headerLogo2b-18pt-myriadpro

Kur’an’ın İsa’nın Çarmıha Gerilmediğiyle İlgili İddiasını Çürütmek İçin Bana Sağlam Bir Kanıt Sunabilir Misiniz?

 

01 image4798 stained glass 45Eninde sonunda bu soruyu sormasanız şaşırırdım. Gerçekten de, ne zaman Müslümanlar ve Hıristiyanlar bir araya gelip dinle ilgili konuları tartışsalar konu hep buraya gelir. Peki ya İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi?

Kuran’ı okuduğum için - İncil’i okumadan önce, yıllar önce okumuştum - İsa’nın ölümünü inkâr eden ayeti biliyorum. Bu nedenle, sorunuzun neye dayandığını biliyorum. Bu soruyu sorduğunuz için memnun oldum.

“Ve "Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük" demeleri yüzünden (onları lânetledik). Hâlbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler.” (Nisa 4:157)

Birçok Müslüman, bu ayete dayanarak İsa’nın çarmıha gerilmediğini söylerler. Tabii, kuşkusuz dilerseniz buna inanabilirsiniz. Ne var ki, İsa Mesih’in ölümümün ve dirilişinin anlatımının 1. yüzyılda yaşamış Hıristiyanların uydurması olduğunu söylerseniz tarihsel kayıtlara karşı pek de dürüst yaklaşmamış olacağını söylemek zorundayım. Ya da birkaç yüzyıl sonra Hıristiyanların İncil’i değiştirmelerinin sonucu olduğunu söylerseniz yine tarihsel kayıtlarla çelişirsiniz. Bu konuda diğer insanları gözü kapalı izlemeden önce biraz üzerinde düşünün. Bu, bazı Müslümanların söylediği gibi İ.S. 325 yılında İznik’te mi gerçekleşti? Son kararınızı vermeden önce lütfen İznik Konseyi ile ilgili olarak web sitemizde söylenenleri okuyun. O zaman kilise önderlerinin bir araya gelmesinin İncil’in değiştirilmesiyle hiçbir ilgisi olmadığını göreceksiniz.

Ciddi Bir Suçlama

02 question mark2 temp5 45Hıristiyanlara yöneltilen bu suçlama ciddi bir suçlamadır. Fakat desteklenebildiği sürece ciddi suçlamalarda bulunmanın yanlış bir yanı yoktur. Maalesef, benim deneyimlerime göre, Hıristiyanlığa karşı bu suçlamalarda bulunanlar, suçlamalarının aslı astarı olup olmadığını anlamak için tarihsel kayıtlara bakmıyorlar.

1) Hıristiyanlar Kutsal Yazılar’ı ne zaman değiştirdiler?
2) Kim değiştirdi ve nasıl değiştirildi?
3) Sizce de bu kadar ciddi suçlamalar karşısında en azından, tarih, isim ve kanıtlar istememize izin verilmesi gerekmez mi? İncil’i değiştirmek için bir komplo kurulduysa – size bunun olmadığına dair güvence verebilirim - komplonun birkaç adımı olması gerekirdi.  

BİRİNCİ ADIMAsıl İncil’in bütün kopyalarını bulup hepsini yakmak. Dördüncü yüzyıla gelindiğinde İncil, Grekçe, Süryanice, Koptik, Latin, Gotik ve Etiyopya dillerine çevrilmişti. Hıristiyanlık bu dillerin ötesine, Britanya, Ermenistan ve Hindistan kadar uzak yerlere kadar ulaşmıştı. İncil’i değiştirmek amacıyla bütün kiliselerdeki ve dünyanın her yerindeki kopyalarını bulup yok edecek kadar güçlü insanlar yoktu. Gerçek imanlılar böyle bir girişime karşı çıkarlardı. İslam’ın ilk dönemlerinde halifeliğe sahip olan Müslümanların tarihinden farklı olarak Hıristiyan kiliseleri bağımsızdı ve insanların yargısı altında değildi. Bu kiliselerin çoğunluğu Roma İmparatorluğu’nun alanının dışındaydı. Bugün elimizde bulunan bazı İncil elyazmaları İ.S. 325 yılından daha öncesine aittir. Bu komployu kuranlar bunları da mı değiştirdi?

03 image10692 fight violenceİKİNCİ ADIMDünyanın çeşitli yerlerinden Hıristiyanların uygulamalarını ve inançlarını zorla değiştirmek. ‘Yeni’ İncil’i kabul ettirmek için komplo kuranlar imanlıları yeni gelenekler ve törenleri benimsemeleri için zorlamak zorunda kalacaklardı. Kısa bir süre önce sahtesi yapılmış ‘Yeni’ İncil, İsa’nın çarmıha gerildiğini söyleyecekti.

Bunu kabul edecek bazı uygulamaların ya da dinsel törenlerin başlatılması gerekecekti. Kısa bir süre önce sahtesi yapılmış ‘Yeni’ İncil, İsa’nın Pazar günü ölümden dirildiğini söyleyecekti. Bu nedenle imanlıların düzenli olarak her hafta tapındıkları günü değiştirmeleri gerekecekti. Artık Pazar günü tapınmaları gerekecekti. Eski değiştirilmemiş İncil’in gelenekleri ve inanç uygulamaları nelerdi? Neden bunların kayıtları yok? İnsanlar nasıl kanıt bırakmadan böylesine dramatik bir değişim getirebilirler?

ÜÇÜNCÜ ADIMAsıl İncil’in bütün izlerini yok etmek. İncil’in insanlar arasında dolaşan pek çok kopyası var olduğu gibi birinci, ikinci ve üçüncü yüzyılda pek çok yazar İncil’den alıntı yapmıştı. Bu döneme ait 32.000 alıntının olduğunu biliyoruz! Komplocular herkesi kandıracaklarsa asıl İncil’den alıntı yapan kitapların da hepsini bulup bunların yerine yeni ve değiştirilmiş İncil’den ayetleri yerleştirmeleri gerekirdi. Hırsız gibi evlere ve kiliselere girip, çekmeceleri, dolapları, başucu komodinlerini ve İncil’den alıntıların saklanabileceği başka yer yeri aramaları gerekecekti.

Maalesef, Hıristiyanları Kutsal Yazılar’ı değiştirmekle suçlamak temeli olmayan bir suçlamadır. ‘Maalesef’ diyorum çünkü çok az Müslüman tarihsel kayıtların bu değişimi desteklemediğini anlıyor. Gerçek şu ki, İncil değiştirilmemiştir. Yanıtlarımda İncil’den pek çok alıntı yapıyorum ve bunları okurken bundan emin olmanızı istiyorum. Ayrıca, İncil’de sözü edilen Tanrı vaadinin, güvenebileceğiniz bir vaat olduğundan emin olmanızı istiyorum.