headerLogo2b-18pt-myriadpro

Katolik Kilisesi’nin Gerçekle İlgili Yetkili Kaynağı Nedir? Bunu Size Kim Söyledi?

07 image5498xx bible injil 45Gerçekten de, bu denli ilahi bir sevgiyi içeren ve iyilik ve merhamet Tanrısı hakkında bu denli açık seçik bir görüntü veren başka bir kitap yoktur. Her yönüyle kusursuzdur ve bütün olarak yetkindir. Güvenilirdir ve saf insanı bilge yapar. Doğrudur ve yüreğe sevinç verir. Parlaktır ve gözlere ışık verir. Kusursuzdur, canı tazeler. İncil’i okudukça İsa’yı izleyen kalabalıkların sayısının neden gittikçe arttığını anlıyorum. Bu Kutsal Kitap için şu söylenmiştir:

“Tanrı’nın düşüncelerini, insanın durumunu, kurtuluş yolunu, günahkarların felaketini ve imanlıların mutluluğunu anlatır. Öğretişleri kutsal, kuralları bağlayıcıdır, tarihi gerçektir ve kararları sorgulanmaz. Bilge olmak için okuyun, güvende olmak için inanın ve kutsal olmak için uygulayın. Sizi yönlendirmek için ışık, desteklemek için besin ve sevindirmek için teselli verir. Yolcunun haritası, hacının asası, pilotun pusulası ve Hıristiyan’ın yasasıdır. Burada Gökler eski gönencine kavuşur, Cennet açılır ve cehennemin kapıları kapanır. İsa Mesih kitabın en önemli konusudur, tasarımı bizim iyiliğimizdir ve amacı Tanrı’nın görkemidir. Hafızayı doldurmalı, yüreğe egemen olmalı ve ayaklara kılavuzluk etmelidir. Yavaş yavaş, sık sık ve dua ederek okuyun. Bir zenginlik madeni, görkem cenneti ve zevk ırmağıdır. Size bu yaşamda verilmiş ve yine sonsuzlukta açılacak ve sonsuza dek hatırlanacaktır. En yüksek sorumluluğu içerir ve en büyük çabaları ödüllendirir ve kutsal içeriğini hafife alanları mahkum eder.”

08 image11312 exclamation mark 45Eğer Kutsal Kitap gerçekten Tanrı Sözü’yse, iman, dini uygulamalar ve ahlak konusunda nihai yetkilidir! Katolik Kilisesi’nin bu son söylediğim ifadeyle bir sorunu vardır. Onlar için Kutsal Kitap iman ve dini uygulamalarla ilgili her konuda nihai yetkili değildir. Katolik Kilisesi’nin doğru mu yoksa yanlış mı yaptığını nasıl belirleyebiliriz? Tek bir soru sormamız gerekiyor. Mesele, uygulamalarının Kutsal Kitap’a uygun olup olmadığıdır. Bu, herhangi bir çağda, herhangi bir kilisenin, herhangi bir mezhebi için geçerlidir, ‘Kurduğumuz şey Kutsal Kitap’a uygun mu? Öğrettiklerimiz Kutsal Kitap’a uygun mu?’ Öğretiş Kutsal Kitap’a uygun olduğu takdirde benimsenmelidir. Eğer değilse, reddedilmelidir. Tanrı, kilisenin kendi tarihi hakkında söyleyebildiklerinden çok isteğini gerçekleştirmesi ve Sözü’ne itaat etmesiyle ilgileniyor. Eğer İsa’nın söylediklerine bakarsak, bir dini çok sayıda kişinin izlemesi de Tanrı’dan olması konusunda geçerli bir belirti sayılamaz:

“Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır.” (Matta 7:14-15)

Gelenekler doğası açısından yanlış değildir. Bazıları oldukça anlamlıdır. Eğer birinin geleneği Kutsal Kitap’a aykırı değilse, ‘Hep böyle yaptık ve hep böyle yapacağız!’ demenin yanlış olan bir yanı yoktur. Yine sorun, bir doktrin, uygulama veya geleneğin Kutsal Kitap’a uygun olup olmamasıdır. Ayrıca, insanın gelenekleri hiçbir zaman Kutsal Yazılar kadar yetkili görülmemelidir. Umudum, bu yazının sonunda bunu neden söylediğimi anlamanızdır. Kutsal Yazılar kendi başına, Hıristiyan doktrin ve uygulaması için tek yetkili ve hatasız kaynaktır.

Bu, Katolikleri ilgilendiriyor mu? Ruhsal konuları konuştuğum kişiler için değil. Onları rahatsız ediyor gibi görünmüyor çünkü onlar Katolik Kilisesi’nin kendisinin gerçeğin hatasız mihenk taşı olduğuna inanıyorlar. Katolik Kilisesi neye inanıyorsa, onlar da ona inanıyorlar. Böylece Katolik Kilise, Kutsal Yazılar’ın doğru yorumunu hatasız bir şekilde belirleme hakkının yanı sıra Kutsal Yazılar’a, gelenek ve öğretişlerini ilave edebileceğine de inanır ve bu onlar için bir sorun değildir. Birkaç satır sonra Tanrı’nın Katolik Kilise’ye böyle bir hak verip vermediği konusunu ele alacağım. Fakat Katolikler söz konusu olduğunda, üzerinde fazla düşünmeden Katolik Kilisesi’nin öğrettiklerine inanırlar.

09 image11313 cool text black is it true 45Bana göre, doğru olan kontrol etmektir! Katolikler neden ve neye inandıklarını bilmeli ve ikna edici kanıtlarla destekleyebilmelidir. Eğer Katolikseniz, Katolik Kilisesi’nin İsa Mesih tarafından kurulan tek kilise olduğu öğretilmiştir size. Bu nedenle, gerçek kilisedir ve öğretişleri yetkilidir. Peki ama bu inanç doğru mudur? Kilise geleneği, artı Kilise’nin Kutsal Yazı yorumu bağlayıcı iman kuralını ve Katolikler için uygulamaları oluşturur deniyor, fakat bu inanç doğru mudur? Peki ya Kutsal Kitap’ta hiçbir yerde İsa’nın, peygamberler ve elçilerin veya ‘kutsal geleneğin’ Tanrı Sözü olduğunu öğretmediğini görürsek? Peki ya, Kutsal Kitap’ta hiçbir yerde Papa ve Katolik Kilisesi’nin gözetmenleri tarafından yorumlanan ‘kutsal geleneğin’ Hıristiyanlık’ın gerçek kuralı olduğunun söylenmediğini görürsek? Bu bizi ilgilendirmeli mi?

Tanrı Kutsal Kitap’a ne katabileceğimizi söyledi? Kaç ekleme yapılabilir ve kaç yüzyıl boyunca olabilir bu? Birlikte İncil’in son sayfasını açalım. İncil, Kutsal Kitap’ın son kısmıdır. Tanrı’nın bu konuda son sözü şöyledir:

“Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Her kim bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır.” (Vahiy 22:18) 

Bu uyarının birincil uygulaması, Vahiy Kitabı’ndan yazılı olanlara bir şeyler ekleyenler içindir. Fakat, Kutsal Kitap’ın bu kısmında bulunan konular Kutsal Kitap’ın tümünün içine işlediği için ayet, nihai olarak, Tanrı’nın sözüyle oynamanın her türlüsünü yargılar.

Bu uyarı sadece Kutsal Kitap’ın sonunda mı bulunur? Hayır. Musa’nın esinlenmiş yazılarına dönelim.Size verdiğim buyruklara hiçbir şey eklemeyin, hiçbir şey çıkarmayın. Ama size bildirdiğim Tanrınız RAB'bin buyruklarına uyun.” (Yasanın Tekrarı 4:2, Eski Antlaşma). Diğer bir deyişle, Tanrı, sanki hatalı ya da yeterli değillermiş gibi, esinlediklerine herhangi bir ekleme yapmamızı yasaklıyor. Tanrı’nın atadıkları dışında herhangi bir dini ibadet töreni empoze etmemiz yasaktır. Tanrı’nın sözü mükemmeldir. Sözünü kötüleştirmeden, herhangi bir ekleme yapmak veya çıkarmak mümkün değildir. Kutsal Kitap’a ekleme yapmak Tanrı’ya itaatsizliktir. Ezo Gelin çorbasına yoğurt ve fasulye eklemekten daha kötüdür. Eğer bu diziye önyazıyı okumadan başladıysanız, neden söz ettiğimi anlamanız için burada bir kısmını aktarmama izin verin.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük