headerLogo2b-18pt-myriadpro

Artık Ben De İsa Mesih İmanlısıyım!

25 image11955 water faucet ablution 45Peki ya abdest? Duadan önce, paklık ve ibadet için abdest almalı mısınız? Eskiden bunu büyük bir samimiyetle yapardınız ama şimdi bedeninizin dış kısımlarını yıkamanın Tanrı’nın sizinle ilgili olarak en çok önemsediği şeyi temizleme konusunda hiç işe yaramadığını fark ediyorsunuz. Yüreğinizi. İsa şöyle dedi,"İsa şöyle devam etti: "İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir." (Markos 7: 20-23, Incil). Kötü bir pınardan kötü suyun akması gibi, yüreğimizden de kötü düşünceler, arzular ve tutkular taşar. İnsan yüreğinin iyiliğiyle övünür. İsa ise övünmez. Kutsal Yazılar da öyle.

Gerçek şu ki, bizi kirleten ve Tanrı’yla paydaşlığa sahip olmak için uygun olmamamıza neden olan şey içimizden gelir. Su buraya erişemez. Duayla Tanrı’nın huzuruna girmek için nasıl temizlenebiliriz? Gercekten arınmaya ihtiyaç duyduğumuz yerde, ne kadar su kullanırsak kullanalım temizlenebilir miyiz?" Hayır, su temizleyemez ama İsa temizleyebilir. "Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü." (1. Petrus 3:18)

İsa’nın ölümü günahkarların Tanrı’yla barışmasını sağlayan araçtır. Bizlere Tanrı’ya erişme özgürlüğünü sağlayan, İsa’nın isteyerek kendisini günahlarımız için kurban olarak sunmasının erdemi ve mükemmeliyetidir.

8. Adım – Çeşitli Durumlar İçin Dua Örnekleri

Bu konu için mutlaka bu ayet okunmalı gibi bir formül söz konusu değildir. Ancak, daha önce de belirttiğimiz gibi, Tanrı’nın sözlerini öğrenmek, ezberlemek, zor zamanlarda Tanrı’nın karakterini ve vaatlerini hatırlamak için yararlı olabilir, bize yön gösterip teselli edebilir. Biraz sonra vereceğim ayetler de sadece birer örnektir. Birçoğu, birçok imanlı için benzer durumlardayken hatırlandığında Tanrı eli olarak yardıma uzanmış sözlerdir.

26 rename 77 45Korku duyarken: Korku sizi hareketsiz bırakıp kapana kıstırabilir; özellikle de trajedi, belirsizlik ve kontrolünüz dışında gerçekleşen durumlarda. Bu ayetler sizi cesaretlendirebilir. Tanrı’nın vaatleri korkularınızı dağıtıp yüreğinizi cesaretlendirsin. (Ancak korku duyduğunuz için Şeytan’ın sizi suçlamasına izin vermeyin. Çünkü insansınız ve doğal güdüleriniz yerinde duruyor. Korku gerçektir. Korku veren unsurlarda sizin için kişisel bile olsa gerçektir. Ancak korkuya tutsak olmak zorunda değilsiniz. Bu tıpkı evde bir fare olduğunda yaşadığınız durum gibidir. Fareyi yakalamak zor olabilir, ondan korkarsınız ancak bunu yapma gücünüz mutlaka vardır. Kimisi daha geleneksel yöntemler kullanır, kimisi modern ilaçlar… Ama kimse korktuğu için evini ve eşyalarını fareye teslim edip evini terk etmez. Yaşamınızın her anında İsa Mesih her türlü korku karşısında sizi şimdiden zaferli kıldı. Korksanız bile yalnız ve tutsak değilsiniz. Zaferlisiniz.)

“RAB çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin, kâsem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep RAB'bin evinde oturacağım.” (Mezmur 23, Eski Antlaşma)

“Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.” (2. Timoteos 1:7, İncil)

[İsa diyor] “Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.” (Yuhanna 14:27, İncil)

“Sığınağım Tanrı'dır. Yolumu doğru kılan O'dur.” (2. Samuel 22:33, Eski Antlaşma)

27 rename 351 45“Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir? Öz Oğlu'nu bile esirgemeyip O'nu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, O'nunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? Bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.” (Romalılar 8:31-35, 37-39, İncil)

O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu'nun egemenliğine aktardı. O'nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.” (Koloseliler 1:13-14, İncil)

Korkma, çünkü ben seninleyim. Yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.” (Yeşaya 41:10, Eski Antlaşma)

Duada Rab’be korkunuzun sizi kapana kıstırdığını ve tükettiğini söyleyebilirsiniz. Korkularınızın ağırlığı altında yaşamaktan yorgun düştüğünüzü söyleyin. Rab’be bu ayetlerin sizi O’nun varlığı hakkında cesaretlendirip sizi sorunlarınızdan kurtarabileceğine inandığınızı söyleyin. Rab’den, sahip olduğunuz korkular yerine, sevgisini ve gücünü vermesini isteyin. Rab’be sadece kendisinin verebileceği esenliği vermeyi vaat ettiği için şükredin. Bu esenliği O’ndan alın. Sizinle birlikte olduğu için korkmanız gerekmediğini söyleyin. Duanızı, ‘İsa adında. Amin’ sözleriyle bitirin.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük