headerLogo2b-18pt-myriadpro

Artık Ben De İsa Mesih İmanlısıyım!

13 iii receive it5 temp5 45İncil Tanrı’nın vaatleriyle doludur ve siz bu vaatleri O’ndan isteyebilirsiniz. Tanrı sadık bir şekilde bunların her birini yerine getirecektir. “Sizleri Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir.” (1. Korintliler 1:9). Tanrı’nın size verdiği vaatleri her şeyden daha fazla ezberlediğinizi göreceksiniz. Örneğin, Filipililer bölümüne geldiğinizde büyük olasılıkla bu ayeti yazıp ezberleyecek ve yüreğinizde saklayacaksınız:

“Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.” (Filipililer 4:13)

“Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır.” (Filipililer 4:19)

Ya da okumalarınıza, İncil’in dördüncü kitabı olan Yuhanna Müjdesi’yle başlayacağınız için önce bu sözleri yazmak isteyebilirsiniz. Bunlar birinci bölümden:

“Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan doğdular.” (Yuhanna 1:12-13)

Bu ayetle ilgili neler düşünüyorsunuz? Kendinize şu soruyu sorabilirsiniz, “Tanrı’yla bu yeni ilişkiye sahip olmamı sağlayan kim?” Bunu ben mi yaptım? Kararı kendim vermiş gibi görünebilir. Ne var ki, gerçek şu ki, Tanrı bu değişimi gerçekleştirdi ve bana O’nun çocuğu olarak çağrılma ayrıcalığını verdi. Yüreğim O’nun gücüyle değişti. Yardım almadan göstereceğim insan gayreti ya da bizim yapabileceğimiz hiçbir şey bu değişimi gerçekleştiremez. Fakat aynı zamanda, kendisi imanlı olmayı arzu etmeyen kimsenin yeni yapılamayacağı ve Tanrı’yla yeni bir ilişkiye getirilemeyeceği de doğrudur. Tanrı’yla sahip olduğumuz yeni ilişki Tanrı’nın işidir! Hamdolsun Rab’bim! Hayatımda Tanrı’nın kalıcı işi gerçekleşti. Buna ‘mucize’ derseniz bunu gerçekten hak eden Kişi’ye görkemi vermiş olursunuz!

“Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: "İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!” (Yuhanna 1:29)

Bu ayet hakkında ne düşünürsünüz? “Vay!” “İsa’ya böyle dendiğini ilk kez görüyorum!” “Yahya O’nun için neler demiş!” Sonra kendinize bunun ne anlama geldiği hakkında derin derin düşünün. Neler görmeye başlabilirim? Kurban dışında, yaşayan herkesin günahlarından dev bir kirli yumak oluşturulmuş. Tanrı Kuzusu ise günahsız. 14 image11949 garbage 45Bu yumak o kadar kötü ve korkunç ki kimse birkaç kilometre yakınına gelmeye bile cesaret edemiyor. Ben bile neredeyse bakamıyorum. Neredeyse çağların toplu karanlığıyla canlanmış. Yumak içinde kralların ve fatihlerin açıkça işledikleri günahları, iş adamlarının, politikacıların ve başka birçok kişinin gizli günahlarını görüyorum. Yumak Hitler’in yaptığı korkunç şeyleri ve Paris'te yaşayan işçinin karısına karşı yaşam boyu sevgisiz davranışlarıyla daha da ağırlaşıyor. Tanrı bu işçinin evli komşusunun günahlarını ve başka kadınlarla günahlarını da yumağa katıyor. Nitekim, Tanrı insanların işlediği hiçbir günahı atlamaz. Erkeklerin ve kadınların işlediği bütün cinsel günahlar bu yumağa katılıyor. Bu kötülüklere benim ve sevdiklerimin günahları da ekleniyor. Geçmişte, şimdi ve gelecekte işlenecek günahlar bunlar. Bu korkunç yumak nereye kondu? Bu yumak, olağanüstü Kurban Olan Kişi üzerine yüklendi. Tanrı Kuzusu’nun üstüne. Tanrı’nın tasarısına göre, suçlarımızı O yüklendi, ücretlerini ödedi ve hepsini alıp götürdü.

İncil’i okuyup bazı kısımlarını ezberlerken üzerinde derin derin düşüneceğiniz bazı konular bunlar olacaktır. Kalınca bir kağıt alıp kırk ya da daha fazla küçük parçaya kesebilirsiniz. Ayetin referansını kağıdın bir tarafına, ayeti de arkasına yazın. Kartları kotunuzun, bluzunuzun ya da gömleğinizin cebine rahat bir şekilde sığacak küçüklükte kesin. Sonra bunların birkaçını yanınıza işe ya da okula götürün böylece yolda ezberleyebilir ve gün içinde yeniden tekrarlayabilirsiniz. 

a) İsa Tanrı’nın sözlerini biliyordu ve denendiğinde İblis’i bu sözlerle kovabilmişti.

15 resist2 temp5 vvv 45“Bundan sonra İsa, İblis tarafından denenmek üzere Ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa kırk gün kırk gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman Ayartıcı yaklaşıp, "Tanrı'nın Oğlu'ysan, söyle şu taşlar ekmek olsun" dedi. İsa ona şu karşılığı verdi: "'İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar' diye yazılmıştır." Sonra İblis O'nu kutsal kente [Yeruşalim’e] götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp, "Tanrı'nın oğlu'ysan, kendini aşağı at" dedi, "Çünkü şöyle yazılmıştır: 'Tanrı, senin için meleklerine buyruk verecek.' 'Ayağın bir taşa çarpmasın diye Seni elleri üzerinde taşıyacaklar.'" İsa İblis'e şu karşılığı verdi: "'Tanrın Rab'bi denemeyeceksin' diye de yazılmıştır." İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. O'na bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek, "Yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana vereceğim" dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi: "Çekil git, Şeytan! 'Tanrın Rab'be tapacak, yalnız O'na kulluk edeceksin' diye yazılmıştır." Bunun üzerine İblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler.” (Matta 4:1-11)

b) Kral Davut Tanrı’nın sözlerini bilmenin paklığa giden yol olduğunu biliyordu.

“Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla. Bütün yüreğimle sana yöneliyorum. İzin verme buyruklarından sapmama! Aklımdan çıkarmam sözünü, sana karşı günah işlememek için.” (Mezmur 119: 9-11, Eski Antlaşma)

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük