headerLogo2b-18pt-myriadpro

Sonsöz: Müslüman Okuyucularımız İçin

13 image6672 algebra 45Matematikte gerçeğin öznel değil, nesnel olduğuna inanırız. Kişisel tercihlere bağlı değildir. Nesnel gerçek gelip geçici heveslerimize göre değişmez. Nesnel gerçekler, haklarında ne düşünürsek düşünelim, ne iseler odur.

Bu ne anlama geliyor? Hikayedeki sanatçı, balıkçı ve kayıkçı gibi ırmak hakkında farklı görüşlere sahip olunabilir. Fakat İncil hakkında farklı görüşlere sahip olunamaz. İncil benim için, başka bir din kitabı da sizin için doğru olamaz. İncil gerçekse, güvenilirse, o zaman hepimiz için gerçek ve güvenilir olmalıdır.

Dikkat… Dikkat! İncil’in güvenilirliği hakkındaki araştırmanıza devam ederken, İncil’i değiştiren Hıristiyanlardan söz eden yazarlara dikkat edin. Tahrif-i lafzi (metnin kendisinin bozulması), dikkatsiz bir şekilde, sadece kişinin kendi rahatlığı ve önyargıları doğrultusunda kullanıldığında insanın elinde tehlikeli bir silah haline gelebilir. Örneğin, Sünni Müslümanların Kuran’ın metnini ve anlamını bozdukları suçlamasında bulunan Şii Müslümanlar tarafından kullanılmıştır. Şayet Sünni Müslüman’sanız ve bu iddia sizi şaşkına çeviriyorsa, Hıristiyanların da İncil’i değiştirmekle suçlandıklarında ne kadar şaşırdıklarını hayal edebilirsiniz. Tabii ki her iki suçlamaya da verilecek basit cevap, suçlamaları destekleyecek ikna edici kanıtlar istemek olacaktır.

Şayet, belirttiğim gibi, Hıristiyanların İncil’i değiştirdiklerine ilişkin popüler görüş yanlış ise, o zaman acı bir çıkmazla karşı karşıyasınız demektir: ‘Kuran ve İncil’de İsa hakkındaki farklı öğretişleri nasıl bağdaştırabilirsiniz? Tek söyleyebileceğim her iki kutsal kitabı da okumuş olduğum. Hatta Kuran’ı, bana biri İncil’in bir nüshasını vermeden önce okumuştum. Keşfettiğim gerçekler bu web sitesinde bulunabilir.

Şayet Müslüman’sanız, özellikle bu dizide karşılaştığınız bir gerçek üzerinde uzun uzun ve iyice düşünmelisiniz. İncil’de bulunması gerektiğine inandığınız öğretişlerin hiçbiri bu kutsal kitabın en eski kutsal yazı elyazmalarında bulunmamaktadır.

“Ama İncil değiştirilmiştir!” diye iddia ediyorsunuz. “Kutsal Yazılarınızda bizim peygamberimizle ilgili bütün referansları sildiniz!” 14 eternity2b your eternity 45Bir Müslüman ve İsa’ya inanan birinin bu konuyu tartışmasında okuduğunuz yazımdaki gibi, iddianız Kuran’a aykırı. Kuran hiçbir zaman Kutsal Kitap’ın değiştirildiğini iddia etmiyor. Buna Kutsal Kitap’ın son kısmında yer alan ve İncil olarak bilinen bölüm de dâhildir. Kuran, Kutsal Kitap’ın Tanrı Sözü olduğunu doğruluyor. Ayrıca Tanrı Sözü’nün bozulamayacağını veya değiştirilemeyeceğini de söylüyor. Ne Muhammed’in zamanında, ne yaşadığı dönemde ne de o zamandan beri.

Umarım bu dizi size yardımcı olmuştur. Konuları araştırmak ve yazıları hazırlamak düşündüğümden daha fazla zaman aldı. Fakat Kurtarıcınız Tanrı’yı tanımanıza engel olan önyargıları ortadan kaldırmak için harcanan zaman asla çok fazla olamaz. İnsanların İncil’i okumalarına ve İncil’den lezzet almalarına engel olan yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için harcanan zaman fazla zaman sayılamaz.

KAYNAKÇA

1) P. A. Palmieri, Die Polemik des Islams, German tr. Holzer, Salzburg, (1902); E. Fritsch, Islam und Christentum im Mittelalter, Müller & Seiffert, Breslau, (1930); H. Hirschfeld, “Muhammadan Criticism of the Bible”, Jewish Quarterly Review 13, (1901), s. 222-240.

2 İmam Muhammad İsma'il al-Buhari, Dictionary of Islam, T.P.Hughes, Kazi Publications, Inc, Chicago Il., (1994), s.62

3) Al-Razi, Third Volume, s. 327.

4) Al-Tabari, Tabari, The Book of Religion and Empire, s.51

5) Al-Tabari, Tafsir (Shakir), 10. Bölüm, s.309

6) M.H. Ananikian, “The Reforms and Religious Ideas of Sir Sayyid Ahmad Khan”, The Muslim World -14, (1934), s.61

7) İbn Muniyah, T.P.Hughes, Dictionary of Islam, Kazi Publications, Inc, Chicago Il., (1994), s.62

8) “Uzayr in the Qur'an and Muslim Tradition” in “Studies in Islamic and Judaic Traditions”, ed. W.M.Brenner and S.D.Ricks, The University of Denver, (1986), s.5

9) Jacques Jomier, “Jesus, The Life of the Messiah”, C.L.S., Madras, (1974), s.216

10) Kenyon, F.G. Our Bible and the Ancient Manuscripts, (New York: Harper and Brothers, 1941), 2. Bölüm.

11) Yusaf Calil'den alıntı. “The Authenticity of Scripture”, in Al-Mushir, The Christian Study Centre, Rawalpindi, Vol. XVIII, (1976), s. 50.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük