headerLogo2b-18pt-myriadpro

İncil Sağlamdır

İncil güvenilir mi? Başka kadim elyazmalarına uygulayabileceğimiz testlerin aynısını Kutsal Kitap belgelerine de uygulayabilecek olmamız iyi haberdir. Bunu biliyor muydunuz? Bu testleri kullanarak çok önemli sonuçlara varabiliriz. İncil güvenebileceğiniz bir kaynaktır. İncil’de aşağıda sıraladığım önemli konuları bulabileceğiniz için bu haber sizi teşvik etmelidir.

1) Hayatlarımızın bir parçası olmak isteyen ve bizlerle sevgisini paylaşmak isteyen, başlangıcı ve sonu olmayan bir sevgiye sahip olan bir Tanrı.

2) Bütün günahlarımızın nasıl bağışlanabileceği- zaman içinde gerçekleşmiş, geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki bütün günahlarımız.

3) Evreni Yaratan’la nasıl canlı bir ilişkiye sahip olabileceğimiz.

4) Günlük yaşam için huzura, güce ve teşvike sahip olmanın yolu.

5) Cennette sonsuz yaşamın kesinliği.

Tanrı’dan gelen bu bereketler, tarih içinde belirli bir noktada Tanrı’nın İsa’da insan deneyimine dâhil olması sayesinde gerçekleşmiştir. İncil, İsa’nın sevgisini merhamet işlerinde nasıl gözler önüne serdiğini anlatır. İsa’nın hastaları iyileştirmesi, sakatları yürütmesi, körlerin gözlerini açması ve ölüleri dirilmesiyle gerçekleştirdiği mucizelerle bizleri gerçekten de büyüler. İsa’nın çarmıhta günahlarımızın bedelini ödemek için nasıl öldüğünü anlatır. Gömüldükten üç gün sonra ölümden dirilişini önceden bildirir ve sonra da bunun nasıl gerçekleştiğini anlatır. Dünyayı yargılamak, göğü ve yeri, ta başta amaçlanan yüceliklerine kavuşturmak için bir gün nasıl geri geleceğini ayrıntılarıyla anlatır.

Kutsal Kitap için, haklı olarak, tarih boyunca anlatılmış en önemli hikâye denir. Neden? Yaşamış olan en önemli kişi hakkındadır ve insana, bugüne kadar yapılmış en iyi teklifi yapan günahkârların Kurtarıcısı’nı açıklar.

“Bu kadar harika bir haberse, neden birçok insan bu haberi kabul etmiyor?” diye sorabilirsiniz. Tabii herkes adına cevap veremem. Bu sorunun basit ve herkese uyacak bir cevabı yok. Fakat birçok insanın İncil’i kabul etmeme nedenini anlayabiliyorum. İncil’e güvenmiyorlar. Ben de, güvenilirliğini test etmenin bazı araçlarını öğrenene kadar güvenmemiştim.

Bazıları “İnsan İncil’e nasıl inanabilir? Olaylar gerçekleştikten o kadar uzun bir süre sonra yazılmış ki, tarihsel olarak güvenilir olduğuna güvenmemiz mümkün değil,” diye soruyorlar. Bu iyi bir soru. Ama bir adım geri gidip daha genel bir soru soralım. Herhangi bir kadim kitabın gerçek olup olmadığı nasıl saptanabilir? Tarihçiler ve yazın eleştirmenleri bu yazımda ele alacağım bazı testler kullanırlar. Kendinizi iyi haberleri duymak üzere hazırlayın. İncil’in tarihsel doğruluğu, genel olarak kabul edilen üç teste tabii tutarak kanıtlanabilir.

1) Bibliyografi testi

2) İçsel test

3) Metnin dışsal incelemesi ve diğer kanıtlar.

Buna şaşırabilirsiniz ama İncil’in gerçekliği dinsel bir konu değildir. Akademik bir meseledir. Testi yapanların ruhsal inançlarından tamamıyla bağımsız bir şekilde yanıtlanabilir. Dediğim gibi, bu üç test, herhangi bir kadim belgenin tarihsel doğruluğunu saptamak amacıyla tarihçiler ve yazın eleştirmenleri tarafından kullanılır. Şimdi bu testlerin bize İncil hakkında neler söylediğine bakalım. Tarafsız bir şekilde bakacak mısınız? Umarım öyle olur.

İncil güvenilir mi? Bu konuda daha fazla okumak için lütfen İncil güvenilir mi? dizisindeki yazıları okuyun.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük