headerLogo2b-18pt-myriadpro

Durmayın

(Yeşaya 43:18-19)
Durmayın olup bitenlerin üzerinde
Düşünmeyin, eski olayları.
Bak! Rab yeni bir şey yapıyor.
Olmaya başladı bile,
Fark etmiyor musun?
Bak çölde yollar açıyor,
Kurak toplarda ırmaklar akıtıyor.