headerLogo2b-18pt-myriadpro

İblis Aklımızı Okuyabilir mi Ya Da Aklımıza Düşünceler Sokabilir mi?

01 image8103 face 45İlk olarak, Şeytan’ın her yerde varolma gücüne sahip olmadığını unutmamalıyız. Aynı anda birden fazla yerde olamaz. Sadece Tanrı, her yerdedir her şeyi bilir. Şeytan’ın ise istediğini elde etmek için cinler ordusuna güvenmesi gerekir. Cinlerden oluşan çalışma ağının işlev görebileceği belirli ve sınırlı bir alanı var gibi görünüyor (bkz. Daniel 10; 12:1, Kutsal Kitap). Ben bunu şöyle anlıyorum; Şeytan’ın dünyanın çevresinde stratejik bir şekilde planlayarak koyduğu cinleri olduğu için her yerde ne olduğundan haberdar olabiliyor. Ama bu her şeye gücünün yettiği ya da her yerde olduğu anlamına gelmiyor. Eyüp kitabında Şeytan’ın Tanrı’ya şu şekilde yanıt verdiğini görüyoruz: “RAB Şeytan'a, “Nereden geliyorsun?” dedi. Şeytan, “Dünyada gezip dolaşmaktan” diye yanıtladı.” (Eyüp 1:7, Eski Antlaşma).

Bu bana, aynı anda her yerde var olabiliyormuş hissi vermiyor.

Kutsal Kitap Şeytan’ın çok güçlü olduğunu öğretiyor ama bu Şeytan’ın düşüncelerimizi okuyabileceği anlamına gelmiyor. Bunu yapabilmek için Şeytan’ın sahip olmadığı şekilde her yerde olabilme ve her şeyi yapabilme gücü gerekir. Ne var ki, Şeytan ve cinleri insanları binlerce yıldır gözlemliyor ve ayartıyorlar. Bütün bu yıllar boyunca bizim hakkımızda pek çok şey öğrenmiş olmalılar. Düşüncelerimizi okuma gücüne sahip olmadıkları halde ne düşündüğümüz hakkında iyi bir tahminde bulunabilirler. Sonra da bunu kendi avantajları için kullanabilirler.

Şeytan’ın yaratılmış bir varlık olduğunu unutmayalım. "Yaratıldığın günden sende kötülük bulunana dek yollarında kusursuzdun." (Hezekiyel 28:15, Eski Antlaşma). Ayrıca Tanrı olmadığı da kesindir. Tanrı olmak isterdi. Bu karanlık ve günahkar arzu ezelden beri cennetten kovulmuş olmasına neden olmuştur. Aden Bahçesi’nde Havva’ya Tanrı’ya itaat etmek yerine, Tanrı gibi olabileceğini söylediğinde, Havva’ya bunu vaat etmişti. 

“Yılan kadına, ‘Tanrı gerçekten, 'Bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin' dedi mi?’ diye sordu. Kadın, ‘Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz’ diye yanıtladı, ama Tanrı, 'Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın; yoksa ölürsünüz' dedi.’ Yılan, ‘Kesinlikle ölmezsiniz’ dedi, ‘Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız.” (Yaratılış 3:1-5, Eski Antlaşma)

02 image7852 world satan 45Arzuları hala aynı cehennem ateşiyle yanıp tutuşmaktadır. İblis insanlığın tıpkı kendisi gibi, gerçek Tanrı’yı terk etmesini ister. İnsanların yarattığı dinlerden büyük ama çarpık bir zevk alır. Bu dinler insanı gerçek Tanrı’dan uzaklaştırıyorsa Şeytan’ın amaçları yerine gelmiş demektir. Bu dindar inançların arkasındaki kişi Şeytan mı? Ben öyle olduğundan kuşkulanıyorum. Dünyada, Aden Bahçesi’nde ilk kez karşımıza çıktığında Tanrı’nın onu ‘sinsi bir varlık’ olarak tanıttığını biliyoruz. Bu inançların yaratıcısı o değilse bile onların tapınmasını kabul eder.

Sorunuzun ikinci kısmı çok daha zor. ‘Şeytan aklımıza düşünceler sokabilir mi?’ diye sordunuz. Birincisi, kimin aklından söz ettiğinizi sormalıyım? İsa’ya iman ederek Tanrı’yla kişisel bir ilişkiye sahip olanlardan mı söz ediyorsunuz? Yani gerçek Hıristiyanlar’dan mı? Yoksa herhangi birinin aklından mı söz ediyorsunuz? İkisi arasında büyük bir fark vardır.

Şeytan’ın gerçek imanlıların düşünceleriyle oynayabileceğini söyleyen bir ayet düşünemiyorum. Üzerinde egemenlik sürdüğü tanrısız sistem aracılığıyla düşünce biçimimizi etkilemeye çalıştığı pek çok yol kuşkusuz vardır. Ne var ki, İsa’yı izliyorsanız, yani Mesih’te yeni bir yaratıksanız, o zaman yeni bir aklınız vardır ve Şeytan’ın bilincinize sokmaya çalıştığı düşünceler aklınızda egemen olamaz.

“Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.”  (2. Korintliler 5:17, İncil)

Sizin hayatınızda yeni olan bir şey, hayatınızın yeni bir egemeninin olmasıdır.  İmanlıların Şeytan üzerinde Tanrı tarafından verilmiş bir yetkileri var mıdır? Bu soruya şartlı ‘evet’ diyerek cevap verebiliriz. Şeytan üzerinde Tanrı tarafından verilmiş bir yetkiye sahip olan biz değiliz. Bu yetkiye sahip olan içimizde yaşayan İsa Mesih’tir.

“Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür.” (1.Yuhanna 4:4, İncil)

03 cross power of the cross from anton reyes in the philippines 45Kim daha büyük? Şeytan mı? Yoksa içinizde Olan mı? İncil, içimizde Olan’ın daha büyük olduğunu söylüyor? Buna karşın Şeytan’ın gücüne saygı duymak gerekir. İçimizdeki Kutsal Ruh olmasa, biz zavallı insanlar bir an için bile olsa Şeytan’a karşı koyamayız. Savaşlarımızı yürütecek olan biz değil, Tanrı’dır. Başmeleklerden biri olan Mikail’in İncil’de söylediği söz bunu güzel bir şekilde ifade ediyor. Bu büyük melek ne dedi?

“Oysa Başmelek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda İblis'le çekişip tartışırken, söverek onu yargılamaya kalkışmadı. Ancak, ‘Seni Rab azarlasın’ dedi.” (Yahuda 1:9, İncil)