headerLogo2b-18pt-myriadpro

İncil Güvenilir mi?

01 rename 155 zzz blue 45Bir süre önce sorulan İncil’in Değiştirildiğini Biliyorum. Muhammed’in Zamanından Önce Mi Değiştirildi? Sonra Mı? sorusuna cevap yazdım. O yazıda, Kuran’a göre, aslında İncil’in değiştirilmediğini öğrendik. Fakat Kuran’dan yaptığım pek çok alıntının, Müslüman olmayan okuyucularımız için anlamlı olmayacağını düşünerek İncil’in güvenilirliğini doğrulayan başka kanıtlara bakmanın yerinde olacağına karar verdim. Başka kadim elyazmalarına uygulayabileceğimiz testlerin aynısını Kutsal Kitap belgelerine de uygulayabilecek olmamız iyi haberdir. Bunu biliyor muydunuz? 

Bu testleri kullanarak çok önemli sonuçlara varabiliriz. İncil güvenebileceğiniz bir kaynaktır. İncil’de aşağıda sıraladığım önemli konuları bulabileceğiniz için bu haber sizi teşvik etmelidir…  

1) Hayatlarımızın bir parçası olmak isteyen ve bizlerle sevgisini paylaşmak isteyen, başlangıcı ve sonu olmayan bir sevgiye sahip olan bir Tanrı.

2) Bütün günahlarımızın nasıl bağışlanabileceği- zaman içinde gerçekleşmiş, geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki bütün günahlarımız.

3) Evreni Yaratan’la nasıl canlı bir ilişkiye sahip olabileceğimiz.

4) Günlük yaşam için huzura, güce ve teşvike sahip olmanın yolu.

5) Cennette sonsuz yaşamın kesinliği.

02 image10997 heart love cross one cross 45Tanrı’dan gelen bu bereketler, tarih içinde belirli bir noktada Tanrı’nın İsa’da insan deneyimine dâhil olması sayesinde gerçekleşmiştir. İncil, İsa’nın sevgisini merhamet işlerinde nasıl gözler önüne serdiğini anlatır. İsa’nın hastaları iyileştirmesi, sakatları yürütmesi, körlerin gözlerini açması ve ölüleri dirilmesiyle gerçekleştirdiği mucizelerle bizleri gerçekten de büyüler. İsa’nın çarmıhta günahlarımızın bedelini ödemek için nasıl öldüğünü anlatır. Gömüldükten üç gün sonra ölümden dirilişini önceden bildirir ve sonra da bunun nasıl gerçekleştiğini anlatır. Dünyayı yargılamak, göğü ve yeri, ta başta amaçlanan yüceliklerine kavuşturmak için bir gün nasıl geri geleceğini ayrıntılarıyla anlatır. 

Kutsal Kitap için, haklı olarak, tarih boyunca anlatılmış en önemli hikâye denir. Neden? Yaşamış olan en önemli kişi hakkındadır ve insana, bugüne kadar yapılmış en iyi teklifi yapan günahkârların Kurtarıcısı’nı açıklar.

“Bu kadar harika bir haberse, neden birçok insan bu haberi kabul etmiyor?” diye sorabilirsiniz. Tabii herkes adına cevap veremem. Bu sorunun basit ve herkese uyacak bir cevabı yok. Fakat birçok insanın İncil’i kabul etmeme nedenini anlayabiliyorum. İncil’e güvenmiyorlar. Ben de, güvenilirliğini test etmenin bazı araçlarını öğrenene kadar güvenmemiştim.

BİR YAŞ GÜNÜ PARTİSİ OYUNU  

Çocuklarımızı yaş günü partilerinde oynadıkları bir oyun sırasında seyretmeyi çok seviyoruz. Herkes bir daire oluşturacak şekilde oturur. Biri, yanındaki kişinin kulağına bir şeyi ayrıntılı bir şekilde fısıldayarak anlatır. O kişi anlatılanları yanındaki kişinin kulağına söyler. O kişi, yanındakine, o da kendi yanındakine. Böyle devam eder. Hikâye dairenin sonuna varana kadar, orijinal haline hiçbir benzerliği kalmaz. İşte bazı insanlar, uzunca bir süre içinde İncil’e de bunun olduğunu iddia ederler. Bir zamanlar güvenilirdi ama o zamandan beri bir bozulma sürecinden geçti.

03 rename 106 45Söz konusu Hıristiyanlık olduğunda, Müjdeler’in ve Yeni Antlaşma’nın geri kalanının güvenilirliği konusunda İsa’ya gerçekten inananlar ve kuşkucular arasında farklı görüşler vardır. Gerçek Hıristiyanlar için hiçbir şey İsa’nın sözleri kadar yaşamsal öneme sahip değildir. İsa söz verdi, “Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.” (Matta 24:35, İncil). Bu vaat önemsiz değildir.

Ayrıca İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.” (Yuhanna 14:6, İncil). İsa’ya gerçekten inananlar, sadece hoşgörüsüz oldukları için İsa’ya iman edilmesi gerektiğini ileri sürmezler. Böyle söylemelerinin nedeni İsa’nın bize başka bir seçenek bırakmamış olmasıdır. İsa’nın söylediğinden daha azını söylemek Kurtarıcımız’a sadakatsizlik sayılır. İsa’nın söylediğine aykırı bir şey söylemek O’na itaatsizlik etmek demektir.

Ne kadar harika bir ifade, öyle değil mi? İsa, Tanrı’ya giden yollardan biri olduğunu söylemiyor. Bir süre için, Tanrı’ya giden tek yol olduğunu söylemiyor. Ne de, Tanrı’ya giden yola işaret eden, sadece bir peygamber olarak konuşuyor. Öte yandan, şayet İsa’nın sözleri İncil’de doğru olarak kaydedilmiş olmasaydı, gerçekten ne öğrettiğini kim bilebilirdi? Emin olamazdık, değil mi? Ayrıca, Yeni Antlaşma’nın geri kalanının tarihsel olarak güvenilir olduğu kanıtlanamazsa, o zaman gerçek Hıristiyanlığın ne olduğu konusunda pek az şey bilinebilir, ne öğrettiği konusunda hiçbir fikrimiz olamazdı.