headerLogo2b-18pt-myriadpro

İblis Aklımızı Okuyabilir mi Ya Da Aklımıza Düşünceler Sokabilir mi?

04 image4733 lion 45İncil’de gerçek İsa Mesih İnanlılarına bu sözler verilmiştir: “Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor.” (1.Petrus 5:8, İncil)

Tanrı’ya itaat etmek için gösterdiğimiz tüm çabalara karşı koyduğu için Şeytan’ın düşmanımız olduğu söyleniyor. Kükreyen bir aslan gibi görülmesi gerekiyor. Avına doğru yavaş yavaş yaklaşan bir aslan gibi değil. Aksine ormanda bizi korkunç kükremesiyle korkutmaya çalışan bir aslan gibi. Bizi korkutabilir ama bize dokunamaz ve bizi mahvedemez. Kişisel olan olarak benim, İsa’yla birlikte olan yeni yaşamımla ilgili olarak en çok sevdiğim şey, yaşamım ve geleceğim üzerinde Şeytan’ın egemenliğini yok etmiş olmasıdır. 

“Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı.” (İbraniler 2:14-15, İncil)

Şeytan’ın ölüm üzerinde güç sahibi olduğu söyleniyor. Bu, insanları doğrudan öldürebileceği anlamına gelmiyor. Bu, dünyaya günahı sokan kişi olduğu anlamına geliyor. Aden Bahçesi’nde Havva’yı günah işlemeye yöneltti ve günahın ücreti ölümdür. Tanrı Adem ve Havva’ya böyle söyledi. Bu şekilde, Şeytan’ın dünyaya ölüm getirdiği söylenebilir.

Şeytan, sonsuzluğu Tanrı’dan ayrı olarak geçireceğini biliyor. Ama bunun günah işleyen herkesin kaderi olduğunu biliyor musunuz? Ölümün neden olduğu fiziksel ve ruhsal sonuçlar vardır. Öldüğümüz zaman fiziksel olarak bedenlerimizden ve sevdiklerimizden ayrılırız. Fakat, günahın cezasının fiziksel yönünü deneyim etmeden çok önce ruhsal yönünü yaşarız. Günah işlediğimiz anda canlarımız ruhsal olarak Tanrı’dan ayrılır. İlişkimiz onarılamazsa -ve bunu yapabilecek tek Kişi Tanrı’dır- öldükten sonra, bu ilişki olmadığı için cenneti kaçırmış olarak sonsuzluğa gideriz.  

05 teachable question mark 45Benimki gibi bir bedene bürünen, hepimizin günahlarının ve kişisel günahlarımın da cezasını yüklenen ve ölümden zaferle dirilen “Ölüm Fatihi’ne” minnettarım. Kim minnettar olmazdı ki? Bunu yaparak buradan sonsuzluğa giden yolumun yönünü değiştirmiş oldu!

Şeytan’ın aklımıza düşünceler sokabilmesiyle ilgili sorunuza karşılık size bir soru sormuştum. ‘Kimin aklına?’ diye sormuştum. İsa’yı gerçek anlamda izlemeyen biriyseniz, Şeytan’ın yaşamınızda egemenliğine son verecek güce erişemezsiniz demektir.

İsa öğrencileriyle konuşurken bir keresinde, nasıl öleceğini anlatmadan hemen önce şöyle demişti: “Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak.” (Yuhanna 12:31, İncil)

İsa büyük bir emniyetle Şeytan ve Şeytan’ın bu dünya üzerindeki egemenliği üzerinde kazanacağı zaferden söz ediyor! Burada İsa henüz ölümden zaferle geçmemişti ama sanki olmuş bitmiş gibi konuşuyor. İsa bu sözleri söylerken yavaş yavaş ama sağlam bir şekilde ölüm tepesine doğru ilerliyordu. Çarmıhta ölümün ve günahın gücünü kıracak ve aldatıcı olan Şeytan’ı dışarı atacaktı. Bunu yaptığı için, sizleri yeni ve kesin bir yere, cennete götürebilir ve size bir Efendi ve yeni bir yaşam sunabilir. Bundan ve yeni aklınızdan hoşnut olacaksınız. 

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük