headerLogo2b-18pt-myriadpro

Muhammed'in İncil'de Önceden Bildirilmiş miydi? 1- Yuhanna 14:16

 

01 image4893 examine 45Kuran’da, Kutsal Kitap’ın Muhammed’le ilgili açık peygamberlikler içerdiği iddiasının önemini anlayan Müslümanlar yaklaşık on dört yüzyılı bunları aramakla geçirmişlerdir. Ne zaman Muhammed’in gelişinin İncil’de önceden haber verildiğini kanıtlamaya çalışsalar, Kutsal Yazılar’dan en çok bir ayeti gösterirler. Bu ayeti ve iddialarını ele alacağım.

İsa bu ayette ne diyor?

“Ben de Baba'dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu'nu verecek.” (Yuhanna 14:16, İncil)

Gelecek olanın kimliğini daha iyi anlamak için Yuhanna 14:16’dan sonra gelen ayete de bakalım:

“Ben de Baba'dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu'nu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.” (Yuhanna 14:16-17, İncil)

İsa İncil’de bu ‘Yardımcı’dan dört kez söz ediyor. Soru şudur: İsa, Muhammed’ten mi söz ediyor? Bu ayetlere bakalım:

1)  “Ben de Baba'dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu'nu verecek.” (Yuhanna 14:16, İncil)

2)  “Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her
şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.” (Yuhanna 14:26, İncil)

3)  “Baba'dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, bana tanıklık edecek.” (Yuhanna 15:26, İncil)

4)  “Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim.”  (Yuhanna 16:7, İncil)

53 image11591 cool text helper 45Garip olan, Müslüman ilahiyatçıların bu ayetleri Muhammed’in gelişinin önceden bildirilmesi olarak görmesidir. Nitekim, Yardımcı hakkında bu dört ayetten alıntı yaptıktan sonra Maulana Ali şöyle diyor, ‘Bu peygamberliksel sözlerin hepsi kuşkuya yer bırakmayacak şekilde İsa’dan sonra başka bir peygamberin gelişini bildirmektedir.’ Müslümanlar, İsa Baba’ya gitmedikçe Yardımcı’nın gelemeyeceği için bu peygamberliğin Kutsal Ruh’tan bahsedemeyeceğini çünkü Kutsal Ruh’un zaten İsa’da var olduğunu düşünürler. Bu nedenle, İsa, başka bir peygamberin gelişini önceden bildiriyor olmalıdır. Öyle görünüyor ki, Muhammed olası tek adaydır. Yuhanna Müjdesi’nin içindekileri bilen biri için böyle bir iddia en azından son derece kafa karıştırıcıdır.  

Yuhanna Müjdesi’nin yazılması için Tanrı’nın asıl nedeni neydi? Bu kadar önemli bir konuda tahmin yürütmemize gerek yok. Tanrı, İncil’in bu kısmını yazma nedenini açıkça ifade etti. “İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.” (Yuhanna 20: 30-31)

Kitabın içeriği veya amacı, iki hedefe ulaşmaktır: 1) İsa’nın Mesih olduğunu kanıtlamak ve, 2) Kanıta bakanların ikna olup cennette sonsuz yaşam armağanını almalarını sağlamak. Kitap boyunca bu tasarı göz önünde bulunduruluyor. Bu kitapta kaydedilen tüm mucizeler, olgular, savlar, talimatlar ve İsa’nın konuşmalarının hepsi buna işaret ediyor. 

54 image11183 look up 45Bu bölümden alıntı yaparken dikkatimi çeken bir ifade oldu. ‘…iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye’. Söz konusu ruhsal şeyler olduğunda bazılarımız oldukça saf oluyoruz. En azından ben öyleydim. İncil’i ilk olarak çalışmaya başladığım zamanı hatırlıyorum. Her akşam oturup Hırıstiyanlık’ın iddialarını incelediğim masanın üzerinde kaç tane kaynak kitap yaydığıma inanamazsınız. O zamanlar bunu bilmiyordum ama cennette sonsuz yaşamı elde etmek için gerekenden daha fazlasını bilmeye çalışıyordum. Bölümümüz, cennette sonsuz yaşamın akademik çalışmayla elde edildiğini söylemiyor, değil mi? Tanrı’nın zaten bize vermek istediğini elde etmek için hayatınız boyunca Tanrı’ya ne kadar değerli ve sadık olduğunuzu kanıtlamanıza gerek yok. Dikkatimi çeken şey neydi? Cennet güvencesi kadar muazzam bir şeyin bu denli basit bir şekilde güvence altına alınıyor olması. “İsa adı aracılığıyla yaşam sadece iman ederek elde ediliyor. “…iman ederek…”

Bunun, Müslümanlar’ın, Muhammed’e atıfta bulunduğunu söyledikleri ayetle ne ilgisi var? İncil’de, cennette sonsuz yaşam güvencesinin bizlere bu yaşamda Tanrı tarafından sunulduğunu görüyoruz. Muhammed, kendisi bu güvenceye sahip olmadığı halde, İsa’nın yerini almaya gönderilmiş olabilir mi? Cennet hakkında bu harika gerçeği vaaz edemezdi. O kimseye cennette bir yer güvencesi veremedi. “De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem.” (Ahkaf 46:9)

İsa’nın Muhammed’i kast ettiği iddiası gerçekten de oldukça şaşırtıcı.