headerLogo2b-18pt-myriadpro

İsa ve Küçük Çocuklar

22 image11027 surprise look face sharpened 45Duanız, İsa’nın şu vaadiyle karşılık bulsaydı siz de şaşırmış ve minnettar olmaz mıydınız?

“Sonra, "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an" dedi. İsa ona, "Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın" dedi.” (Luka 23:42-43, İncil)

Tanrı’nın lütuf yanıtı bu hırsızın hayal ettiğinin ötesine geçiyor. Düşünsenize, lütuf her zaman bütün olası beklentileri aşmıyor mu? Kim, Tanrı’dan Mesih’le günahlarımızın bedelini ödeyebilmesini istemeyi düşünebilirdi? Kim böyle bir olayın olabileceğini hayal edebilirdi? Tanrı, bizim gibi kendi doğruluğuna inanan insanları kendisiyle barıştırıyor. Bu sadece mümkün değil, aynı zamanda tarih. Tanrı bunu gerçekleştirdi! İncil’de yazıyor. Sitemizde başka bir yerde İncil’in güvenilirliği konusunda çok sayıda doğrulayıcı kanıt bulabilirsiniz. İncil güvenilirdir ve değiştirilmemiştir. Öyle olmalı değil mi, çünkü Tanrı’dandır. Tanrı, vahiyini insanların oynamalarından koruyamaz mı? Tabii ki koruyabilir! Korumuştur da zaten!

Aman, Ya Rab, Kurtar Bizi!

İsa’nın bize küçük çocuklar hakkında öğretmiş olmasının nedenlerinden biri, nihai olarak bizlere içinde yaşadığımız gurur hapishanelerini göstermekti. Ne kadar iyi işler yaparsak yapalım hiçbir şekilde cenneti hak edemeyeceğimizi Tanrı önünde kabul edersek, Tanrı’nın bizleri günahın gücü ve cezasından ve bizim buna tutsaklığımızdan özgür kılmak üzere mucizevi işini gerçekleştirmesine uygun bir konumda oluruz. Bu da imanın işlemesi aracılığıyla olur.

Bu imana nasıl sahip olabiliriz? Bu iki adımlı bir süreçtir. Duymayı ve inanmayı gerektirir.

1. Adım – HABERİ DUYMAK.  Tanrı’nın yüreklerimize konuştuğu mesajı dinleriz – hem İncil’i hem de İncil’de bulunan gerçek hakkında yorum yapan bu gibi yazıları okuyarak. Gerçek iman Tanrı’nın Sözüne inanmak ve buna göre harekete geçmektir. Ama önce duymamız gerekir. “İman, haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur.” (Romalılar 10:17, İncil). Mesajın merkezindeki kişinin İsa Mesih olduğunu unutmayın. İnsan tarihinin en önemli Kişisi O’dur.  

Bu mesajı daha önce duymadıysanız, İsa’ya gerçekten iman etmeniz olanaksızdır. İsa Mesih hakkında bir şeye inanabilirsiniz ama bu Tanrı’nın İncil’de O’nun hakkında açıkladıkları değildir. Ya da, O’nun hakkında yüzlerce peygamberliğin söyledikleri değildir.  

23 image6865 talk conversation 45İsa hakkında gerçeği duymak çok önemlidir. Bana inanın, bu gerçeği duymak bu günlerde kolay değil. Mormonlar, Yehova Şahitleri ve başka bazı dinler İsa hakkındaki gerçeği saptırmıştır. Bu yanlışlıklar o kadar geniş çaplıdır ki yıllar boyunca kimseye Hıristiyan olduğumu söylemedim. Yani, kim olduğumu tanımlamak için ‘Hıristiyan’ sözcüğünü kullanmadım. Türkiye’de de kullanmadım. Ya da başka bir yere gittiğimde kullanmadım. ‘Hıristiyan mısın?’ diye sorduklarında, bir soruyla yanıt veriyorum, ‘Hıristiyan derken ne demek istiyorsun?’ Yanıtlarını duymak gerçekten şok edici. Hıristiyan’ın ne olduğuyla ilgili ne anladıklarını açıkladıktan sonra genelde şöyle bir yanıt vermem gerekiyor: ‘Hayır, ben o değilim ve ben buna inanmıyorum. Kutsal Kitap’ın İsa hakkında öğrettiği bu değil ve sen de O’nunla ilgili olarak buna inanmamalısın.’   

Ben neyim? Bu iyi bir soru. İsa Mesih’e iman aracılığıyla Tanrı’yla kişisel bir ilişkiye sahip olmuş biriyim. Hiç bitmeyecek bir ilişki. Ölüm bile bu ilişkiyi bitiremez.

2. Adım – HABERE KARŞILIK VERMEK.  Gerçek iman Tanrı’nın Sözüne inanmak ve buna göre harekete geçmektir. Tanrı’nın memnuniyetini kazanmak için ikinci bir iyi işler listesi hazırlamaya başlamanız gerektiğini söylemiyorum. İhtiyacınız olan İsa, tıpkı çarmıhtaki suçlunun fark ettiği gibi. Sadece İsa. Sizin iyi işleriniz değil. Benimkiler de değil. Samimiyetiniz değil. Benimki de değil. İyiliğiniz değil. Benimki de değil.

Gerçekten Kutsal Kitap’ta sözü edilen gibi bir imana sahip olma, Tanrı’ya günahlı oluşunuz dışında başka sunabilecek bir şeyiniz olmadığını kabul etmektir. Bu birinci adımdır. Norveç’teki mahkum Jesper, günahları için eksiksiz bir bağışlama sunulduğu halde bu adımı atıp suçunu kabul etmeye razı olmadı. Gerçek iman, Tanrı’nın İsa’da ve günahlarımız için kurbanında bulunan sevgi ve lütfa dayanır. 24 image9912 face 45İsa’nın uğruna öldüğü günahkarlardan biri olduğunuzu kabul ederek Tanrı’yı hoşnut eden imanı ifade etmiş olacaksınız. Tanrı’nın Egemenliği’ne giden başka bir yol yoktur.

Bu makalede neler öğrendik? Norveç’te bir mahkumun hayatının hatasını yapmasına tanıklık ettik. Çarmıhta iki suçlunun söylediklerine kulak verdik. Biri kalıcı değeri olan hiçbir şey söylemedi. Fakat diğeri, şu anda olduğu yere nasıl gidebileceğinizi söyledi. Yani Cennete. Ayrıca İsa’nın sözlerine ve öğretişlerine baktık.

Özgürlük

Küçük çocuklar hapishanelerin en kötüsü olan Gurur hapishanesinde tutsak değildir. Ne var ki, insanlığın geri kalanı burada tutsaktır. İsa Mesih özgürlüğe çıkan tek yoldur.

İsa’ya gerçekten iman edenlere seslenen bir ayete bakalım beraber. Neden bu ayeti alıntı ediyorum? Çünkü gerçek Hıristiyanlara da Hıristiyan özgürlüğünün büyük ilkelerini sürdürmeleri söylenmiştir. Alıntıladığım ayetle bunu görmenizi istiyorum.

“Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin.”  (Galatyalılar 5:1, İncil)

Bu ayet ne anlama geliyor? İsa’ya gerçekten inananlar dini törenler ve ritüellerin esaretinden özgür kılınmışlardır ve bir daha asla onların esiri olmamalıdırlar. Artık, Tanrı karşısında iyi bir konuma sahip olacağımızı umarak yaptığımız iyi işlerin bir listesini tutmamıza gerek yok. Burada dindar uygulamalardan oluşan bir sisteme takılmamamız söyleniyor. Yine bu tür bir boyunduruk altına girmemize izin vermemeliyiz.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük