headerLogo2b-18pt-myriadpro

Kur’an’ın İsa’nın Çarmıha Gerilmediğiyle İlgili İddiasını Çürütmek İçin Bana Sağlam Bir Kanıt Sunabilir Misiniz?

Binlerce Tomar Bulundu!

10 dead sea scrolls1 451947’de Yahuda Çölü’nde kayıp keçilerinden birini arayan Bedevi çobanlar, uzun zamandır içine girilmemiş bir mağara ve içinde eski tomarlarla dolu kaplar buldular. Bedevilerin ilk etapta bulduğu yedi tomar yaklaşık on yıl süren bir arama başlattı. Bu arama on bir mağaradan binlerce tomarın bulunmasıyla sonuçlandı. Aynı yıllar içerisinde arkeologlar, tomarları buraya saklayan halkın kim olduğunu anlayabilmek için mağaralara yakın bir yerleşim yeri aramaya çalıştılar. Kumran yıkıntıları adı verilen, mağaraların bulunduğu yerle Ölüdeniz arasında çıplak bir teras üzerinde kurulmuş yapılar buldular. Keşiflerinden kısa bir sure sonra tarihsel, paleolojik ve dille ilgili kanıtlara ek olarak tomarların ve Kumran yıkıntılarının İ.Ö. 3. yüzyılın sonlarından İ.S. 1. yüzyılın başına kadar bir zaman aralığına ait olduğunu buldular. Gerçekten de eskiydiler. İsa’nın yaşadığı bir döneme aittiler ve günümüze kalmış en eski Kutsal Kitap elyazmalarından en azından bin yıl daha eskiydiler.

Bunun Nuh ve oğullarıyla ilgisi var mı? Evet. Ölüdeniz Tomarları, Kutsal Kitap’ın aktarımının doğruluğunu kanıtlıyor. Bu tomarlarda Eski Antlaşma elyazmaları vardır. Web sitemizin başka bir bölümünde Tevrat, Zebur ve İncil’in güvenilirliği hakkında okuyabilirsiniz. Fakat şunu söylemek istiyorum: bu en yeni keşfin en önemli yanı, iki elyazması karşılaştırıldığında birkaç küçük değişiklik dışında özünde aynı olmalarıdır. Değişikliklerden hiçbiri anlamla ilgili değildir.

İki Dizi Elyazması

11 image6574 manuscript dead sea scroll 45Anlıyorsunuz değil mi? Bu gerçekten önemlidir. Bin yıl arayla yazılmış iki dizi elyazmasının temelde aynı olduğu gerçeği, Eski Antlaşma elyazmalarının aktarımının doğru olduğunu gösteriyor. Örnek vermek gerekirse, Yeşaya kitabının Ölüdeniz kopyasını bin yıl sonraki Masoretiklerin kopyasıyla karşılaştırıp yazmanların asıl metni ne kadar özenle koruduklarını görmek mümkündür. Yeşaya kitabı Eski Antlaşma’da bulunur. Yeşaya kitabının 53. bölümü Mesih’in acı çekmesi ve ölümünden söz ediyor ve İncil’de bu olaylarla ilgili olarak bu kitapta 10 kez alıntı yapılmaktadır. Bu bölümün Ölüdeniz Tomarındaki karşılığına baktığımızda Kumran elyazmalarında Masoretik metinlerden farklı olan 17 alfabe harfi görüyoruz. Bu harflerin on tanesi sadece yazımla ilgilidir, örneğin, Murat ya da Murad gibi. Bu gibi farklılıklar anlamı kesinlikle değiştirmez. Dört tanesi çok küçük farklılıklardır, tarzla ilgili olan bağlaç farklılıkları gibi. Diğer üçü ise İbranice ‘ışık’ sözüyle ilgilidir ve üç harften oluşur. 11. bölümde ‘görecekler’ ifadesinden önce gelir.

Ne okuduk şimdi? Kısa bir zaman önce bulunan bu elyazmalarından ne öğrenebiliriz? Çok ilginç değil mi? Yeşaya’nın, İsa’nın acı çekmesi ve ölümüyle ilgili bu bölümünün 166 sözcüğü içinde sadece ‘ışık’ sözcüğünün, soru işareti yaratması inanılmaz değil mi? Bölümün anlamı değişmez. Bütün elyazması için de durum aynıdır. Yahudi yazmanların kutsal yazılara ne kadar saygı duyduklarını ve bunları kopyalarken ne kadar büyük bir özen ve titizlik gösterdiklerini görebiliriz.

Sevgili dostlar, çok güvenilir bir Eski Antlaşma’dan söz ediyoruz. Son bir nokta. Kumran’da bulunan en uzun tomar olan, sekiz metreden daha uzun olan Tapınak Tomarı, Enoş, İbrahim ve Nuh’la ilgili anlatımları içerir.

Nuh ve oğullarıyla ilgili birbiriyle çelişen iki anlatım hakkında ne düşünmeliyiz? Kutsal Kitap anlatımı güvenilir olan anlatımdır. Aşağıdaki örnekteki gibi, daha eski olan haritalar gibi güvenilirdir.

Türkiye’nin Başkenti İzmir’dir!

12 image10699 turkish market pazar 45Diyelim ki, biri geldi ve kentin bizim tarafındaki açık pazarda dolaşıyor. Türkiye’nin yeni basılmış tarihsel haritalarını gösteriyor. Elinde çok gurur duyduğu bir tane var. ‘Herkesin bundan bir kopyaya sahip olması lazım’ diyor. Yanındaki patates soğan satan adamdan daha yüksek sesle bağırıyor. Dinlemek isteyen herkese haritasını gösteriyor ve 1936 yılında Türkiye’nin başkentinin İzmir olduğunu anlatıyor. Bu iddiasını nasıl çürüteceğiz? Adamın bastığı harita konusunda ne kadar içten olduğu, haritaların yeni ve resmi görünüyor olması önemli değildir. Ankara’yı başkent olarak gösteren eski, güvenilir haritayı göstermemiz yeterli olacaktır. Bu eski haritalar bu insanın başkentin başka bir yerde olduğu iddiasını çürütüyor. Eski olan yeniyi sınar.

Nuh’un oğullarının Tufan’da öldüğüne ilişkin ne gibi kanıtlarınız var? Kanımca tek düşünceniz Kuran’a bakmak olacaktır. Bu şekilde mantık yürütüyorsanız, yeni haritayı gösteren adamın da aynı mantıkla hareket ettiğini görüyor musunuz? Söylediğini kanıtlamak için daha yeni olan haritayı gösterdi. Tarihi yeniden yazmaya kalkıştı. Mormonlar gibi.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük