headerLogo2b-18pt-myriadpro

Katolik Kilisesi’nin Gerçekle İlgili Yetkili Kaynağı Nedir? Bunu Size Kim Söyledi?

Eski Sami tanrıçası Astarte

19 image11323 pagan worship mary catholicBu listenin tamamı safsatalara dayanmaktadır! Putperest tanrıça tapınmasının Katolik giysilere bürünmüş halinden başka bir şey değildir. Eski Sami tanrıçası Astarte’ye tapınmak kadar putperestliktir. Babilliler arasında İştar olarak bilinirdi. Tanrı ona tapındıkları için İsrail oymaklarından biri olan Yahuda üzerine ağır yargı getirmiştir. Ona ne ad veriyorlar? Göklerin Kraliçesi! 

Bakın ne kadar inatçılık ediyorlardı:

“RAB'bin adıyla bize söylediklerini dinlemeyeceğiz! Tersine, yapacağımızı söylediğimiz her şeyi kesinlikle yapacağız: Gök Kraliçesi'ne buhur yakacak, atalarımızın, krallarımızın, önderlerimizin ve kendimizin Yahuda kentlerinde, Yeruşalim sokaklarında yaptığımız gibi ona dökmelik sunular dökeceğiz.” (Yeremya 44:16-17, Eski Antlaşma)

Tanrı’nın üzerlerine getirdiği ağır yargıya kulak verin:

“Sana gelince, ey Yeremya, bu halk için yalvarma; onlar için ne yakar ne de dilekte bulun; bana yalvarıp yakarma, çünkü seni dinlemeyeceğim. Onların Yahuda kentlerinde, Yeruşalim sokaklarında neler yaptıklarını görmüyor musun? Çocuklar odun topluyor, babalar ateş yakıyor, kadınlar Gök Kraliçesi'ne pide pişirmek için hamur yoğuruyor. Beni öfkelendirmek için başka ilahlara dökmelik sunular sunuyorlar. İncittikleri ben miyim, diyor RAB. Hayır, kendilerini inciterek utanca boğuyorlar. “Bu yüzden Egemen RAB diyor ki, 'Buranın üzerine, insanın, hayvanın, kırdaki ağaçların, toprağın ürününün üzerine kızgın öfkemi yağdıracağım.” (Yeremya 7:16-20, Eski Antlaşma)

20 image11325 catholic mary worship 45Katolikler’in Meryem’i ‘Göğün ve yerin Kraliçesi’ olarak yücelttikleri için Tanrı’nın yargısı altında olduğunu söylerken yanlış mıyız? Tanrı için Katolik inancında Meryem’e gösterilen saygı, kötü Kral Manaşşe’nin tanrıça Aşera’ya tapınmasından daha az iğrenç değildir. İsrailliler’in tapınağında onun oyma bir heykeli vardı. “Manaşşe yaptırdığı Aşera putunu RAB'bin Tapınağı'na yerleştirdi. Oysa RAB tapınağa ilişkin Davut'la oğlu Süleyman'a şöyle demişti: “Bu tapınakta ve İsrail oymaklarının yaşadığı kentler arasından seçtiğim Yeruşalim'de adım sonsuza dek anılacak.” (2.Krallar 21:7, Eski Antlaşma)

Tanrı için iğrenç olan bu şey karşısında, Tanrı Yeruşalim ve Yahuda üzerine yargı getirdi. “Yahuda Kralı Manaşşe bu iğrenç işleri yaptığı, kendisinden önceki Amorlular'dan daha çok kötülük ettiği, putlar dikerek Yahudalılar'ı günaha sürüklediği için İsrail'in Tanrısı RAB, 'Yeruşalim'in ve Yahuda'nın başına öyle bir felaket getireceğim ki, duyanların hepsi şaşkına dönecek diyor.” (2.Krallar 21: 11-12, Eski Antlaşma). Aynı şekilde, Katolik Kilise de kendi elleriyle ‘Meryem’ adında bir put oluşturdu. Bu put her Katolik Kilise’de ve her bir Katolik’in evinde bulunur. Katolik akrabalarımı ziyaret edin ve evlerinin içinde ve dışında duvarlarda resmini ve heykellerini görürsünüz. Roma Kilisesi, doktrininde Meryem’i cennette tahta oturtur ve bu arada dünyaya din hareketlerinin Tanrı’dan olduğunu söyler. Tanrı’dan olup olmadığını düşünürken Tanrı’nın benzer davranışları Eski Antlaşma’da nasıl betimlediğini unutmayın. Tanrı için tek bir sözcük yeterliydi. İğrenç!

Dünya çapında insanlar neyin kötü olduğu hakkında genel olarak ortak bir fikre sahiptir. Sadakatsizlik, yalan, adam öldürme, hırsızlık vs. Fakat insanlar ne gibi kötülüklerin mazur görülebileceği konusunda çok farklı görüşlere sahiptir. Meryem’in yüceltilmesi mazur görülebilir bir kötülük müdür? Tanrı’nın kullandığı sözcüğü unutmayın: İğrenç!

10.000’den fazla ekleme!

21 image11330 catholic saint aziz jude textBu konuyu düşünürken aşağıdaki listeyi dikkate alın. Yine, Meryem hakkındaki iddialar gibi, gerçek Hıristiyanlık’la ilgisi yoktur. Hıristiyan öğretişi değildir. Katolik inancının belli ölmüş kahramanlarına dua edilebilir. Bunu biliyor muydunuz? (Bkz. Katolik Kilisesi Katekizmi, 954-962 paragrafları.) Katolikler ölmüş olan bu kişilerin dualarının özellikle etkili olduğuna inanıyorlar. Eğer Katolik olsaydım, ihtiyacım, mesleğim, yaşım veya ikamet ettiğim ülkeye göre hangi azize dua edeceğimi seçerdim. İşte burada sözde dualarımızı kabul eden 10.000’den fazla azizden birkaç tanesi. Bundan söz etmemin nedeni Katolikliğin Kutsal Kitap’a ekleme yaparak ne kadar büyük hataya düştüğünü göstermek istememdir. 

Her bir azizin adının karşısında bu azizin yardım edebileceği konu yazılmıştır. Örneğin, eğer huysuz çocuklarınız varsa Aziz Sebastiyan’a dua etmelisiniz. Listeye bakarken şu soruyu derin bir şekilde düşünün: ‘Sebastiyan gibi ölmüş bir insan nasıl farklı ülkelerde yaşayan ve pek çok farklı dilde dua eden milyonlarca Katolik’in dualarını aynı anda işitebilir? Bu insanlara egemen mi?’ 

Aziz Sebastiyan: Huysuz çocuklar
Aziz Hubert: Köpek ısırıkları
Aziz Christopher: Kamyon şoförleri
Aziz Rita: Yalnızlık
Aziz Yuhanna: Kalp hastaları
Aziz Blase: Boğaz hastalıkları
Aziz Lucy: Göz hastalıkları
Aziz Fransis de Sales: Sağırlar
Aziz Tomas Akinas: Öğrenciler
Aziz Monika: Anneler
Aziz Yusuf: Marangozlar
Miralı Aziz Nikolas: Köprüler
Asisili Aziz Fransis: Hayvanlar
Asisili Aziz Klara: Televizyon
Aziz Antoni: Kayıp eşyalar
Aziz Yahuda: Umutsuz vak’alar
Aziz Bonafis: Almanya
Aziz Patrik: İrlanda
Aziz Homobonus: Terziler ve giyisi işçileri
Aziz Fiacre: Bahçıvanlar ve taksi şoförleri
Aziz Markos: Gençler (özellikle kızlar)
Aziz Agnes: Göğüs kanseri

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük