşıyan Biri yürüyecekti. 14 image614 jesus 45Tanrı Eski Antlaşma’daki bu peygambere, geleceği görmesi, olağanüstü Olan’ı görüp O’nu betimlemesi için esin verdi. Bunu anlayabilir misiniz? Peygamber anlayamadı, ben de anlamıyorum. Tanrı, hiç akıl yürütmeden iman etmemizi beklemiyor bizden fakat aklımızın sınırlı oluşu imanı gerektiriyor. Kör adamların gördüğü ama kalabalıkların anlayamadığı bu Kişi hakkında biraz düşünün. Çevrenizdeki kalabalığın göremediği ama size yavaş yavaş açıklanan bu Kişi hakkında düşünün. İsa’da cennetin bütün güzelliği, insan bedeninde vahiy edilmiştir. Çok kısa bir süre için göklerin kapıları açıldı ve Tanrı bizlere yaklaştı. İnsanı şaşırtan bir ikilikte insan bedeni ilahi Olan’a mesken oldu. Kutsallık ve dünyasallık içiçe geçti.

Kör adamlar kalabalık tarafından azarlandı ama onlardan korkmadılar. Ne harika, değil mi?!! Umarım siz de onların örneğini izlersiniz ve İsa sizin bulunduğunuz yoldan geçtiğinde ve yaklaştığında kimsenin sizi korkutmasına izin vermezsiniz. Kalabalık, güçlü bir şekilde düşüncelerini beyan etti, ama İsa durdu. Merhametle dolan gözlerle kör adamlara döndü. Ne yapmasını istediklerini sordu.

“Onlar da, "Ya Rab, gözlerimiz açılsın" dediler.”

Bu kör adamlar İsa Mesih’in kendilerini iyileştirebileceğine ilişkin çok sağlam bir inanca sahipti. İsteklerine karşılık vermek herhangi bir insan için olanaksız değil miydi? Öyleydi ama bu günden çok önce, İsa’nın sadece bir insan olmadığı sonucuna varmışlardı. İsa, bu taraflara daha önce gelmemişti ama onun hakkındaki haberleri duymuşlardı. Mesih’in nihayet geldiğine dair haberleri de almışlardı. Bu iki kör adam o anı değerlendirdi ve zaten hikayenin geri kalanını biliyorsunuz.

Hayatınızda yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğine inanıyorum. Bu sayfa, İsa’ya seslenmenizle başlayacak. Durup dinleyecek mi? Komşularınız ne diyecek? Kime ne? Kimin onayını istemelisiniz? Sonsuzluk açısından gerçekten önemli olan nedir? İsa’nın sizi dinliyor olmasının değeri nedir?

Yüreğinizin O’na aşağıdaki gibi bir dua yükseltmesine ne dersiniz?

“İsa, senin hakkında daha önce bir şeyler duydum. Görünen o ki, bunların büyük bir kısmı yanlış bilgi. Artık, kör adamlar gibi seni olduğun gibi görmek istiyorum. İncil’i okurken anlamama yardım et. Her sayfasında benimle konuş. Okumamı istediğin yazılara doğru beni yönlendir.”

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük