headerLogo2b-18pt-myriadpro

İsa ve Küçük Çocuklar

25 image5147 joy 45Ahlaksız mı olduk? Hayır, ama Tanrı’yla ilişkimiz artık bir dini yasaya ne kadar uyduğumuza bağlı değildir. İyi şeyler yapıyor muyuz? Hem de eskisinden çok daha fazla!!! Ne var ki, iyi işler yapmamız için nedenimiz değişmiştir. Günahkarlar olarak artık doğru insanlar gibi muamele görmeyi talep edemeyeceğimizi öğrendik. Milyon yıl da geçse, milyon tane iyi iş yapsak da olmaz. Bununla birlikte, Tanrı, günahkarların bağışlanmasını sağlayacak bir tasarı hazırladı ve cennette bir yer sözü verdi. Bu ancak imanla olur. “Çünkü insanın, Yasa'nın gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı kanısındayız.”  (Romalılar 3:28, İncil). İşte bu Hıristiyan inancının büyük farkıdır.

Barışmak

Biri sizin yerinize ölebilir mi? Peki şu iki koşul yerine getirilirse ne olur? 1) Hesabını vereceği hiçbir günahı olmayan biri var ve, 2) Bu kişi bizim yerimize ölmeye hazır.

Peki Tanrı bu sunuyu kabul eder mi? Evet, ama Tanrı dışında kimse günahsız değil. Bu nedenle, tartışılacak bir şey yok, öyle değil mi? Barışmak mümkün değil. Aksine, Tanrı’yla bizim aramızda barış çoktan gerçekleşmiştir! Olabileceği tek yolla gerçekleşmiştir. Tanrı’nın adaletinden, sevgisinden, kutsallığından ve doğruluğundan ödün vermeden gerçekleşmiştir.  

1)  Tanrı sonsuz olduğu için O’na karşı suçumuzun da sonsuz bir etkisi vardır. Bu nedenle, ölümlü bir insan sonsuz bir Tanrı’ya karşı sonsuz bir suçu ortadan kaldıramaz. Ancak Tanrı bağışlamayı olanaklı hale getirebilir. Tanrı dışında kimse işleri yoluna koyamaz. 

26 image5091xx justice 452)  Tanrı, sonsuz adaletinin gereğini yapmadan, keyfi olarak bir günahkarı bağışlayamaz. Bağışlamak için günahı yok saymak adaleti yerine getirmemek olur. Tanrı öylesine ‘Seni bağışlıyorum’ diyemez. Eğer bağışlama Tanrı’nın adaletiyle tutarlılık içermiyorsa, o zaman Tanrı keyfine göre davranıyor, tutarsızlık gösteriyor ve haksızlık yapıyor demektir. Tanrı açısından herhangi bir bağışlama eylemi adalet eylemi de gerektirir.

Tanrı’nın tam ceza ödenmeden günahkarları bağışlaması, O’nun adaletiyle çelişirdi ve O’nu kötülüğümüze ortak ederdi! (İsa Mesih günahlarımızın cezasını tam olarak ödedi—ama bu bağışlamanın istekle ve sevinçle alınması gerekir. Tanrı, cennete gitmesi için hiç kimseyi zorlamayacaktır.)

3)  Tevrat, Zebur ve İncil’in Tanrısı, günahın cezasının ölüm olduğunu ilan etmiştir. Bir günahkarın ölüp günahın cezasını çekmesi adalet çerçevesi içinde gerçekleşen bir olaydır. Eğer bu ceza görmezden gelinecek olsa, o zaman Tanrı adalet dağıtmak konusunda tutarlı olmazdı. 

4)  Ya Tanrı’nın ya da günah işleyen kişinin adaletin gereğini yerine getirmesi gerekir. Başka bir seçenek yoktur. Günahın gereğinin yapılması şarttır. Bu durumda Tanrı’nın, günahın bağışlanması konusunda adil olanı yapması gerekiyor; yoksa adalet yerine getirilemez.

5)  Tanrı için yapılması gereken adil şey nedir? Tanrı’nın Sevgisi Hakkında Daha Fazla Öğrenmek adlı seride, Tanrı’nın bizimle ilgili olarak karşı karşıya kaldığı ‘çıkmaz’ hakkında okuyacaksınız. Günah aramızda bir ayrılığa neden oldu. Bunu en iyi Eski Antlaşma’daki iki ayetten alıntı yaparak anlatabiliriz. Günahın, günahsız Yaratıcımız ile ilişkimiz üzerindeki etkisini gösteriyor:

“Bakın, RAB'bin eli kurtaramayacak kadar kısa, kulağı duyamayacak kadar sağır değildir. Ama suçlarınız sizi Tanrınız'dan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü O'nun yüzünü göremez, sesinizi işittiremez oldunuz.” (Yeşaya 59:1-2)

Tanrısal Çıkmaz

27 image5070xx dilemma 45Tanrı bizi sevdiği için, kendisiyle aramızdaki bu ayrılığın sürmesine izin veremez. Sevgisi yetkindir. Asla ılık olmaz. Fakat insan adaletinden farklı olarak Tanrı’nın adaleti de yetkindir. Yetkin bir adalete sahip olan Tanrı günahın cezasız kalmasına izin veremez. Eğer izin verirse, adaleti artık yetkin olma özelliğini kaybeder. Yetkinlik O’nun doğasında vardır ve Tanrı, Tanrı olmayı bir kenara bırakmadan bu doğaya karşı hareket edemez. Yetkin adalet cezayı gerektirirken, yetkin sevgi barışmayı ister. Peki, Tanrı bu çıkmazı çözmek için ne yaptı?

“Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı.”  (2.Korintliler 5:19, İncil)

6)  Tanrı, günahkarın yerini aldı. Ancak Tanrı yapabilirdi bunu. Tanrı, kendisine karşı günah işlemenin sonucu olacağına hükmettiği ölüm cezasını çekti. Adalet yerine geldiği için bağışlama artık doğru bir şekilde sunulabilir bizlere. Bu bağışlama imanla alınır. Kişinin yapması gereken tek şey, İsa’nın uğruna öldüğü günahkarlardan biri olduğunu kabul etmektir.

İsa’nın günahlarımızın bedelini ödemek için kendi rızasıyla öldüğünü kabul etmemek ya da görmezden gelmek, adil bir Tanrı’ya bu bedeli sizden almaktan başka bir yol bırakmamaktır. Günah, Tanrı için sizin hayal edebileceğinizden çok daha ciddi bir konusudur. Fakat aynı zamanda, bu web sitesini araştırdıkça Tanrı’nın size karşı beslediği sevgiden çok etkileneceksiniz. Tavsiye ettiğim seriyi okurken kesinlikle bunu deneyim edeceksiniz. Bir taraftan, en kötü türden bir haberi işitirken diğer taraftan, Tanrı’nın sizi en olmadık hayallerinizin ötesinde sevdiğini öğreniyorsunuz.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük