headerLogo2b-18pt-myriadpro

Kur’an’ın İsa’nın Çarmıha Gerilmediğiyle İlgili İddiasını Çürütmek İçin Bana Sağlam Bir Kanıt Sunabilir Misiniz?

İSA’NIN ALTI MAHKEMESİ

16 image10700 judge xxx gray sharper 45Baş yargıç olarak size İsa’nın çarmıha gerilmesine neden olan mahkemelerin gerçek metinlerini sunmak istiyorum. Size birkaç tanığın isimlerini vereceğim. Ayrıca İsa’nın mahkemeye çıkması hakkında pek bir şey bilmediğiniz için bu bilgi, kanıtları değerlendirirken işinize yarayacaktır. 

Mahkemelerin üçü Yahudi yetkililer tarafından yapıldı. Mahkemelerden üçü sivil mahkemeydi yani Roma hükümetine bağlı mahkemelerdi. Altı mahkeme de gece yarısı ile İsa’nın çarmıha gerildiği Cuma sabahının ilerleyen saatleri arasında gerçekleşti. Mahkemelerin sonuçları şöyledir.

Birinci din mahkemesi (Yahudi) - Yahudilerin, İsa’yı öldürmeye yasal olarak hakları yoktu. Ölüm cezası verme yetkileri tapınağın yıkılmasından yaklaşık kırk yıl önce kendilerinden alınmıştı. Mahkemelerden biri sırasında bunu Roma valisi Pilatus’un önünde itiraf ettiler. “Pilatus, "O'nu siz alın, kendi yasanıza göre yargılayın" dedi. Yahudi yetkililer, "Bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok" dediler.” (Yuhanna 18: 31, İncil)

Tanrı’ya küfretmek ve dinden uzaklaşmak nedeniyle İsa’yı yargılama hakkına sahip olsalar da buna cesaretleri yoktu çünkü İsa yanlısı olan büyük kalabalıklardan korkuyorlardı. Bu nedenle, bu konuyu Roma valisi Pilatus’un yetkisi altına getirmeye başladılar.

“İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. Ama "Bayramda olmasın ki, halk arasında kargaşalık çıkmasın" diyorlardı.” (Matta 26: 4-5, İncil)

17 iii jesus on trial1 temp5 45Din önderleri daha önce de İsa’yı öldürme girişiminde bulunmuşlardı fakat girişimleri her zaman başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Gizlice öldüremedikleri için Roma valisine başvurmaya karar verdiler. Yahudi görevlilerinin yönlendirişi altında İsa’yı bu eğitimli adamın karşısına çıkarıp sürecin nasıl olacağını sordular. Bu kısa mahkeme Hananya tarafından gerçekleştirildi ve İsa’nın kovuşturmasının devam etmesi gerektiğine karar verildi. Başkahin, Yüksek Kurul’u ikinci bir mahkeme için toplayana kadar İsa’yı Hananya’nın evinde tutuklu olarak tutmak da onlar için elverişliydi.

“Bunun üzerine komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler İsa'yı tutup bağladılar. O'nu önce, o yıl başkâhin olan Kayafa'nın kayınbabası Hanan'a götürdüler. Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden Kayafa idi... Bunun üzerine Hanan, O'nu bağlı olarak başkâhin Kayafa'ya gönderdi.” (Yuhanna 18:12-14, 24, İncil)

 

İkinci din mahkemesi (Yahudi): Kayafa başkanlığında yapıldı ve ölüm cezası isteme kararı verildi. Suç ise Tanrı’ya küfretmekti çünkü İsa kendisini Tanrı’nın Oğlu, Mesih ilan etmişti. Filistin, Roma yönetimi altında olduğu için din yetkilileri İsa’ya ceza verip öldüremezlerdi. Ancak Roma valisi Pilatus’dan isteyebilirlerdi.

“İsa'yı tutuklayanlar, O'nu başkâhin Kayafa'ya götürdüler. Din bilginleriyle ileri gelenler de orada toplanmışlardı. Petrus, İsa'yı uzaktan, ta başkâhinin avlusuna kadar izledi. Sonucu görmek için içeri girip nöbetçilerin yanına oturdu. Başkâhinlerle Yüksek Kurul'un öteki üyeleri, İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı.
Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde, aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi: "Bu adam, 'Ben Tanrı'nın Tapınağı'nı yıkıp üç günde yeniden kurabilirim' dedi.”
Başkâhin ayağa kalkıp İsa'ya, "Hiç yanıt vermeyecek misin?" dedi. "Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?"
İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise O'na, "Yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum, söyle bize, Tanrı'nın Oğlu Mesih sen misin?" dedi.
İsa, "Söylediğin gibidir" karşılığını verdi. "Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu'nun, Kudretli Olan'ın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz."
18 image4810zz jesus trial 45Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak, "Tanrı'ya küfretti!" dedi. "Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfrü işittiniz. Buna ne diyorsunuz?"
“Ölümü hak etti!" diye karşılık verdiler.
Bunun üzerine İsa'nın yüzüne tükürüp O'nu yumrukladılar. Bazıları da O'nu tokatlayıp, "Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?" dediler.” (Matta 26: 57-68, İncil)

Üçüncü din mahkemesi (Yahudi) - Ülkedeki din yetkililerinden oluşan Yüksek Kurul tarafından yönetiliyordu. İkinci mahkeme üzerinde çok uzun bir süre geçmeden aralarında konuşup nasıl bir suçlamada bulunacaklarına karar verdiler. İsa’nın ölüme mahkûm edilmesini sağlamak için Roma valisine ne söylemeleri gerekirdi? “Sabah olunca bütün başkâhinlerle halkın ileri gelenleri, İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak konusunda anlaştılar. O'nu bağladılar ve götürüp Vali Pilatus'a teslim ettiler.” (Matta 27:1-2, İncil)

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük