headerLogo2b-18pt-myriadpro

Artık Ben De İsa Mesih İmanlısıyım!

Son Birkaç Söz

49 image10501 god worship praise 45Cennete gidene kadar birbirimizle hiç karşılaşamayabilecek olsak da, size ‘Tebrikler!’ diyen ilk kişi olmak istiyorum. Hayatta verebileceğiniz en iyi kararı verdiniz. İsa’yı izleme kararınız asla pişman olmayacağınız bir karardır. Tanrı’yla, İsa Mesih sayesinde mümkün olan dinamik bir ilişkiye girdiniz. Tıpkı diğer ilişkilerde olduğu gibi, Tanrı’yla ilişkiniz de O’nunla sık iletişim kurmanızla güçlenecek ve derinleşecektir. İncil okurken, dua ederken ve O’na tapınırken hep sizinle birliktedir. Umarım bu sayfaları okumak bu anlamda size yardımcı olacaktır. İsa’ya iman eden biri olarak olgunlaşırken, İsa’nın yaşamınızın her ayrıntısıyla ne kadar ilgili olduğunu da daha iyi anlayacaksınız. İsa’ya iman etmenin tek yararı cennete gitmek değildir. İsa dünyaya gelmesinin nedeninin ne olduğunu söylemişti?

“Kapı Ben'im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir.” (Yuhanna 10:9-11)

Hıristiyan yaşamı cennet armağanını alıp sonra da Kutsal Kitap’ın ölçülerine uyarak yaşamaya çalışma çabası değildir. Gerçek şu ki, Tanrı İsa Mesih’i, sadece sayısız günahınızın bağışlanması ve dünyadaki yaşamınızdan sonra cehennem yerine cennete gidebilmeniz için değil, size bir yaşam vermek için kabul etmenizi istedi! Bol yaşam! O’nun yaşamından! Sevgi, mutluluk, sevinç ve her türlü anlayışı aşan esenlikle dolu bir yaşam. Artık yaşamınızı başkalarına Tanrı’nın sevgisini verebileceğiniz bir yaşam haline getiren Tanrı size ne kadar büyük bir ayrıcalık verdi. Yaratıcınız’la yeniden bağlantı kurdunuz. Yaşamı artık sizin yaşamınızda. Daha önce okuduğunuz gibi, artık Asma’ya, Rab İsa’ya bağlı bir çubuksunuz.

“Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır...Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. 50 ark of our salvation 480x700 45Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.” (Yuhanna 15:1, 3-5)

Tanrı sizi salına koydu ve cennete giden nehirde birlikte ilerliyorsunuz. Salı kontrol etme şansınız yok. Yönlendirmesi, yavaşlatması vs. için O’na güvenmeniz gerekir. Kontrolü ele geçirmeye çalışırsanız, Tanrı batmanıza izin vermez, bu konuda kaygınız olmasın, ancak yolculuk olacağından çok daha zorlu ve fırtınalı olabilir. Bunun olmasına engel olmak için ne yapmanız gerekir? Günahlarınızın bağışlandığına dair İsa Mesih’e güvendiğiniz gibi, hayatınızdaki günlük meselelerde de O’na güvenin. Elçi Pavlus’un söylediklerine kulak verin:

Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, O'nda öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak O'nda köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin. Dikkatli olun! Mesih'e değil de, insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz.” (Koloseliler 2:6-10)

Elçi Pavlus, İsa Mesih’i başlangıçta imanla kabul ettiğimiz gibi günbegün imanla yaşamamız gerektiğini söylemektedir. Her gün, her an yaşamınızın bütün ayrıntıları hakkında Rab İsa’ya güvenin. Yeni Hıristiyan imanınızın üzerinize yük olduğunu hissetmeyin. Tanrı’nın niyeti, yeni yaşamınızın ağır bir yük ya da izlenmesi gereken yeni kurallar dizisi olması değildir. Hıristiyan olarak yaşamak Kutsal Kitap’ın söylediklerini yapmaya çalışmak değildir. Dahası, insan gücümüze dayanarak iyi insanlar olmaya gayret etmek işe yaramaz. İsa Mesih dışında kimse Kutsal Kitap’ın standartlarına uyarak yaşamayı başaramaz. Bu nedenle, Tanrı iyi bir insan olmak için canla başla çabalamanızı istemiyor. İsa Mesih’in sizin aracılığınızla iyi olmasına ve iyilik yapmasına izin vermenizi istiyor. Örneğin, Tanrı aklınızda kötü düşünceleri çıkarmak için dişlerinizi sıkıp gıcırdatmanızı istemiyor. İsa’nın düşüncelerinizi kontrol etmesini ve aklınızı İncil’den ayetlerle doldurmasını istemenizi arzuluyor. Tanrı değişmek için büyük bir çaba içinde olmanızı istemiyor. Tanrı Rabbimiz İsa Mesih’e kendinizi açmanızı ve İsa’dan sizi değiştirmesini ve sizin aracılığınızla yaşamasını istemenizi istiyor.

Özetle söylemek gerekirse, Hıristiyan yaşamı Tanrı için iyi olmaya çalışmak değildir. İsa Mesih’in bizim aracılığımızla bizde iyiliğini sergilemesidir. 51 image11331 face look up 45Bu nedenle, tıpkı günahlarınızı bağışlaması için İsa Mesih’e güvendiğiniz gibi, size kılavuzluk etmesine, sizi değiştirmesini ve sizin aracılığınızla yaşamasına razı olmanızı ister. Bunun için İsa Mesih’e imandan ne daha azı ne de daha fazlası gereklidir. Yeterli imanınız olup olmadığı konusunda kaygınız olmasın. İmanınız var. Tanrı cennete giden yolculuğunuz için ihtiyacınız olan her şeyi size armağan olarak vermiştir.

İsa Mesih’e imanla başladığınız yeni yaşam için duam, İncil’de bulunan bir duadır. Elçi Pavlus, Efes’teki yeni imanlılar için bu duayı etmişti. Ben de sizin için dua ediyorum; ailenizde ilk imanlı belki de sizsiniz:

“Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu'yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin. Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir.” (Efesliler 3:16-20, İncil)

"Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bütün çağlardan önce, şimdi ve bütün çağlar boyunca Tanrı'nın olsun! Amin." (Yahuda 1: 24-25, İncil)

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük