headerLogo2b-18pt-myriadpro

İncil’in Değiştirildiğini Biliyorum. Muhammed’in Zamanından Önce mi Değiştirildi, Sonra mı?

 

10 dead sea scrolls1 for website 45Kutsal Kitap’ın bütün kısımlarının, Muhammed’in döneminden yüzyıllarda önce yazılmış birçok elyazması günümüzde mevcuttur. Örneğin, İ.S. 68 yılında yazılmış olan Ölüdeniz tomarları, Eski Antlaşma’daki kitapların çoğunu içeriyor.

Aynı şekilde, araştırmaları için kullanılan ve İncil’in tümünün bazı en eski Grekçe elyazmaları kodeks biçiminde bulunmaktadır. Kodeks, bizim şu anda “kitap” dediğimiz şeyin öncüsüdür. Birkaç papirüsü ortadan katlayıp kat yerini dikerek kodeks yapılırdı. Kodeksin her iki tarafına da yazılabilirdi. İskenderiye Kodeksi ve Sina Kodeksi, İ.S. dördüncü ve beşinci yüzyıllara aitler ve Londra’da Britanya Müzesi’nde bulunabilirler. İlk döneme ait başka bir elyazması Vatikan Kütüphanesi’ndeki Vatikan Kodeksidir. Diğer ikisiyle aynı dönemde derlenmiştir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, web sitemizde ilgili kısımları okuyabilirsiniz.

Birçok büyük kütüphanede, İncil’in ikinci yüzyıla ait parçalarını da incelemek mümkün. Günümüzdeki elimizde olan Kutsal Kitap’ın güvenilirliğini, bu gibi daha eski yazılarla kıyaslama yaparak da doğrulamak mümkün. Kutsal Kitap’ın bütün elyazmalarını, Muhammed’in döneminde güncel olanlarla karşılaştırdığımız zaman , onlar da temelde aynıdır. Doktrin alanında hiçbir farklılık yoktur. Farklı olmasını mı beklemeliydik? İnsanlığa verdiği vahyini eksiksiz bir şekilde koruyabilecek ve saklayacabilecek bir Tanrı’ya inanıyorsak, daha azını beklememeliyiz.

İyi ki Sordunuz!

11 questioning5 temp5 refined 45Soru sormaya devam edin! Kuşkularınız ortadan kalkana kadar soru sormanın ve daha fazla araştırma yapmanın yanlış olan bir yanı yok. Benim önerim, İncil’de İsa’nın öğrencilerine buyrulanı yapmanız, “Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun.” (1. Selanikliler 5: 21)

Bütün sorularımıza yanıt bulacak mıyız? Bu hayatta değil. Hiçbir insan, yaşamı boyunca sahip olduğu soruların hepsinin yanıtlandığını göremez. Bizim kaçınmamız gereken şey, cevaplanmayan soruların yıkıcı kuşkulara dönüşmemesidir.

İncil’in güvenilirliğinden hala kuşku duyuyor musunuz? Kuşku, doğru türde bir kuşku olduğu takdirde Tanrı’nın en harika armağanlarından biri olabilir. Olumsuz kuşku alaycıdır. Gerçeği kabul etmeye yanaşmaz. Yapıcı kuşku imana götürebilir. Düşünün biraz. İmanın tersi kuşku değil, imansızlıktır, değil mi? Kuşku, “Henüz inanamam. Beni ikna et,” der. İmansızlık ise, “İnanmayacağım. Ben kararımı verdim” der. Kuşku, ışığı arama sürecinin bir parçasıdır. İnançsızlık ise karanlıktan memnun olmaktır.

İnsan kuşku duymasa, zaten hiçbir keşif, ilerleme olmazdı. Bize söyleneni öylece kabul ederdik. Bizim söylediklerimizi tekrar eden papağanlar da böyle yapar. Onlar gibi biz de istikrardan memnun olurduk. Bunun gibi bir web sitesini ziyaret etmek aklımızın ucundan bile geçmezdi.

“O zaman, İncil’in güvenilirliğinden hala kuşku duyduğumu söyleyeyim. Yüzyıllar önce yazılmış belgelerin toplanmış halinin, günümüze kadar gerçeğine bağlı ve doğru bir şekilde aktarıldığından nasıl emin olabiliriz?”

Bu iyi bir soru. İyi haber şu; bunu belirlemek için ‘kör inanca’ dayanmamız gerekmiyor. ‘Kör inanç’ derken, kanıtsız inancı kast ediyorum. Bir anlamda, günlük yaşamlarımızı ‘kör inançla’ yaşıyoruz, öyle değil mi? 12 image8178 blindfold 45Hayatınız boyunca bir restoranda yemek yediyseniz, bir doktorun reçetesini kabul ettiyseniz veya yemek yaparken küçük bir konserve salça kullandıysanız, bir ölçüde ‘kör inançla’ hareket ettiniz demektir. Örneğin, salça fabrikasında değildiniz, dolayısıyla nasıl hazırlandığını görmediniz. Fabrika temiz miydi? Çalışanların başlarında başlık var mıydı? Kişisel hijyen durumları nedir? Bilmiyorsunuz. Sağlıklı olduğuna güvenerek, inanarak salçayı kullanıyorsunuz.

Kutsal Kitap bizleri ‘kör bir inanca’ çağırmıyor. Kutsal Kitap bizi kanıta inanmaya çağırıyor. Kanıtları inceleyerek Hıristiyanlık’ın iddialarını değerlendiririz. Bunu yaparken beyinlerimizi bir kenarda bırakmamız gerekmez! İncil’i ilk okumaya başladığımda böyle yapmadım. Kendime şu soruyu sordum, “Gerçeği görecek olsam nasıl tanırdım?” Araştırmamı yaparken kendime şu soruyu sordum, “Hıristiyanlık’ın gerçek veKutsal Kitap’ın güvenilir olduğuna ikna olmam için ne gerekiyor?”

Şayet Müslüman değilseniz, Kuran’a yaptığım göndermeler muhtemelen sizi pek ilgilendirmez. Fakat, Kutsal Kitap’ın güvenilirliğini doğrulayan çok sayıda belge ve kanıt olduğunu bilmelisiniz. İncil için de aynı şey geçerli. Kanıtların bir kısmını bu web sitesinde inceleyebilirsiniz. Doğru sonuca varmak için ‘kör inanca’ dayanmamız gerekmiyor, bu iyi haber... Kadim yazılara uygulanan testlerin aynılarını Kutsal Kitap belgelerine de uygulayabiliriz. Bunu biliyor muydunuz?

Bu testler hakkında daha fazla şey öğrenmek ister misiniz? İncil’deki iddialar hakkında, İncil’in dışında destekleyici kanıtlar var mı? Evet, var. İncil ve sayfalarında kaydedimiş olan olaylar hakkında yapılan iddialar başka yeterli rapor veya görgü tanıkları tarafından başarıyla çürütüldü mü? Hayır çürütülmedi ve hiçbir zaman çürütülemez. “RAB'be karşı başarılı olabilecek bilgelik, akıl ve tasarı yoktur.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 21: 30, Eski Antlaşma). Dediğim gibi, bu hayatta bütün sorularımızın cevaplarını asla bulamayacağız. İyi haber, İncil hakkında tatmin edici cevaplar bulabilecek olmamız. İncil Güvenilir Mi? başlıklı yazı dizisinde bunlara yakından bakalım.

Referanslar

1)  Ambrose & Gregory, The Jew in the Medieval World, s. 120-123. 

2)  Bu giriş yazısı, Gideons International tarafından basılmış bütün İncil’lerde bulunur, National Publishing Company, 1985.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük