headerLogo2b-18pt-myriadpro

Tanrı'nın Agape Sevgisi: İlk Önce Kendimiz Deneyim Etmeden Başkalarıyla Paylaşamayız!

Huysuz İnsanlarla Uğraşmak

13 image10807 gossip 45Minnettarlık nedir bilmeyen akrabalar ya da huysuz komşularla uğraşmakta zorlanıyor musunuz, onları sevmek yerine onlar hakkında dedikodu mu yapıyorsunuz? Siz aynı şekilde davrandığınız zaman Tanrı’nın bununla nasıl uğraştığını düşünün. “…Yüceler Yücesi...nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir.” (Luka 6:35)

Biz de böyle sevebilir miyiz? Tanrı’nın sevmemizi istediği gibi sevebilir miyiz? Tanrı’nın sevgisi olmadan bunu yapmamız olanaksızdır. Tanrı’nın sevgisi olmadan olmaz. Bir süre için başarılı olabiliriz. Simun gibi bir kapı açabiliriz. Ama ilişkilerimiz sadece sosyal bir takım hareketlerden fazlasını gerektirir. Eşlerimiz bizim gösterdiğimizden çok daha fazla bencil olmayan sevgiye ihtiyaç duyarlar. Çoğu arkadaşımız yaşadıkları nedeniyle onlar için gözyaşı dökmemize ihtiyaç duyar. Çocuklarımız, sert ve teşvik kırıcı sözlerimizden çok sevgimizin hoş kokusuna ihtiyaç duyarlar. İster inanın ister inanmayın, düşmanlarımız da sevgimizin hoş kokusuna ihtiyaç duyar. Aslında bizim sevgimize değil. Tanrı’nın sahip olduğu sevgi türünden söz ediyorum. “Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak, Yüceler Yücesi'nin oğulları olacaksınız. Çünkü O, nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir.”  (Luka 6:35)

14 image10941 number 3 three xxx 45Nasıl bir sevgi düşmanını sevebilir? Doğuştan sahip olduğumuz sevginin bunu yapamayacağı kesindir. İncil’de Tanrı’nın sevgisi hakkında okuduğunuzda bunun genel ‘sevgi’ anlayışımızdan farklı olduğunu görüyorsunuz. İncil’in asıl olarak yazıldığı dilde ‘sevgi’ olarak çevrilebilecek üç ayrı sözcük vardı. Tutkulu adanmışlığın sevgisi vardır: Eros. Sıcak, kardeşçe sevgi vardır: Filia. Sonra, Tanrı’nın verdiği tür sevgi vardır: Agape. İsa öğrencilerine düşmanlarına aşık olmalarını ya da aileleri ya da arkadaşlarına karşı hissettikleri türden sevgi hissetmelerini söylemedi. Agape sevgisi, lütufkardır, kararlıdır ve insanların iyiliği için etkin ve gerçek bir ilgi gösterir. Nefret, lanet ya da kötü davranışlarla yıldırılamaz. Gösterilmesi sonucunda ne gibi sonuçlar doğuracağıyla ilgili hesaplarla sınırlanamaz. Agape sevgisi sadece Tanrı’nın doğasına bağlıdır. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, ödül peşinde değildir ve hak edilmez. Tanrı böyle sevmez, sevgili dostum. Tanrı bizden çok farklı bir şekilde sever.  

Daha çok sevmemiz, daha çok bağışlamamız, daha az bencil, daha sabırlı ve daha cömert olmamız gerektiğini biliyorsak, o zaman neden başarısız olduk? Bu şeyleri kendimiz almadıysak nasıl başkalarına verebiliriz? Vermemiz gereken şey bizde yoktu ki.

Tanrı insanın içinin nasıl olduğuyla ilgili çok güzel bir resim çizmiyor. Eski Antlaşma’da ne diyor? “Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, Onu kim anlayabilir?” (Yeremya 17:9, Eski Antlaşma). Nefes alıp verdiğimiz kadar doğal bir şekilde yalan söylüyoruz. Yalan söylemek insan için neredeyse refleks gibi bir şey haline geldiği için artık kime güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Bizden büyükler, yaşıtlarımız yalan söylüyorlar ve hiçbir şey olmuyor. O zaman neden yalan söylemeyelim ki? Din önderi sayılan Simun, İsa’yı neden yemeğe davet ettiği konusunda dürüst değildi, öyle değil mi?

Pazar öğleden sonra kapı çalıyor. Kapıyı açan evin küçüğü. Kapıdaki kişi dört yaşındaki bu kıza babasıyla konuşmak istediğini söylüyor. Çocuk şöyle cevap veriyor, “Babam duşta ama bana size evde olmadığını söylememi istedi.”

Başkalarına Vermemiz Gereken Şey Bizde Yok

15 homepage person 43 sharpened 45Dışarıdan bir kaynağın yardımına ihtiyacımız var. Çok uzaklardan! İlahi, yaşam değiştiren bir şekilde bu tür sevginin Tanrı’dan bize nakline ihtiyacımız var. Bunu vurgulamak istiyorum, inancımıza ya da dinle ilgili görevlerimize daha fazla adanmışlık göstermeye ihtiyacımız yok. Tanrı’nın sevdiği gibi seveceksek, Tanrı’nın sevgisini almaya başlamalıyız. Tanrı’nın sahip olduğu türden sevgiyi almadan başkalarını sevmeye çalışmak, bankaya çeki karşılayacak miktar parayı yatırmadan birine büyük bir miktar için çek yazmak gibidir. Bu durumda, Tanrı’nın sahip olduğu türden sevgiyle yaşamak ve sevmek için, sevgiyi karşılayanın Tanrı olması gerekir. 

Yüreklerimizde yeterli sevgi olmadığını söylemek bunun en hafif ifadesi olacaktır. Bize sürekli kaba konuşuluyorsa, büyük bir kalabalık içinde sürekli itilip kakılıyorsak ve daha güzel, zengin ya da eğlenceli biri için eşimiz tarafından terk edildiysek yaşamımızda nereye başvurabiliriz yardım için? Sevmenin sırrı nedir? Sevmenin sırrı sevilerek yaşamaktır. Daha da belirgin bir şekilde, Tanrı tarafından sevilmektir. Yaptıklarımız için değil, Tanrı sevgi olduğu için Tanrı tarafından sevilmektir. İncil’in kapanış kısımlarından birinde olayların doğru sırasına dikkat edin:

BİRİNCİ ADIM: “Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye O'nu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi. Tanrı'yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.” (1.Yuhanna 4:9-10)

Agape sevgisi karşılığında hiçbir şey beklemeden verir ve feda eder. Daha önce alıntı yaptığım bir ayette İsa bu tür sevgiden söz ediyor:

“Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak, Yüceler Yücesi'nin oğulları olacaksınız. Çünkü O, nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir.”  (Luka 6:35)

Tanrı hayatlarımızda inanılmaz büyük bir kaynağı olanaklı hale getiriyor. Tanrı, sevgisinin nasıl bir sevgi olduğunu ve bu sevgiyi nasıl eyleme döktüğünü anlatıyor. Tanrı’nın sevgisine karşılık verirsek ve bize bu sevgiyi gösterme biçimini kabul edersek ve İsa’yı Kurtarıcımız olarak kabul edersek, deyim yerindeyse, çek defterimizi çıkartıp insanlara O’nun sevgisiyle çek yazmaya başlayabiliriz. 2. adımda bunu görüyoruz.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük