headerLogo2b-18pt-myriadpro

Melekler Omuzlarının Üzerinden Baktılar

01 image5392 number 45Beni Mesih’le ilgili peygamberlikleri çalışmaya teşvik eden şeyin ne olduğunu asla tahmin edemezsiniz. Beni bu konuya yüzeysel bir ilgi duymanın ötesine geçmeye ikna eden şey, Peter Stoner adlı bir matematikçinin yazdığı makaleydi. Bir insanın Mesih’le ilgili peygamberliklerin küçük bir sayısını dahi yerine getirmesinin olasılığıyla ilgili şaşırtıcı bazı bilgiler yayınladı. Anlattıkları inanılmazdı.

Tek bir insanın, Eski Antlaşma’da Mesih’le ilgili olarak bulunan peygamberliklerin sadece 48’ini yerine getirmesi 10^157’de 1’dir, yani 10 ve yanında 157 tane sıfır. Bu da, bir seferde, evrenin bilinen tüm kütlesi içindeki tüm elektronlar arasında ilk seferde belirli bir elektronu bulmak gibi bir şeydir!

Ne var ki, İsa Mesih bu peygamberliklerin sadece 48’ini değil, 300’den fazlasını yerine getirdi!!! Matematiğe yeteneğim olmadığı için birinci hesap bile beni etkilemeye yetmişti. TEK BİR ADAM tarafından 300’den fazla peygamberliğin gerçekleştirilmiş olmasının matematiksel olasılığını hesaplamak insanın anlayışının ötesinde bir şey olmalı! Bu matematiksel çalışma, İsa’nın eşsizliğinin bir başka güçlü doğrulamasıydı benim için.

Gelecekteki olayları büyük bir kesinlikle öngören Eski Antlaşma peygamberlerinin tarihte kendilerine özgü bir yeri vardır. Başka dinlerde buna benzetilebilecek hiçbir şey yoktur. İnsanların büyük din öğretmenleri olmuştur. Hindular için Buda, İranlılar için Zoroaster, Mormonlar için Brigham Young, vs. Fakat diğer büyük dünya dinlerinin hiçbirinde, Eski Antlaşma’daki peygamberler gibi gelecekteki olayları önceden bildiren ve yüzyıllar boyunca birbirini izleyen adamlar görmüyoruz.

Eski Antlaşma’da bulunan ve İsa tarafından gerçekleştirilen peygamberlikler adlı yazıda İsa hakkında ki peygamberliklere baktık. Bu yazıda İsa’nın ne kadar eşsiz olduğunu görebildiğinizi sanıyorum. İsa, Eski Antlaşma’da, Mesih’le ilgili olarak yüzyıllar boyunca verilen peygamberliklerin gerçekleştiği kişi olduğu için bütün dünyadaki insanlar arasında eşsiz birisidir. Bu peygamberlikler İsa’nın doğum yerini, hayatının ayrıntılarını, görevini, doğasını, ölümünü ve dirilişini önceden bildirdi.

02 image11647 angel angels rose 45Bazılarınız İsa Mesih'in ölümü ve dirilişinden söz etmemiz konusunda bizimle aynı görüşte olmayabilir. Size İsa’nın ölmediği öğretildi. Fakat Tanrı tarafından esinlenmiş birçok tanık sizinle aynı fikirde değildir. Peygamberlik önceden yazılmış tarih olduğu için tarih de sizinle aynı fikirde değildir. Size önerim, bu tanıkları adil bir şekilde dinlemeniz. Onlar hakkında öğrenebileceklerinizi öğrenin. Mesih’le ilgili peygamberlikler hakkında cahil olmak demek, Mesih’le ilgili peygamberliğin sağladığı, Tanrı’nın süreç içinde açıklanan tasarısını bilmemek demektir.

İster inanın ister inanmayın, peygamberliksel yazılarda İsa hakkında önceden bildirilen bu olayların en ilgili izleyicilerinden bazıları melekledir. Zengin anlamlar taşıyan ve Mesih’le ilgili peygamberlikler üzerinde ki çalışmamıza uygun bazı Kutsal Yazı ayetlerine bakalım. Burada melekler hakkında bir şey söyleniyor mu?

“Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan Mesih Ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, Ruh'un hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar. Şimdi size de bildirilen gerçeklerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. Bu gerçekleri gökten gönderilen Kutsal Ruh'un gücüyle size Müjde'yi iletenler bildirdi. Melekler bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlar.” (1. Petrus 1:10-12, İncil)

Bu ayetlerden öğrenilecek çok şey var ama önce melekler hakkında düşünelim. Melekler hakkında, düşünmemiz gerektiği kadar sık düşünmüyoruz. Meleklerin, Tanrı’nın Mesih hakkındaki Eski Antlaşma peygamberliklerini yazmak üzere seçtiklerinin, omuzlarının üzerinde baktığını hayal edin. Bugün siz bunları işittiğinizde nasıl hayrete düşüyorsanız, melekler de beden almasına, çarmıha gerilmesine ve dirilişine tanıklık ettiklerinde o kadar şaşırmışlardı. Melekler bu olaylara ve İsa hakkında önceden bildirilen peygamberliklerin nasıl yerine getirildiğine çok dikkat ettiler.   

HAYAL EDİN, SADECE HAYAL EDİN! 

Melekler, İsa’nın yavaş yavaş sergilenen hikayesini izlediler. Sadece bu değil, melekler çoğu zaman hikayenin bir parçasıydı. İsa’nın ölümü, çarmıha gerilmeden hemen önceki kederi ve üçüncü gün ölümden dirilişiyle bağlantılı olarak meleklerden söz edildiğini görüyoruz. Tam orada, sahnedeydiler. Bazen sadece izliyorlardı. Bazen, İsa’nın ölümden dirildiği sabah birinin yaptığı gibi konuştular.

“Şabat Günü'nü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağarırken, Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rab'bin bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar, sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi: "Korkmayın! Çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, O'nun yattığı yeri görün.” (Matta 28:1-6, İncil)

03 image10460 earth 45Bir an için benimle birlikte bir şeyi hayal edin. Ezeli ve ebedi Oğul, yıldızları aşıp Beytlehem ve Yeruşalim’e adım atarken Tanrı’nın cennetin eşiğinde durduğunu hayal edin. Gerçekten mi? Hayır, sadece size olayın muazzamlığıyla ilgili bir fikir vermek istediğim için şiirsel olarak bunu hayal etmenizi istedim. “Nereye gittiğini söyledin?” diye sordu melekler. Evrende bir toz parçası gibi görünen şeye işaret etti. ‘Oraya,’ dedi. ‘Nereye?’ diye sordular o noktanın yerini bulmaya çalışırken. 

Melekler, Tanrı için hiçbir şeyin olanaksız olmadığını bilmeselerdi, zaman ve yerle sınırlı maddi dünyaya girip giremeyeceğini merak edebilirlerdi. Girebilirdi. Girdi de. İnsanlığa bürünmek için Beytlehem’e geldi. Bir insanda mesken kuracaktı. Nasıl da merak içindeydiler. Nefes kesen türde bir merak. Evet, yapabilir. Gerçekten. Bu tarihsel bir olgudur.

Peki, ya bizim yerimize ölerek, günahımızı üzerine almak için, mahkumiyeti hak eden her kirli eylemi taşımak için Yeruşalim’e gelmesine ne demeli? Evet, her ne kadar mantığı zorlasa ve bazılarımızın Tanrı’ya yüklemek istediği bazı katı ölçüleri sarssa da, güvenilir kanıtlarla desteklenen tarihsel bir olgudur. Meleklerin, ezeli ve ebedi Oğul’un ölümlü oluşunu izlediklerini hayal edin. Bir gün bizim suçlarımız için ölüm cezasıyla öldürülecek küçücük bir çocuğun içinde yaşaması, hayrete düşmeleri için bol bol neden vermişti meleklere! Melekler ve Eski Antlaşma peygamberleri bu harika kurtuluş hikayesini yazarken büyülenmişlerdi.