headerLogo2b-18pt-myriadpro

Eski Antlaşma’da Bulunan ve İsa Tarafından Gerçekleştirilen Peygamberlikler

06 image10678 cross suffering 456. PEYGAMBERLİK – İsa çarmıha gerilecekti. Bu tarihsel olayın ayrıntılarını betimleyen pek çok peygamberlik vardır. Burada on birini alıntılıyoruz: 

1)  Mesih, tam da yardım etmek için geldiği kişiler tarafından reddedilecekti. Bizleri kurtarmak için acı çekecekti. Çarmıha gerilmesinden önceki yasadışı mahkemeler ya da çarmıha gerilmesi sırasında kendisini savunmayacaktı. “O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını.” (Yeşaya 53:7, Eski Antlaşma)

GERÇEKLEŞMESİ: “Başkâhinlerle ileri gelenler O'nu suçlayınca hiç karşılık vermedi. Pilatus O'na, "Senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duymuyor musun?" dedi. İsa tek konuda bile ona yanıt vermedi. Vali buna çok şaştı.” (Matta 27:12-14, İncil)  

2)  Mesih’e nasıl davranılacaktı? Dövülecek, alaya alınacak ve üzerine tükürülecekti. “Bana vuranlara sırtımı açtım. Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim.” (Yeşaya 50: 6, Eski Antlaşma)

GERÇEKLEŞMESİ: “Bunun üzerine İsa'nın yüzüne tükürüp O'nu yumrukladılar. Bazıları da O'nu tokatlayıp, "Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?" dediler.” (Matta 26:67-68, İncil). “Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.” (Matta 27:26, İncil)

3)  Mesih kırbaçlanacaktı. Öte yandan, bu kırbaçlanma günahkar insanlığa şifa verecekti. “Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.”  (Yeşaya 53:5, Eski Antlaşma)

GERÇEKLEŞMESİ: “…günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz.” (1.Petrus 2:24, İncil)

4)  Ölmekte olan Mesih’e nasıl bir içecek sunulacağı önceden bildirilmişti. “Yiyeceğime zehir kattılar. Sirke içirdiler susadığımda.” (Mezmur 69:21, Eski Antlaşma)

GERÇEKLEŞMESİ: “Golgota, yani Kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa'ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi. Askerler O'nu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar.” (Matta 27:33-35, İncil)

07 image8457xx crucifixion 455)  Mesih çarmıha çivilenecekti. İsa’nın döneminde Romalılar’ın ölüm cezasının infazı sırasında en yaygın olarak kullandıkları yöntem insanı çarmıh üzerine elleri, bilecekleri ve ayaklarından çivilemekti. “Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar.” (Mezmur 22:16)

GERÇEKLEŞMESİ: “Sonra O'nu çarmıha gerdiler.” (Markos 15:24, İncil)

6)  Mesih üzerinde giyisileri olduğu halde, onurlu bir şekilde ölmeyecekti. Soyulacaktı. Kral Davut Mesih’in ellerinin ve ayaklarının delineceğini söylemekle kalmadı, aynı zamanda çıplak öleceğini de peygamberlik etti. Giyisileri, çarmıhın dibindekiler arasında paylaşılacaktı. “Giysilerimi aralarında paylaşıyor. Elbisem için kura çekiyorlar.” (Mezmur 22:18, Eski Antlaşma)

GERÇEKLEŞMESİ: “Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine, "Bunu yırtmayalım" dediler, "Kime düşecek diye kura çekelim." Bu olay, şu Kutsal Yazı yerine gelsin diye oldu: "Giysilerimi aralarında paylaştılar, Elbisem üzerine kura çektiler." Bunları askerler yaptı.” (Yuhanna 19:23-24, İncil)

7)  Mesih’in ölü bedenine ne olacaktı? Deşilecekti. “Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, yani deştiklerine bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler.” (Zekeriya 12:10, Eski Antlaşma)

GERÇEKLEŞMESİ: “…askerlerden biri O'nun böğrünü mızrakla deldi.” (Yuhanna 19:34, İncil)

08 image10746 sheep lamb sacrifice slain 88 458)  Mesih’in sembolü olan Fısıh kuzusunun ölümü sırasında kemiklerinden hiçbiri kırılmayacaktı. Aynı şekilde Mesih’in de ölümü sırasında hiçbir kemiği kırılmayacaktı. “Koyun ya da keçilerden seçeceğiniz hayvan kusursuz, erkek ve bir yaşında olmalı. Ayın on dördüne kadar ona bakacaksınız. O akşamüstü bütün İsrail topluluğu hayvanları boğazlayacak. Fısıh eti evde yenmeli, evin dışına çıkarılmamalı. Kemikleri kırmayacaksınız. O gece Mısır'dan geçeceğim. Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben RAB'bim. Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır'ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek.” (Mısır’dan Çıkış 12:5-6, 12-13, 46, Eski Antlaşma)

GERÇEKLEŞMESİ: “Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa'yla birlikte çarmıha gerilen öteki adamın bacaklarını kırdılar. İsa'ya gelince O'nun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar.” (Yuhanna 19:32-33, İncil)

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük