headerLogo2b-18pt-myriadpro

İsa ve Küçük Çocuklar

Beraat

28 image11028 joy rejoice free 45Ölüm tepesinde neler olduğunu okudunuz. İsa’nın içinde mesken kurmuş olan esenliği görünce suçluda nasıl bir değişim olduğunu ve İsa’nın çarmıhta bile sergilediği kontrol ve yetkiyi gördünüz. İsa, çarmıhta özgürlüğümüzü satın aldı. İşlediğimiz ve işleyeceğimiz günahların listesini yazmamız için gereken sutünların genişliği Türkiye’nin genişliğinden daha uzundur. Fakat, ‘İsa, çarmıhta özgürlüğümü satın aldı’ dediğiniz anda bu liste üzerine yazılmış ‘BERAAT ETTİ’ sözlerini hayal edin!!! İsa’nın günahlarınızın cezasını ödeme zorunluluğundan sizi kurtardığını anladığınızda, Tanrı huzurunda bunu kabul edeceğinize inanıyorum. Bağıracaksınız. Şarkı olarak söyleyeceksiniz. Tekrar edeceksiniz. Farkında olacaksınız. 

“Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur.” (Matta 11:28-29, İncil)

İsa başka ne dedi? Eğer İsa Mesih’e gerçekten iman eden biri olursanız, Tanrı’yla hiç bitmeyecek yeni bir ilişkiye başlarsınız. Fakat, bu ilişkinin neyi içerdiğini anlamamız çok önemlidir. İsa’ya gerçekten iman eden kişinin özgürlüğü her istediğini yapabileceği anlamında bir özgürlük değildir. İsa, kendisiyle bir ilişkiye sahip olmanın ne demek olduğunu şöyle açıkladı.  

“Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz.” (Yuhanna 14:15, İncil). “Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur.”  (Yuhanna 14:21, İncil)

Örneğin, sevgi hakkında bize ne söyleniyor?

“Bunun için, sevgili çocukları olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.”  (Efesliler 5:1-2, İncil)

“Sevginin ardınca koşun.” (1.Korintliler 14:1, İncil)

29 image10257 heart love 45“"Komşunu kendin gibi seveceksin" diyen Kutsal Yazı'ya uyarak Kralımız Tanrı'nın Yasası'nı gerçekten yerine getiriyorsanız, iyi ediyorsunuz.” (Yakup 2:8, İncil). Ayırt etmeden sevmemiz gerekiyor. Hayret verici olan şey, Tanrı’yla düzeltilmiş olan ilişkimizin, başkalarını buyurulmuş olduğu gibi sevebilmemiz için bizleri kuvvetlendirebilmesidir.

“'Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin' dendiğini duydunuz. Ama ben [İsa] size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki, göklerdeki Babanız'ın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, ne ödülünüz olur?”  (Matta 5:43-45, İncil)

Sizin İçin Dua Ediyorum

Bu, Tanrı’nın ve insanların yasalarını çiğneyenleri onaylamamız anlamına gelmiyor. Annemize küfreden ya da bize ya da malımıza zarar veren birinin davranışını onaylayamayız. Ne var ki, Tanrı kötülüğe kötülükle karşılık vermememizi buyuruyor. Tanrı bizleri sevgisiyle güçlendirdikçe, bize zarar veren kimsenin sonsuzluktaki iyiliği için kaygı duymaya başlarız. İsa’ya gerçekten iman eden biri olarak bu olağanüstü ilahi gücü tekrar tekar aldım. İnanılmaz. Doğaüstü bir şey. Bu kişiye bakıyorsunuz ve öç almaya çalışmak ve bunu yaparken kendinizi zehirlemek yerine bu zavallı canın üzerinde Tanrı’nın yargısının kasvetli bir gerçek gibi asılı durduğunu görüyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durumun ötesini görebiliyor ve bu kişi için dua etmeye başlıyorsunuz. 

Birini bağışlamakta zorlandığımda Tanrı bana kendisinden aldığım bağışlamayı hatırlatıyor. “Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. 30 image10055 praise hands 45Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.” (Efesliler 4:32, İncil)

Aldığım bağışlama hak edilmiş miydi yoksa hak edilmemiş miydi? Kesinlikle hak edilmemişti. Tanrı, başkalarını işte böyle bağışlamamı istiyor. Bağışlanmayı hak eden insanları mı bağışlamalıyım? Tanrı beni böyle bağışlamadı. Tanrı beni benim tarafımda bağışlanmamı sağlayacak hiçbir şey olmadığı halde karşılıksız bağışladı. Tanrı beni tam olarak bağışladı- işlediğim ve işleyeceğim her günah için. Ama önce böyle bir Tanrı hakkındaki haberi öğrenmem gerekiyordu- tıpkı bugün sizin bu haberi şimdi duyduğunuz gibi. Bu tür bir bağışlamanın alan tarafına kendimi koymadığım sürece başkalarını bağışlamam mümkün değildir. 

Hırsızın tanıklığı nedir? Ne yaşadı? Tanrı’nın varlığını fark etti. Sadece ilahi bir kaynaktan gelebilecek olanı duydu. "Baba, onları bağışla" dedi. "Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." Tanrı’ya böylece bir karşılık verdi.  

Başka hiçbir din, izleyenlerine düşmanlarının bağışlanması için dua etmelerini öğretip aynı zamanda bunu yapmaları için gereken gücü vermiyor! İsa şöyle dedi, “Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.”  (Yuhanna 15:5, İncil)

Başka hiçbir dinde, Tanrı kendisini izleyenlerinin cennete doğru giden yolculuğunda böylesine etkin bir şekilde eşlik etmez.

Son Birkaç Düşünce

Yazımı bitirirken benim düşüncelerimde siz varsınız. Ümidim ve duam odur ki, Jesper gibi düşünenlerinizden hiç biri artık onun gibi düşünmesin. Daha önce şöyle bir soru sormuştum: Gurur hapishanesindeki mahkumların gurur dışında ortak yanları ne biliyor musunuz? Her birinin cennete gitmeyi hak ettiklerini düşündüren bir listesi var. Gururlarının kaynağı budur. Jesper’in düşüncesine göre, cennet yapılan kötü şeylerin sayısının sınırlanmasıyla kazanılabilirdi. Siz böyle düşünen birini tanıyor musunuz? Kötü şeylerin sayısını azaltalım ki, yapılan iyi şeyler daha ağır bassın. Jesper’in düşünce biçimi basitti. Eğer listeme sadık kalırsam, o zaman cennette bir yere sahip olabilirim.

Gelin, artık Jesper gibi düşünmeyi bırakalım.

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük