headerLogo2b-18pt-myriadpro

Kutsal Kitap Fahişelik Hakkında Ne Söylüyor? Tanrı Bir Fahişeyi Bağışlar mı?

 

01 image4765 prostitute sharper 45Fahişelikten söz edildiğinde genelde dünyadaki ‘en eski meslek’ olduğu söylenir. Nitekim kadınların para kazanmak için başvurdukları bir yoldur. Bu, Kutsal Kitap döneminde de böyleydi. Ne var ki, Kutsal Kitap bizlere fahişeliğin ahlaka uygun olmadığını söyler. “Çünkü fahişe derin bir çukur. Ahlaksız kadın dar bir kuyudur. Evet, soyguncu gibi pusuda bekler ve birçok erkeği yoldan çıkarır.” (Süleyman’ın Özdeyişler 23: 27-28, Eski Antlaşma)

Fahişeliğin aileye vereceği zarardan çok kazanacakları parayı düşünen bazı hükümetler fahişeliği yasal hale getirebilirler. Fakat Tanrı fahişelerle ilişkiyi yasaklar. “Zina eden kadının bal damlar dudaklarından, ağzı daha yumuşaktır zeytinyağından. Ama sonu pelin otu kadar acı, iki ağızlı kılıç kadar keskindir. Ayakları ölüme gider, adımları ölüler diyarına ulaşır. (Süleyman’ın Özdeyişler 5: 3-5, Eski Antlaşma)

Mahvediyor!

Fahişeliğin yasal hale getirildiği hükümetlerin nedenlerinin ne olduğu önemli değil. Nasıl haklı göstermeye çalıştıkları önemli değil. Neden mi? Tanrı fahişelerle ilişkiyi yasaklar.

Fahişelik sadece evlilikleri, aileleri ve yaşamları mahvetmekle kalmıyor, aynı zamanda ruhsal ve fiziksel ölüme neden olacak şekilde ruhu ve canı da mahvediyor. Tanrı’nın arzusu pak kalmamız, bedenlerimizi Tanrı’nın kullanımı ve görkemi için araçlar olarak kullanmamızdır. İncil bize şunu öğretiyor:

“Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın; bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun.” (Romalılar 6:13)

Bedenlerimizin çeşitli kısımlarını - ellerimizi, dilimizi, cinsel organlarımızı vs.- günahkâr tutkuların ve yozlaşmış arzuların yönetimine verip yaşamlarımızda günahın egemenlik sürmesine izin vermemeliyiz. Tanrı’dan korkan hükümetler, toplumlarında fahişeliğin yozlaştıran etkisinin kendine bir yer edinmesini engellemek için ellerinden geleni yapmalıdırlar.

“Beden fuhuş için değil, Rab içindir. Rab de beden içindir.” (1. Korintliler 6:13)

İnsan Bedeni

02 image9266 night bench sharper 45İnsanın bedeni Yaratıcısı tarafından O’na adanmak üzere yapılmıştır, pak ve doğru bir yaşam için ayrılmalıdır. İnsan bedeni, asıl olarak evlilik dışı cinsel ilişki için tasarlanmamıştır. Tanrı evliliği fahişeliğe karşı bir çare olarak sağlamıştır. İnsan bedeni, kentin arka sokaklarında ya da kimsenin olmadığı park köşelerinde devamlı olarak tensel arzuların tatminini sağlamaktan çok daha yüksek bir amaca sahiptir ve bu amaç Tanrı tarafından verilmiştir.

Alıntı yaptığımız son iki bölüm, ondan sonrakiler gibi, İncil’dendir. Gerçek Hıristiyanların yaşamları ve çağrılarıyla ilgilidir. Kutsal Kitap’ın fahişelik konusunda ne öğrettiğini anlattıkları için bunları da ekliyorum. İncil Kutsal Kitap’ın bir parçasıdır. Kutsal Kitap’ın son 27 kitabını oluşturur.

“Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır; ama fuhuş yapan, kendi bedenine karşı günah işler. Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh'un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Şimdi bana yazdığınız konulara gelelim: ‘Erkeğin kadına dokunmaması iyidir’ diyorsunuz. Ama fuhuştan ötürü her erkek karısıyla, her kadın da kocasıyla yaşasın.” (1. Korintliler 6:18-7:2, İncil)

Habersizdir

Hıristiyanların pak bir yaşam sürdürmek için nedenleri bir bedel karşılığı satın alınmış olmaları, artık kendi kral ve efendileri olmamalarıdır. Sözde Hıristiyanlar ya da Batı filmlerinde gördüğünüz, plajlarda üstsüz gördüğünüz ya da haberlerde gördüğünüz Hıristiyan inancının sahte temsilcileri biraz önce İncil’den yaptığım alıntıdan habersizdir. Büyük olasılıkla İncilleri bile yoktur. Eğer İncilleri varsa bile okumamışlardır ve Tanrı’nın yaşamları için ne istediğini bilmezler.

03 image8172 handGerçek bir Hıristiyan yeni bir Rab’bi ve Efendisi olan kişidir. Rab dünyaya geldi ve onları günahın köle pazarından almak için gereken bedeli ödedi. Günaha köle olan kimdir? Kimse mi? Ama günahkâr düşünceler ve eylemlerle ne kadar mücadele ettiğinizi en iyi siz biliyorsunuz. Günah korkunç bir angaryacıdır, yaşamımız üzerinde sıkı eli ölümlü insanın kıramayacağı kadar güçlüdür. Bunun doğru olduğunu kendi yaşamınızdan biliyorsunuz, değil mi? Günahın angaryacısından daha güçlü olan Rab’bin söylediklerine bakın:

“İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir" dedi.” (Yuhanna 8: 34, İncil)