headerLogo2b-18pt-myriadpro

Düşten Öte

On yıllardır Müslüman dünyasında tekrar tekrar karşımıza çıkan bir olay var. İncil'i hiç bilmeyen ve Hıristiyanlar'la hiç bir iletişimi olamayan insanlar İsa Mesih hakkında rüya ve görümler görerek sonsuz bir değişim yaşadılar. Kahramanmaraş'lı Ali'nin rüyasında İsa'yla karşılaşmanının hikayesi izleyin! Diğer hikayeler de çok düşündürücüdür!

more than a dream ali testimony 215x148     Kahramanmaraşlı Ali'nin Öyküsü
more than a dream dini testimony 215x148     Endonezyalı Dini'nin Öyküsü
more than a dream iranli testimony 215x148     İranlı Khosrow'un Öyküsü
more than a dream nigeria brothers testimony 215x148     Niyeryalı Muhammed'in Öyküsü

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük