headerLogo2b-18pt-myriadpro

Dar Kapıdan Girenler (Tanıklıklar)

"Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır." (Matta 7:13-14, İncil)

* * * *