headerLogo2b-18pt-myriadpro

Tanrı Sevgidir

Bu websitesinde sizi derinden etkileyeceğinden ve büyük olasılıkla hayatınızı değiştireceğinden emin olduğum bir konuyu incelemeye başlayacağız. Tanrı sizi seviyor. Kişisel olarak. Güçlü bir şekilde. Koşulsuz olarak. Başkaları sizi sevmeyi vaat edip bunu gerçekleştirememiş olabilirler. Tanrı böyle değildir. Tanrı sizi sevmeyi vaat etmiştir ve İncil’in sayfalarında bunu göstermiştir. Tanrı sizi hiç tükenmeyen bir sevgiyle sever. Eğer izin verirseniz, sevgisi sizi başkalarına vermeye değer bir sevgiyle dolduracaktır.

Daha çok sevebilmeyi istiyor musunuz? Tanrı tarafından çok sevilen bir Tanrı çocuğu olduğunuzu kabul ederek başlayın. Bu konuda İncil’den öğrenebilirsiniz. “Bunun için, sevgili çocukları olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.” (Efesliler 5:1-2, İncil)

Gerçek bağışlanmayı öğrenmek ister misiniz? Bağışlanmanız üzerinde düşünün. Yoksa, gerçekten bağışlanmadınız mı? Sonsuza dek bütün günahlarınız bağışlandı mı? Tanrı’nın eksiksiz bağışlamasının farkında değilseniz, Tanrı’nın size yazmış olduğu bir sevgi mektubu olan İncil’i okuyun: “Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.” (Efesliler 4:32, İncil)

Tanrı hayatlarımızda inanılmaz büyük bir kaynağı olanaklı hale getiriyor. Tanrı, sevgisinin nasıl bir sevgi olduğunu ve bu sevgiyi nasıl eyleme döktüğünü anlatıyor. Tanrı’nın sevgisine karşılık verirsek ve bize bu sevgiyi gösterme biçimini kabul edersek ve İsa’yı Kurtarıcımız olarak kabul edersek, deyim yerindeyse, çek defterimizi çıkartıp insanlara O’nun sevgisiyle çek yazmaya başlayabiliriz.

“Sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz.” (1.Yuhanna 4:11, İncil)

Çoğu insan bize sevmemizi söyler ama ancak Tanrı bize sevme gücünü verebilir. Tanrı, sevgisi ve sağladığı Kurtarıcı için kendisine teşekkür edenleri sevgisiyle güçlendirir.

Bu yazıyı okuyan sizlerin çoğunun Tanrı’nın doğasının özünde yer alan bu sevgiye aşırı derecede susamış olduğunuzu biliyorum. Sizi sevmesi gerekenler vardı ama sevmediler. Hastanede terk edildiniz. Nikah masasında terk edildiniz. Boş bir yatakla terk edildiniz. Kırık bir yürekle bırakıldınız. Şu soruyla başbaşa bırakıldınız, ‘Kimse beni seviyor mu?’ ‘Şimdi, öldüğümde cennete gideceğimi kesin olarak bilebilir miyim?’ Lütfen cennetin yanıtına kulak verin. Tanrı sizi seviyor. Kişisel olarak. Güçlü bir şekilde. Tutkuyla. Koşulsuz olarak. Başkaları size büyük vaatler verip yüzüstü bıraktılar. Ama Tanrı, engel olmadan cennete girmeniz için bir yol açtı ve başarılı oldu. Ancak Tanrı bunu yapabilirdi. Ancak Tanrı sizi tükenmeyen bir sevgiyle sever.

NOT: Yukarıdaki paragrafta Tanrı’nın sizi koşulsuz sevdiğini söyledim. Bu ifadeye açıklık kazandırmak istiyorum. Tanrı’nın sevgisinin koşulsuz olması demek, Tanrı'nın sevgisini almanız için koşul koymaması demektir. Sevgisini alabilmemiz için Tanrı belli kriterlere uymamızı beklemiyor demektir. Örneğin, Tanrı’yı memnun etmek için belli bir miktarda iyi işler yapmamız ya da cennete gitmek için bir ömür dolusu iyi işler yapmamız gerekli değildir. Tanrı’nın agape sevgisi bizim sahip olduklarımıza, yaptıklarımıza ya da başardıklarımıza bağlı değildir. Tanrı’nın agape sevgisi bizim yaptıklarımızdan etkilenmez.

Bununla birlikte, Tanrı’nın sevgisinin koşulsuz olduğunu söylemek ne düşündüğümüz ya da inandığımız önemli değil, demek değildir. Tanrı’nın sevgisi koşulsuz dediğimiz zaman, insanların ‘Tanrı beni yine de sever çünkü sevgisi koşulsuz’ diyerek büyücülük ya da Hinduizm’e inanabileceğini söylemiyoruz. Neye inanırsak inanalım hepimizin cennete gideceği anlamına gelmez. Tanrı’nın agape sevgisi istediğimiz herhangi bir şeye inanmamıza izin vermez. Tanrı’nın sevgisi hak edilemez. Tanrı’nın sevgisini daha fazla kazanabilmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Nitekim, Tanrı’nın sizi şu anda sevdiğinden daha fazla sevmesini sağlayabilmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Fakat, Tanrı’nın size olan sevgisi İsa Mesih aracılığıyla gösterilmiştir ve bu sevgi günahlarınız için tam bir bağışlamadır.

Böyle bir Tanrı’ya nasıl karşılık vermelisiniz? Diğer yazıda bunu öğreneceksiniz. İyi haber sizinle Tanrı arasındaki ayrılık arasında bir köprü kurulabilecek olmasıdır. Cennette sonsuz yaşam armağanı Tanrı’nın size vermek istediği bir armağandır.

“Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti.” (2. Korintliler 5:19, İncil)

O halde gelin. Susayanlar gelsin ve kana kana içsin.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük