headerLogo2b-18pt-myriadpro

Durmayın

(Yeşaya 43:18-19)
Durmayın olup bitenlerin üzerinde
Düşünmeyin, eski olayları.
Bak! Rab yeni bir şey yapıyor.
Olmaya başladı bile,
Fark etmiyor musun?
Bak çölde yollar açıyor,
Kurak toplarda ırmaklar akıtıyor.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük