headerLogo2b-18pt-myriadpro

Yüce Rab

Yüce Rab, sana tapınıyorum,
Çünkü sensin benim Rab'bim.
Ellerimi sana kaldırıyorum,
Çünkü sensin benim Rab'bim.
İsa, hayatımın efendisi,
İsa, yüreğimin sahibi,
Senden başka bir tanrı yok
Benim hayatımda.
Sevgin senin, dünyaya gelişin,
Çarmıhtaki ellerin değiştirdi her şeyi
Kurtuluşum, benim sevgili dostum,
Açıyorum kalbimi senin eşsiz sevgine.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük