headerLogo2b-18pt-myriadpro

Kur’an’ın İsa’nın Çarmıha Gerilmediğiyle İlgili İddiasını Çürütmek İçin Bana Sağlam Bir Kanıt Sunabilir Misiniz?

19 image4809 jesus pilate 45

İlk sivil mahkeme (Roma) Roma valisi Pilatus tarafından yönetilmişti. Suçlu değil kararı alındı. Roma valisi İsa’nın kendi yargılama alanı dışında bir yerden olduğunu öğrendiğinde memnun oldu. İsa’yı Hirodes’e göndererek İsa’yı ölüme mahkûm etmek zorunluluğundan kurtulmuştu. En azından bunu umuyordu.

“Sonra bütün kurul üyeleri kalkıp İsa'yı Pilatus'a götürdüler. O'nu şöyle suçlamaya başladılar: "Bu adamın ulusumuzu yoldan saptırdığını gördük. Sezar'a vergi ödenmesine engel oluyor, kendisinin de Mesih, yani bir kral olduğunu söylüyor."
Pilatus İsa'ya, "Sen Yahudilerin Kralı mısın?" diye sordu.
İsa, "Söylediğin gibidir" yanıtını verdi.
Pilatus, başkâhinlerle halka, "Bu adamda hiçbir suç görmüyorum" dedi.
Ama onlar üstelediler: "Yahudiye'nin her tarafında öğretisini yayarak halkı kışkırtıyor;
Celile'den başlayıp ta buraya kadar geldi" dediler.
Pilatus bunu duyunca, "Bu adam Celileli mi?" diye sordu.
İsa'nın, Hirodes'in yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince, kendisini o sırada Yeruşalim'de bulunan Hirodes'e gönderdi.” (Luka 23:1-7, İncil)

İkinci sivil mahkeme (Roma) - Hirodes’in başkanlığında yapıldı. Hirodes, İsa’nın mucizeler yaptığının doğru olup olmadığını öğrenmek istiyordu. İsa’nın bunları nasıl yaptığını, hangi güçle yaptığını ve bu güçle nasıl geldiğini merak ediyordu. Ayrıca, İsa’nın kendi önünde de mucize yapmasını umuyordu. İsa yanıt vermedi. Bu adamın merakını gidermeyecekti. Hirodes İsa’yla alay edip ona güldü ama aldığı karar, suçsuz olacaktı.

“İsa'nın, Hirodes'in yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince, kendisini o sırada Yeruşalim'de bulunan Hirodes'e gönderdi. Hirodes İsa'yı görünce çok sevindi. O'na ilişkin haberleri duyduğu için çoktandır O'nu görmek istiyor, gerçekleştireceği bir belirtiye tanık olmayı umuyordu. O'na birçok soru sordu, ama O hiç karşılık vermedi. Orada duran başkâhinlerle din bilginleri, İsa'yı ağır bir dille suçladılar. Hirodes de askerleriyle birlikte O'nu aşağılayıp alay etti. O'na gösterişli bir kaftan giydirip Pilatus'a geri gönderdi. Bu olaydan önce birbirine düşman olan Hirodes'le Pilatus, o gün dost oldular.” (Luka 23: 7-12, İncil)

20 trial1 temp5 long 45Üçüncü sivil mahkeme (Roma) – Yine Roma valisi tarafından yönetilmişti. Suçlu olmadığına karar verildi fakat Pilatus İsa’yı çarmıha gerilmek üzere Yahudi kalabalığa teslim etti. Bunu karısının uyarısına karşın yaptı: “Pilatus yargı kürsüsünde otururken karısı ona, "O doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda O'nun yüzünden çok sıkıntı çektim" diye haber gönderdi.” (Matta 27:19, İncil)

“Ama sizin bir geleneğiniz var, her Fısıh Bayramı'nda sizin için birini salıveriyorum. Yahudilerin Kralı'nı sizin için salıvermemi ister misiniz?"
Onlar yine, "Bu adamı değil, Barabba'yı isteriz!" diye bağrıştılar. Oysa Barabba bir hayduttu.
O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp O'nun başına geçirdiler. Sonra O'na mor bir kaftan giydirdiler.
Önüne geliyor, "Selam, ey Yahudilerin Kralı!" diyor, yüzüne tokat atıyorlardı.
Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudilere, "İşte, O'nu dışarıya, size getiriyorum. O'nda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz" dedi.
Böylece İsa, başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara,
"İşte o adam!" dedi.
Başkâhinler ve görevliler İsa'yı görünce, "Çarmıha ger, çarmıha ger!" diye bağrıştılar. Pilatus, "O'nu siz alıp çarmıha gerin!" dedi. "Ben O'nda bir suç bulamıyorum!" “Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.” (Yuhanna 18: 39-19:6, Matta 27: 26, İncil)

Sahte Bir İsa?

Tanrı herhangi bir noktada müdahale edip İsa’yı bu kötü muameleden ve sonunda ölümden kurtaracak mı? 21 image8836 jesus eternal 45Gerçek İsa’nın yerine sahte bir İsa koyacak mı? İsa’nın yerine başka biri öldürülecek mi? Aşağıdaki nedenlerden dolayı umarım bunların hiçbirine inanmıyorsunuz.

İlk olarak İsa’nın yerine kimse geçmemişti. Asıl olan İsa’nın bizim yerimize öldüğüdür. Bizim yerimize günahlarımızın cezasını yüklendi. Elbette istediğinize inanabilirsiniz. Tanrı, İsa’yı doğrudan cennete alarak düşmanlarından kurtaramaz mıydı? Bunu neden çarmıha gerilmesinden önceki acımasız mahkeme ve dayaktan önce yapmasın? Ayrıca İsa’nın gerçekten kurtarılmaya ihtiyacı vardıysa, Tanrı bunu İsa’nın yerine başka birini koymadan da yapamaz mıydı? Neden talihsiz başka birini nedensiz yere ölümü yaşamaya itsin? Bu O’na kesinlikle yakışmaz. İnsanları kandırıp gerçek İsa’yı gördüklerini sanmalarını sağlamak Tanrı’nın kusursuz karakterine yakışmaz. Hayatta o kadar hilekâr şeylerle karşılaştık ki artık kimseye güvenemiyoruz, peki ya Tanrı’ya? Tanrı bizim gibi mi?

“Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Sizin yollarınız benim yollarım değil” diyor RAB. Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.” (Yeşaya 55: 8-9, Eski Antlaşma)

Tanrı’nın yapamayacağı bir şey vardır. Tanrı kendi karakterine ters bir şey yapamaz. Örneğin, günahkâr ya da kötü olan bir şey yaratamaz ya da böyle bir şeyi onaylayamaz. Bazı insanları cennet bazı insanları cehennem için de yaratmaz. Neden mi? Bakın Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın karakteri için ne diyor:

“Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin.” (Habakkuk 1:13, Eski Antlaşma)

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük