headerLogo2b-18pt-myriadpro

Tanrı'nın Koşulsuz Vaatleri

BİZİM İÇİN GEÇERLİ OLMAYAN VAADE BİR ÖRNEK

19 image11607 footprint step 45Tanrı’nın vaatleri arasında, kendimiz için geçerli sayamayacağımız vaatlerden birini, Yeşu’ya verdiği şu vaatte görüyoruz:

“RAB, kulu Musa'nın ölümünden sonra onun yardımcısı Nun oğlu Yeşu'ya şöyle seslendi: “Kulum Musa öldü. Şimdi kalk, bütün halkla birlikte Şeria Irmağı'nı geç. Size, İsrail halkına vereceğim ülkeye girin. Musa'ya söylediğim gibi, ayak basacağınız her yeri size veriyorum.” (Yeşu.1:1-3, Eski Antlaşma)

Eğer bir ev arıyorsak ve şu anda ilgilendiğimiz bir evi almak için yeterince paramız yoksa bu vaat kulağımıza çok hoş gelir. Fakat, bu vaade sahip çıkarsak ya da bu tür bir dua edersek uygunsuz bir şey yapmış oluruz. Yeşu’ya verilen bu vaat, Tanrı’nın bilgeliği ve kudreti uyarınca seçtiği her şeyi bizlere verebileceğini anımsatır; elbette buna alabileceğimiz bir ev de dahildir. Fakat Yeşu’ya verilen bu vaat direkt olarak bizim için geçerli değildir; bunu ancak ilke olarak, Tanrı’nın sağlayıcı olduğuna duyduğumuz güvenle, ihtiyaçlarımızı karşılayacağı doğrutulsunda kendimiz için geçerli kabul edebiliriz.

TANRI VAATLERİNİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİR?

Kutsal Kitap’taki vaat ve peygamberliklerin çoğunluğu gerçekleştirilmiştir. Tanrı birçok vaadini açık ve inkar edilemez bir şekilde yerine getirmiştir, tam da bekleyeceğimiz gibi.

Firavunun görmek istediğinden çok daha fazla kurbağa. Tanrı Firavun’a kurbağa belası göndereceğini söylediğinde, öyle yaptı. “Eğer halkımı salıvermeyi reddedersen, bütün ülkeni kurbağalarla cezalandıracağım.” (Mısır’dan Çıkış 8:2, Eski Antlaşma). “‘Harun'a de ki, 'Elindeki değneği ırmakların, kanalların, havuzların üzerine uzatıp kurbağaları çıkart; Mısır'ı kurbağalar kaplasın.' Böylece Harun elini Mısır'ın suları üzerine uzattı; kurbağalar çıkıp Mısır'ı kapladı.” (Mısır’dan Çıkış 8:5-6, Eski Antlaşma)

Tanrı, Mesih Kurtarıcı vaat etti ve İsa geldi. Bu süreç içinde İsa Mesih üç yüzden fazla Eski Antlaşma peygamberliğini gerçekleştirdi. Bu konuyu daha fazla incelemek isterseniz, lütfen, 332 Peygamberlik, Cırcırböceği ve İsa’ya Güvenmek adlı yazıyı okuyun. Şimdilik size sadece iki Kutsal Kitap bölümü vereceğim:

20 image11608 immanuel turkish 1 45“Bundan ötürü Rab'bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.” (Yeşaya 7:14, Eski Antlaşma) 

“İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rab'bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: "Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak." Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: "İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar." İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rab'bin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.” (Matta 1:18-25, İncil)

Tapınağın yıkımı. İsa, Yeruşalim’deki tapınağın yıkılacağını söyledi ve İS 70 yılında yıkıldı. “İsa onlara, "Bütün bunları görüyor musunuz?" dedi. "Size doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!"” (Matta 24:2, İncil)

İsa kilisesini kurmayı vaat etti. Bu İsa’nın vaadiydi ve kilisesi o zamandan beri büyümektedir. “Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek.” (Matta 16:18, İncil). NOT: İsa’nın sözünü ettiği ‘kaya’ neydi? Elçi Petrus’un henüz yaptığı iman ikrarıydı: “İsa onlara, "Siz ne dersiniz" dedi, "Sizce ben kimim?" Simun Petrus, "Sen, yaşayan Tanrı'nın Oğlu Mesih'sin" yanıtını verdi.” (Matta 16:15-16, İncil)

21 image11608 see eye eyewitness 45Bakın İsa, ölümden dirildikten sonra öğrencilerine neyi hatırlattı:

“Sonra onlara şöyle dedi: "Daha sizlerle birlikteyken, 'Musa'nın Yasası'nda,  peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar'da benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir' demiştim." Bundan sonra Kutsal Yazılar'ı anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Onlara dedi ki, "Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim'den başlayarak bütün uluslara O'nun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların tanıklarısınız."” (Luka 24:44-48, İncil) 

İsa Kutsal Ruh’u göndermeye söz verdi. Kutsal Ruh, İsa’nın ölümden dirilişi ve göğe alınışından sonra aradan çok fazla gün geçmeden geldi. “Ben de Baba'dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu'nu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.” (Yuhanna 14:16-17, İncil)

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük