headerLogo2b-18pt-myriadpro

İslam Hıristiyanlık’tan Daha Mantıklı Değil mi?

 

01 image10179 face man mind 45Müslüman arkadaşlarımla İsa Mesih, Kutsal Kitap vs. hakkında konuştuğumda bazen, ‘Bu mantıklı değil’ diyorlar. Biliyor musunuz, Hıristiyan doktrininde mantıksız olduğu iddia edilen şeylerle ilgili henüz ikna edici bir savunma hiç duymadım. İşte size iki örnek:

Müslüman arkadaşlarım İsa’nın iki doğasının olmasının mantıklı olmadığını söylüyorlar. Öyle değil. Tanrı’nın kendisine insan doğasını katabilmesinin mantıksız olan bir yanı yok. Dünyada anlaşılması en kolay şey olmayabilir ama mantıksız değildir. Tanrı’nın bize kendisiyle ilgili açıkladıklarından, insan yaratılmadan çok önce, Tanrı Oğlu’nun üzerine insan doğasını alacağına karar verildiğini okuyoruz. Neden? İlk melek yaratılmadan önce, dünya yaratılmadan ya da insan henüz biçimlendirilmeden önce İsa’nın günahı bağışlatan büyük Kurban olarak sunulacağı önceden belirlenmişti. Dünyaya ne zaman gönderileceği belirlenmişti. Tam olarak nereye gönderileceği belirlenmişti. İnsanın dünyadaki ilk günahı işlenmeden önce bir Kurtarıcı sağlanmıştı. İnsanın mahvı gerçekleşmeden önce kurtuluş yöntemi belirlenmişti. Bu bizi şaşırtmamalı çünkü insanın yaptığı hiçbir şey Tanrı’yı şaşırtmaz. Bizden sadece bir adım önde değil, bizden sonsuzluk kadar önde! 

İncil’in İsa’nın ilahi doğasıyla ilgili öğrettiklerini yanlış anlamayın. Hiçbir insan, hiçbir peygamber, kimse bu süreci tersine çevirip üzerine ilahi bir doğa alamaz. Ben insanlığıma tanrılığı ekleyemem. Bir trilyon Hıristiyan da İsa’yı Tanrı’ya dönüştüremez. İnsan Tanrı olamaz. İncil bunu öğretmiyor. Bunun nasıl olduğuyla ilgili sırrı gerçekten de anlayamayız ama Tanrı’nın, gücüyle, üzerine insan doğası alması kesinlikle anlaşılabilir. Bunu iki doğayı bir insanda birleştirecek şekilde yapabilir. Tanrı kendisini insan biçimiyle donatamaz mı? Tanrı büyük değil mi? İnsanın büyüklükle ilgili anlayışından daha büyük değil mi? Unutmayın, dünyada anlaşılması en kolay şey olmayabilir ama kesinlikle mantıksız değildir.     

02 image9903 face look up 45“Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi. Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini gördük.”  (Yuhanna 1:1-4, 14, İncil)

“Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor.”  (Koloseliler 2: 9, İncil)

Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O'nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir.”  (İbraniler 1: 3, İncil)

İsa’nın dünyadaki zamanının çoğunda İsa içindeki ilahi görkemi saklamıştır. Ama İsa’yı olduğu gibi görmek istiyorsanız İsa’nın Duyguları adlı kısımdaki yazıları okumanızı tavsiye ederim. İncil’den alınan bu hikayeleri okumadan önce İsa’dan kendisini size göstermesini isteyin. Mutlaka gösterecektir.  

NOT: İslam Hıristiyanlık’tan daha mantıklı değil mi?’ sorunuza yanıtımın başında, İsa’dan ‘Tanrı Oğlu’ olarak söz ettim. Umarım web sitemizi incelerken Hıristiyanlar’ın İsa’nın Tanrı’nın fiziksel anlamda Oğlu olduğuna inanmadığını anlamışsınızdır. Tanrı kendine bir eş almaz! Bu, Tanrı’ya küfür olurdu. Bununla birlikte, Hıristiyanlar İsa’nın ruhsal anlamda Tanrı’nın Oğlu olduğuna inanırlar. Örneğin, Araplar ‘çöl çocukları’ olarak bilinirler. Kimse çölün fiziksel anlamda Araplar’ı doğurduğunu düşünmez. Hayır, ‘çölün çocukları’ ifadesi ruhsal anlamda anlaşılmalıdır. Araplar çölün içini dışını tanırlar. Çölle bir olmuşlardır. Bu nedenle, ‘çöl çocukları’ denir. İsa’nın, ‘Mesih’, ‘İnsanoğlu’, ‘Barış Prensi’ gibi ünvanlarının yanı sıra ‘Tanrı Oğlu’ ünvanı da vardır. Bu ünvanı taşıyor çünkü Tanrı’yı derin bir şekilde tanıyor. Nitekim, özünde O’nunla aynıdır. 

Yanlış Bir Varsayım

03 image4893 examine 45İncil’i okumadıysanız ya da bu web sitesini pek fazla okuma fırsatınız olmadıysa, ‘Tanrı Oğlu’ ifadesi aklınıza tanrıça bir eşi olan bir ilahi varlık ve bu ikisinin bir şekilde çocuk sahibi olması gibi düşünceler getirmiş olabilir. Hıristiyanlar bu ünvanı İsa için kullandıklarında, Hıristiyanlar’ın Tanrı’nın bir başka tanrıyla- tanrıça olan bir eşle- cinsel birlik yaşadığını söyleyerek aslında Tanrı’ya küfrettiklerini düşünebilirsiniz! Bu, kuşkusuz gülünç bir senaryo ve yanlış bir varsayımdır. Kutsal Kitap’ta hiçbir yerde Tanrı’nın oğul sahibi olmak için biriyle ilişkiye girdiğini söylenmez. Hıristiyanlık, Tanrı’nın fiziksel bir eylemle bir oğul sahibi olduğunu da öğretmez. Biri bunu düşünecek olsa bile, bu kesinlikle sapık bir inanç olacaktır! Bununla birlikte, Kutsal Kitap çeşitli yerlerde İsa’dan ‘Tanrı Oğlu’ olarak söz eder. Söylediğim gibi, bu, İsa’nın Tanrı’nın bildiğimiz anlamda soyundan gelen bir oğlu olduğu anlamına gelmez. Hıristiyanlık’ın öğretişlerini araştırdıkça bazı kavramların tarihsel ve Kutsal Kitap bağlamında ne anlama geldiğini sormanız önem kazanacaktır. Umarım bu web sitesi Hıristiyan inancını doğru bir şekilde anlamanıza ve bir gün İsa’yı Kurtarıcınız olarak tanımanıza yardımcı olacaktır.

Özetlemek gerekirse, önce İsa’nın iki doğaya sahip olmasının ilk bakışta mantıksız görünmesine baktık ve üç şey öğrendik:

1) Bu öğretişin mantıksız olan bir yanı yoktur.  
2) Bu öğretişin mantıksız değil, anlaşılması zor olduğunu söylemeliyiz.
3) Tanrı’nın Tanrı olmasına izin vermeli ve ikinci bir doğayla donanmanın Tanrı için olanaksız bir şey olduğunu varsaymamalıyız. 

Son olarak ‘Tanrı Oğlu’ ünvanının fiziksel oğulluğu değil, ruhsal oğulluğu kast ettiğini öğrendik. Mustafa Kemal sizin fiziksel babanız mı? Hayır, ‘Atatürk’ ünvanı fiziksel anlamda ata olarak anlaşılmamalıdır.