headerLogo2b-18pt-myriadpro

Tanrı'nın Koşulsuz Vaatleri

04 alone1 dark 45İsa’yı izlemeyenler yargılanacak ve mahkum edilecek. “Sonra büyük, beyaz bir taht ve tahtta oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler. Tahtın önünde duran küçük büyük, ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı.” (Vahiy 20:11-15, İncil). 

NOT: İsa’ya iman edenler, isimleri Yaşam kitabında yazılı olan insanlardır. Bu kitapta adlarının yazılı olmasının nedeni daha iyi insanlar olmaları değil, mahkumiyetlerini yüklenmiş olan bir Kurtarıcıları olmasıdır. Dinsel gerekleri yerine getirmeleri değildir onları yücelten. Sığınakları Tanrı’dır bunu sağlayan. Tanrı hayatlarında sığınak olduğu gibi, Yargı Günü’nde de sığınaktır. Sonsuzluk boyunca da sığınak olacaktır. Bu nedenle, isimlerinin bulunduğu kitaba “cennette sonsuzlarca Tanrı’yla yaşayacakların adlarının yer aldığı kitap” da denebilir. İncil’in son kısmı, son ayetlerde şu şekilde de tanımlanır: “Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri boğazlanmış Kuzu'nun yaşam kitabı...”  İncil’de İsa’ya verilen ünvanlardan biri de ‘Tanrı Kuzusu’dur.

Her koyun kendi bacağından asılır. Çok iyi bildiğiniz bu söz hangi açıdan doğrudur? Günahkar bir insan, başka günahkar bir insan için ölemez. Bu doğru. Herkes kendi günahından sorumlu olduğu için ölmesi gereken de yine kişinin kendidir. Günahı ortadan kaldırmak için günahsız birinin, insanlığın günahlarının kefareti olmak üzere kurban edilmesi gerekir. “Tabii, teorik olarak bu mümkün ama böyle bir şey hiç olmadı ve hiç olmayacak! Hayat böyle değil!” diyorsunuz. 05 image3841zzz cross bridge salvation 45Peki, Tanrı’nın tasarısının, sizin mümkün görmediğiniz bu olayı gerçekleştirmek olduğunu biliyor muydunuz, hiç duydunuz mu? Hiç günahsız biri yaşamış mıdır bu dünyada, hiç duydunuz mu? Gerçek şu ki bunu yapabilecek biri yaşamıştır bu dünyada. Tanrı O’nun gelişini peygamberler aracılığıyla bildirildi. Bu geleceği bildirilen kişinin bizim yerimize öleceği peygamberlik edildi. En önemli peygamberlerden biri O’nu görür görmez, bir peygamberden daha üstün Olan’a bakmakta olduğunu yüreğinde anlamıştı! Bir peygamberin yapabileceğinden çok daha fazlasını yapmak için geldi: “Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: ‘İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!’” (Yuhanna 1:29, İncil)

Tanrı değişmeyecek. “İsrail'in yüce Tanrısı yalan söylemez, düşüncesini de değiştirmez. Çünkü O insan değil ki, düşüncesini değiştirsin.” (1. Samuel 15:29, Eski Antlaşma) “Ben RAB'bim, değişmem.” (Malaki 3:6, Eski Antlaşma) 

Tanrı’yı gayretle arayan herkes ödüllendirilecektir. “İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir.” (İbraniler 11:6, İncil)

İnananlar için kurtuluş (cennette sonsuz yaşam), İsa Mesih’i Kurtarıcı ve Rab olarak ret eden herkes için mahkumiyet vardır. “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. O'na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik Oğlu'nun adına iman etmemiştir.” (Yuhanna 3:16-18, İncil) 

06 image7419 umbrella protect safe future 45İsa’ya inanmak demek, İsa’nın bizim yerimize öldüğüne inanmak demektir. Tanrı İsa’nın bizim yerimize sunduğu kurbanı kabul etti ve cehennemde bizi bekleyen cezaya eş saydı. “Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur.” (Romalılar 8:1, İncil). Bu söz, iman edenlerin mahkumiyeti hak etmedikleri anlamına gelmiyor; tersine, her gün, aslında birer günahkar olduklarının kanıtlarını sunmaktalar. Fakat Tanrı, İsa’ya imanları sayesinde ve günahlarının bedelinin ödenmiş olması sayesinde günaha ve getirdiği cezaya olan mahkumiyetlerinin ortadan kalktığını söyler. İsa’da güvendedirler. Güvenli bir sığınağa sahiptirler.

Tanrı’nın olacağını söylediği her şeyin olacağı kesindir. “İsa şöyle dedi, “Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.”” (Matta 5:18, İncil) “İsa şöyle dedi, “Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.”” (Matta 24:34-35, İncil) 

TANRI’NIN İSA’YA İMAN EDENLERE VAATLERİ

“Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. O'nun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki, dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla tanrısal özyapıya ortak olasınız.” (2. Petrus 1:3-4, İncil)

Bu çok önemli ve değerli vaatler arasında birkaç tane koşulsuz vaat var. İşte bazıları şöyle:

Cennette sonsuz yaşam güvencesi. “İsa şöyle söyledi, “Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.”” (Yuhanna 10:27-28, İncil). “Oysa Mesih, kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır.  Bir kez ölmek, sonra da yargılanmak nasıl insanların kaderiyse, Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez, günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir.” (İbraniler 9:26-28, İncil). “Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü.” (1. Petrus 3:18, İncil)

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük