headerLogo2b-18pt-myriadpro

Artık Ben De İsa Mesih İmanlısıyım!

28 image8105 prayer 45Gerginlik ve kaygı yaşarken: Hayatta pek çok zaman yaşamın kaygı ve sorunları üzerimizde gerginlik ve kaygıyla yük yapar. Esenliğimizi çalar. En azından bu konularda dua etmezsek bu mümkündür. Bu ayetlerden teselli bulun ve Rab’den yüklerinizi almasını dileyin.

Modern yaşam bize bir stres çağı vaat ediyor. İşte, okulda, evde, evlilikte, çocuklarımızla veya ebeveynlerimizle… Gün geçtikçe değişen sosyal yapı yeni çatışmalar yaratıyor. Finansal ve siyasal problemlerle bizlerde imanlılar olarak karşılaşıyoruz. Ama büyük bir farkımız var. Biz çözüm aramıyoruz! Çözümü biliyoruz. Kaygılar sizi sardığında her zamankinden çok Mesih’le ilgili gerçeklere sarılın. Onları kendinize sık sık hatırlatın. Aşağıda ki ayetlerde olduğu gibi…

“Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.” (Matta 11:28-30, İncil)

[İsa diyor] “Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!” (Yuhanna 16:33, İncil)

“Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrısı'dır.” (1.Korintliler 14:33, İncil)

“Esenlik kaynağı olan Rab'bin kendisi size her zaman, her durumda esenlik versin.” (2. Selanikliler 3:16, İncil)

29 image9914 face 45“Egemen RAB şöyle diyor: Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz.” (Yeşaya 30:15, Eski Antlaşma)

“Sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esenlik içinde korursun.” (Yeşaya 26:3, Eski Antlaşma)

Duayla Rab’be, gerginlik ve kaygıyla dolu olduğunuz için O’na çok ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirsiniz. Kutsal Yazıları okumanın sizi rahatlattığını söyleyin O’na. Ağır yüklerinizi almasını isteyin. Her bir yükü tek tek alın ve O’nun önüne koyun. Sizin taşımanıza gerek kalmaması için Rab’den bunları sizin için taşımasını isteyin. Bugün canınızın huzur bulması için Rab’den bu ağır yüklerin yerine kendi alçakgönüllü ve yumuşak huylu yükünü koymasını isteyin. Rab’be yürek ve zihin esenliği armağanını istediğinizi söyleyin. Şimdi. Rab’den sizi her gün esenliğinde tutmasını isteyin. Duanızı ‘İsa adında. Amin’ sözleriyle bitirmeyi unutmayın.

Ayartmalar: Hayatınızda ayartmalarla mücadele ediyorsanız bu ayetlerden teşvik alın. Dua ederken Rab’be bu ayetlerle yaklaşın ve karşılaştığınız ayartmalarda size yardımcı olmasını isteyin. Özellikle yeni imanlılar için en çetrefilli konulardan biridir çünkü bu ayartmalar Şeytan’ın kirli oyunlarıdır ve genelde öyle görünmezler. Size günah işlemeniz için haklı sebepler verirler, kötü hissetmemenizi ve gerekli olduğunu kulağınıza fısıldarlar. Yalanla birlikte gelirler ve yıkım getirdikten sonra tek bir suçlu vardır: SİZ! Elbette günah işlediğiniz veya ayartıya düştüğünüz için Tanrı sizden vazgeçmez. Ama Şeytan sizi hem teşvik eder hem de sizi reddedilmiş olduğunuza ikna etmek ister. 30 image10007 face up 45Bu konuda ayık olmak gerekir. Aşırı özgüven veya duyarsızlık yanlıştır. Hata yapmamak için uyanık kalmalıyız. Bununla birlikte aşırı hassasiyette odaklandığımız noktayı çarpıtır. Biz Tanrı Sözü’ne güvenerek Şeytan karşısında zaferli olduğumuzu ilan edebiliriz ancak günah konusunda ki zayıflıklarımızı da inkar etmemeliyiz.

“Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrım güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.” (1.Korintliler 10:13, İncil)

“Ayartılan kişi, "Tanrı beni ayartıyor" demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz.” (Yakup 1:13, İncil)

“Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu, doğru, Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. Bu arada, mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz.” (Titus 2:11-13, İncil)

“Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblis'e karşı direnin, sizden kaçacaktır.” (Yakup 4:7, İncil)

“Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis'e karşı direnin. Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir.” (1.Petrus 5:8-10, İncil)

“Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü Kutsal Yasa'nın yönetimi altında değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız.” (Romalılar 6:14, İncil)

“Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.” (Filipililer 4:13, İncil)

“Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür. Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.” (Mezmur 46:1, Eski Antlaşma)

Dua ederken Tanrı’ya karşı karşıya olduğunuz denenmeleri anlatabilirsiniz. Tanrı’nın sözünde, kaldırabileceğinizden daha fazla ayartmalarla karşılaşmayacağınızı vaat ettiğini hatırlatın. Bu vaat için O’na şükredin ve Tanrı’dan bu vaadi hayatınızda güçlü bir şekilde etkin hale getirmesini isteyin. Tanrı’dan ne zaman bu ayartmayla karşılaşsanız buna karşı durabilmek için gücünü isteyin. Sözü, denenmeden çıkış yolunu da sağladığını söylediği için şükredin. Denendiğiniz zaman o koşullar içinden çıkmak için Rab’bin size bilgelik ve cesaret vermesini ve çıkış yolunu açıkça görmenizi sağlamasını dileyin. Tanrı’ya sadık bir kurtarıcı olduğu için hamd edin ve ihtiyaç anında O’nun yardımına güvenebileceğinizi söyleyin.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük