headerLogo2b-18pt-myriadpro

Kurbanın Üzerindeki Sır Perdelerinin Kaldırılması

25 image11475 blood lamb sacrifice dark 45 mapBizim kuzularımız günahı nasıl bağışlatıyor ya da örtüyordu? Kurban edilerek. Yahudi kökenden gelen günahkar insanlar olarak Tanrı’ya bu kuzuların kanının karşılıksız olarak, yıllar boyunca adımıza döküldüğü için minnettarız. Kan dökülmeden bağışlama olmadığını biliriz. İncil şu sözlerle bunu doğruluyor: 

“...kan dökülmeden bağışlama olmaz.”  (İbraniler 8:22, İncil) 

Bu nedenle, kalabalık Yahudiler Vaftizci Yahya İsa’ya döndüğü zaman ne demek istediğini çok iyi biliyorlardı. İsa’ya işaret ederek O’nun Tanrı Kuzusu olduğunu söyledi:

“Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: ‘İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!’” (Yuhanna 1:29, İncil)

İnsanlar, Vaftizci Yahya’nın İsa’nın halkın günahları için kurban edileceğini kastettiğini biliyorlardı. Anladılar mı? Hayır. Nasıl anlayabilirlerdi? Vaftizci Yahya bu kuzunun, Tanrı Kuzusu’nun başka hiçbir kuzunun yapamadığını yapacağını açıkladı. Vaftizci Yahya’nın işaret ettiği Tanrı Kuzusu dünyanın günahlarını ortadan kaldıracaktı. Nasıl? “...kendisini bir kez kurban ederek!” 

“Oysa Mesih, kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır.”  (İbraniler 9:26, İncil) 

Yeruşalim’de o kadar çok kuzu sunulmuştu ki - sabah, akşam, her ayın her günü. Çok sayıda günah için çok sayıda kurbanlık kuzu! Fakat Tanrı burada dünyanın sabahından dünyanın akşamına kadar ve içindeki bütün günahları tek bir sunuyla kaldıracak olanı açıklıyor!

Çalışma yolunun bu noktasında neyi ilginç bulmalıyız? Bu makalenin başından beri tarih içinde tekrar tekrar ortaya çıkan bir kalıbı izliyoruz. Büyüleyici ve doğaüstü! İlahi! Kurban’la ilgili üzerinde çalıştığımız, ilerleyerek açıklanan vahyin bizlere evrenin büyük mimarı Tanrı’nın bunları sunmayı seçtiği şekilde verildiğini kendinize hatırlatın. Tanrı’nın Aden Bahçesi’nde bu Kurban hakkında bizlere açıkladıkları ilginizi çekmediyse bu son açıklama ilginizi mutlaka çekmelidir. 26 cross bloody cross 45Yüreklerinizi hazırlamak ve Vaftizci Yahya’nın sözleri aracılığıyla size söylediklerini dinlemenize yardımcı olmak için Tanrı önce Aden Bahçesi’nde sunulan hayvandan söz ediyor. Ondan ve hazırlayıcı nitelikte daha sonra verilen açıklamalardan:

Kuzu’nun Gerekliliği
Kuzu’nun Sağlanması
Kuzu’nun Boğazlanması
Kuzu’nun Yetkinliği
Kuzu bir hayvan değil, bir Kişi
Kuzu’nun adı var.

Tanrı bunları bizlere sunduktan sonra Tanrı Kuzusu’nu sunuyor. “İşte!” “Bir bak!” “İşte, İsa!” “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!”

Bakıyorum. Vaftizci Yahya’nın bu öğüdüne uyarken aklıma şu soru geliyor: ‘İsa dünyanın günahlarını ortadan kaldırmak için geldiyse neden benim günahlarımı da kaldırmasın?’ İyi soru! Nitekim, sizin de benim de bağışlanmamamız için bir neden yoktur. Yani cennete gidebilecek kadar bağışlanmak. Tam olarak, karşılıksız bir şekilde, sonsuza dek bağışlanmak. Bunu ister misiniz? Eğer isterseniz lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1)  Bağışlanmaya ihtiyaç duyan bir günahkar olduğunuzu kabul edin. Son durağımızda sözünü ettiğim kirli yumakta, üzerinde sizin adınız yazan günahların sayısı hayal edebileceğinizden çok daha fazladır. Bunu kabul edin. Bunu yapmakta zorlanırsanız internet sitemizde 4 Kardeş ve Nehrin Cazibesi adlı makaleyi okuyun. Bundan yararlanacağınızı biliyorum. 

2)  Tanrı Kuzusu’nun sizin uğrunuza gerçekleştirdiği ve tamamladığı ilahi işi kabul edin. Çalışma yolunda bu durakta İncil’den sadece iki ayete yer verdim. Tanrı Kuzusu hakkında bir karar vermeden önce Müjdeler’den birini ya da hepsini okumak isteyebilirsiniz. Yuhanna Müjdesi yirmi bir bölümden oluşuyor. Önümüzdeki üç hafta boyunca her gün bir bölüm okumanızı önerebilir miyim? Her okumadan önce Tanrı’dan bölümü anlamanız için size yardım etmesini isteyin. 27 image11886 cool text one lord xxx 45Okurken İsa için Tanrı Oğlu denmesine takılmayın. Kutsal Yazılar’ın hiçbir yerinde fiziksel bir oğulluktan söz edilmiyor. Mustafa Kemal Atatürk sizin fiziksel babanız mı ya da Türkler’in fiziksel babası mı? Yoksa bu ünvanın farklı bir anlamı mı var? Hiçbir Hıristiyan İsa’nın Tanrı’nın fiziksel oğlu olduğuna inanmıyor. Ne kadar da hakaret içeren bir düşünce öyle değil mi? Meryem’in Hıristiyanlar’ın tanrılarından biri olduğu düşüncesi de aynı derecede hakaret içeren bir düşüncedir. Bizler üç Tanrı’ya inanmıyoruz, İncil de hiçbir yerde böyle bir şey öğretmiyor. İsa’ya kulak verin,

“Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp O'na, "Buyrukların en önemlisi hangisidir?" diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi: "En önemlisi şudur: 'Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab'dir.”  (Markos 12:28-29)

3)  İncil’i okuduktan sonra ve Tanrı yüreğinizde okuduklarınızın doğru olduğunu doğruladıktan sonra İsa’nın tamamlanmış işini kabul edin. Tanrı önünde, İsa’nın uğruna öldüğü günahkarlardan biri olduğunuzu kabul edin. Sizin yerinize öldüğü için teşekkür edin ve Tanrı'nın sonsuz armağanını alın. Sonsuz yaşam, göklerde sonsuza dek Tanrı’yla olma armağanıdır. İncil bizlere bunun tersinin sonsuz ölüm olduğunu öğretiyor. Ölüm ayrılık demektir. Öldüğümüzde bedenimizden ve akrabalarımız ya da sevdiklerimiz gibi insanlardan ayrılırız. Sonsuz ölüm Tanrı’dan sonsuza dek ayrı düşmektir. Seçim sizin ama sizin yerinizde olsaydım sonsuz yaşam armağanı için O’na şükrederdim. İki yüz yıl sonra bu seçimi yaptığınız için memnun olacaksınız.

“Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.“  (Romalılar 6:23, İncil)

01 Barnaba İncili Nedir? İznik Konseyinde Neler Oldu? 

02 İsa Kimdir? 

03 Doğuş Bayramı (Noel) Nedir? 

04 Diriliş (Paskalya) Bayramı Nedir? 

05 Günah 

06 Kurban 

07 Vaftizci Yahya 

08 Elçi Pavlus 

09 Tanıklığım ve İyi Haber 

10 Mesih’te Kabul Edildim 

11 Vaftiz 

12 Ruhsal Körlük